Leverandørerne skal være villige til at gøre en ekstra indsats

Poul Pedersen, adm. direktør på det økologiske Thise Mejeri, er helt med på bæredygtig mælkeproduktion, men alt behøver nu ikke blive gjort op i CO2-udledning, mener han.

Thise Mejeri har i flere år ramt en bæredygtig tone, der klinger godt i forbrugernes ører. Først og fremmest er mejeriet 100% økologisk, men det har også formået at præsentere forbrugerne for en stribe nye produkter. Især skyr er populært, men der står også Thise på produkter som Græsmælk, Urmælk og Gårdmælk.

- Vi laver mange ting, som på kort sigt ikke er geniale rent indtjeningsmæssigt, siger adm. direktør Poul Pedersen. Selvfølgelig vil vi gerne levere en ordentlig og konkurrencedygtig afregning til vores leverandører. Men vi er først og fremmest sat i verden for at forarbejde økologisk mælk og opfylde vores forbrugeres forventninger, hvor bæredygtighed jo betyder mere og mere. At vi så samtidig kan give vores leverandører en god afregning, er en stor tilfredsstillelse.

Antibiotika i fokus

Når man bliver leverandør til Thise Mejeri, følger der også nogle krav med. Poul Pedersen nævner antibiotika som et klart fokusområde.

- Et lavt forbrug af antibiotika hænger utroligt godt sammen med økologi og bæredygtighed, synes vi. Derfor får alle vores andelshavere at vide, at det er noget, de skal interessere sig for. Det er faktisk en præmis for at være andelshaver, at man producerer mælk med mindst mulig brug af antibiotika. Vi vil gerne have leverandører, der er villige til at gøre en ekstra indsats, ligesom vi selv er. Vi skal være lidt hurtigere end de andre.

Et lavt forbrug af antibiotika hænger utroligt godt sammen med økologi og bæredygtighed, synes vi. Derfor får alle vores andelshavere at vide, at det er noget, de skal interessere sig for.

Poul Pedersen

Rekordstor mælkemængde

Når Poul Pedersen taler om at ”være lidt hurtigere end de andre”, så handler det om at opfange nicher i markedet. Thises cirka 70 andelshavere indvejer i år op mod 110 millioner kilo mælk fra ca. 13.000 køer. Det er en rekord for mejeriet.

- Vi får mælk fra forskellige kvægracer, som vi bruger til forskellige typer produkter. Vi benytter os også af, at vi har 70 forskellige leverandører med hver deres landbrug – lige fra Torben Brødbæk og hans besætning på 800 køer, som betyder virkelig meget for vores samlede indvejning, og til langt mindre bedrifter.

Bæredygtig Græsmælk

- For to år siden lancerede vi Græsmælk, hvor leverandørerne er to landmænd, som kun anvender græsbaseret foder. I forhold til bæredygtighed er det et interessant produkt. Skal man gøre det så bæredygtigt som muligt, er det jo ikke sikkert, at en tur gennem en ko er den bedste måde at bruge et kilo korn eller majs på. Hvis vi selv spiser det kilo, undgår vi et energitab i koen. Et landbrug med 175 køer og egenproduktion af grovfoder kan med det energiindhold, der er i mælken, holde 1.000 mennesker i live i et år. Når køerne i stedet får græsbaseret foder, kan gården levere energiindhold til 3.000 mennesker, fordi den jord, der ikke bruges til græs, kan bruges til at dyrke andre afgrøder, som vi kan spise.

Lavere ydelse, højere pris

Poul Pedersen ser Græsmælk-konceptet som et godt indlæg i debatten om, hvordan landbruget påvirker klimaet. Skal vi udelukkende fokusere på at producere flest mulige kilo mælk pr. ko, eller er der en anden vej? De to Græsmælk-producenter får en mindre ydelse fra deres besætninger. Til gengæld får de en højere pris fra mejeriet.

- At gå fra en effektiv til en mindre effektiv produktion er ikke noget, der tiltaler alle landmænd. Men vores andelshavere ser, at andre gør det og får en højere betaling, fordi udbyttet er mindre. Og det accepterer alle, siger direktøren.

Klima og dyrevelfærd

Poul Pedersen er begejstret over den vilje til forandring, som danske landmænd generelt udviser. Og han er sikker på, at den vilje også vil bringe dansk landbrug fremad på klimadagsordenen. Allerede i 2011 begyndte Thise Mejeri at arbejde med klimahandlingsplaner ude på gårdene.

- Nu er vi gået i gang med Klimahandlingsplan II og med et program til at vurdere dyrevelfærden ude på gårdene. Selvfølgelig behandler vores landmænd deres dyr ordentligt, men det kommer du ikke langt med at sige. Det skal dokumenteres, og det gør vi nu.

Alt går snart op i CO2

- For mig er bæredygtighed, at vores produkter er lavet på værdig vis i hele kæden fra jord til bord og smager godt. Det hele går snart op i CO2 og store ydelser pr. enhed. Men hvad med de konditioner, som fødevarerne produceres under? Hvorfor ikke lade koen have kalven hos sig i længere tid? Og lade koen leve nogle år mere, selv om ydelsen falder? De fleste forbrugere ville elske det, og jeg tror, at det bliver god business om nogle år. Vi skal bevare benene på jorden og ikke bare svømme hen i CO2-beregninger på alt, hvad vi laver.

Relaterede Artikler

Nykredit-direktør: Altid en glæde at møde landmænd

Tonny Thierry Andersen, nytiltrådt koncerndirektør for Banking i Nykredit, ser frem til at drøfte klimaudfordringen sammen med danske landmænd – blandt andet på Landbrugsdagene til november.

Økolog med økonomi og velfærd på dagsordenen

Torben Brødbæk driver ved Aulum en af Europas største økologiske malkebesætninger med 800 køer og er blevet andelshaver i Thise Mejeri.

Vi ønsker et partnerskab med Danmark om klimaet

Martin Merrild og Anne Lawaetz Arhnung, hhv. formand og adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, byder ind i klimadebatten med en opfordring til samarbejde hele vejen rundt.