Leasing fik generationsskifte på gled

Erica og Frederik Bruhn Rasmussen overtager Frederiks fødegård ved Maribo efter et generationsskifte. Leasing af maskinparken gjorde overtagelsen mere overkommelig.

Erica og Frederik Bruhn Rasmussen er sammen med toårige Magnus snart klar til at flytte ind på hans fødehjem, Eriksholm, ved Maribo. Det sker efter et godt planlagt generationsskifte, som Frederik og hans far, Ole Rasmussen, begyndte af drøfte halvandet år tidligere for at få det på plads inden de nye ejendomsvurderinger.

Sammen med deres revisor vendte de forskellige modeller for, hvordan det kunne gøres, herunder også at stifte et selskab. Men det endte med et generationsskifte på traditionel vis – mere eller mindre.

Leasing af maskinparken

Nykredit har været finansieringspartner og er nu bank for det unge par. Det var også på foranledning af Nykredit, at leasing kom i spil som et middel til at gøre det økonomisk mere overkommeligt for den unge generation at overtage bedriften. Et forslag som familiens revisor gik helt ind for.

- Vi havde ikke overvejet leasing, men det er jo en fin løsning i forhold til at få mine maskiner videre til Frederik, siger Ole. Når både mejetærsker, traktorer, marksprøjte, gravemaskine og andre maskiner skal indgå, løber der hurtigt nogle ekstra millioner med i handelen. Det var en udfordring, som vi overvejede at løse på flere måder, blandt andet forpagtning af maskinerne, indtil landbrugsrådgiver Morten Jørgensen fra Nykredit fik os overbevist om, at leasing var måden at gøre det på i vores tilfælde.

Vi har aftalt en leasingperiode på fem år, hvorefter jeg kan købe maskinerne til den værdi, som da er aktuel. Vi er enige om, at det har været en god måde at løse den del af generationsskiftet på.

Frederik Bruhn Rasmussen

Løsningen med leasing gjorde prisdannelsen attraktiv. Ole ville gerne overdrage maskinerne på den mest lempelige måde for Frederik. Ved at sælge dem til leasingselskabet kunne han gøre det mere overkommeligt for sønnen at overtage maskinparken uden udbetaling. 

- Leasing var en billigere måde end banklån at finansiere det på, siger Frederik. Vi har aftalt en leasingperiode på fem år, hvorefter jeg kan købe maskinerne til den værdi, som da er aktuel. Vi er enige om, at det har været en god måde at løse den del af generationsskiftet på.

Far og søn i samarbejde

Ole købte Eriksholm i 1982. Gennem mange år samarbejdede han med sine to brødre, men det er efterhånden reduceret til at låne lidt maskiner af hinanden. I stedet har han de seneste år samarbejdet med Frederik, som i 2015 købte gården Paaskeminde nær Maribo. Senere har Frederik købt flere mindre ejendomme og jord og har på den måde samlet 98 ha foruden en forpagtning af 67 ha. Til faderens bedrift hører 142 ha.

- Fars ejendom er meget veldrevet. Jeg kender markerne som min egen bukselomme og har altid følt, at det også var min jord, siger Frederik.

Samtidig med generationsskiftet 1. januar 2019 købte han endnu en ejendom og har nu 263 ha og driver 330 ha. 

Mere protein – mindre sukker

I den lollandske markplan indgår selvfølgelig sukkerroer, men andelen er droslet ned i de seneste år – fra at udgøre en tredjedel af sædskiftet til nu mindre end en femtedel. Fra en simpel markplan med rødsvingel, roer, hvede og byg er det i dag, med Frederiks ord, blevet noget voldsommere: Strandsvingel, raps og spinat er kommet til – og så en helt ny afgrøde i dansk planteavl: quinoa. 

- Det er Ericas idé, at vi skal dyrke quinoa. Hun kendte produktet fra butikker i København, men vidste ikke, at det kunne dyrkes i Danmark. Det er et proteinrigt frø, som du kan spise i stedet for kød. Smagen er lidt henad ris. Det er ikke fordi, at vi selv er vegetarer, men jeg har søgt et alternativ til roerne, som ikke giver penge mere. Quinoa blev dyrket første gang hernede i 2017, og jeg var heldig at komme med i 2018, hvor jeg dyrkede 3 ha.

Dyrkningen er sat i gang på initiativ af erhvervssamarbejdet Business Lolland-Falster med foreløbig knap 15 dyrkere og ca. 100 ha. Der er dannet en avlerforening, hvor Frederik er med i bestyrelsen. 

Finansiel samling giver overblik

Ved generationsskiftet, hvor Nykredit har realkreditten og leasingen, valgte Erica og Frederik at få Nykredit som bank. - Nykredit har en nem og smart bankløsning. Nu har vi samlet hele vores engagement ét sted og får dermed bedre overblik over vores økonomi. Jeg har haft en god fornemmelse af Nykredit, fordi de tror på os og vores bedrift og har tillid til mine egne budgetter. De har rådgivet os godt, både på det private og på erhverv, siger Frederik.

Ole støtter også parrets valg af finansieringspartner. Derudover har han et enkelt råd til sønnen: - Se at komme i gang med en pensionsopsparing. De 25.000 kr. jeg skød ind, da jeg var 25 år, har været guld værd for Susanne og mig. Jo før man kommer i gang, jo større værdi får man ”forærende” som renters rente.

Relaterede Artikler

Trine og Morten ser grønt på fremtiden

Morten Degn, driver landbrug plus maskinstation og dyrker poppeltræer i stor stil for at gøre sin landbrugsvirksomhed CO2-neutral.

Flemming har sat strategien på papir

Kunderådgiveren fra Nykredit fik Flemming Rod Madsen til at tænke mere indgående over sine planer for udviklingen af Eistrupgaard ved Randers

Dræner sig til et højere udbytte

To kammerater fra landbrugsskoletiden har etableret entreprenørfirma på Sydsjælland med fokus på at dræne landbrugsjord.