Nye ejere i Nykredit vil gavne landbruget

Vi vil være en stærk finansiel partner for landbruget. Og med nye ejere ombord har vi fået større sikkerhed for, at det kan vi være i både gode og dårlige tider, siger koncerndirektør Anders Jensen, Nykredit.

Nykredit tror på dansk landbrug og ønsker fortsat at være en ledende leverandør af finansiering. Det pointerede koncerndirektør Anders Jensen i sit indlæg på Landbrugsdage 2018. I den sammenhæng slog han også fast, at det er til gavn for landbruget, at Nykredit har fået flere danske pensionskasser med i ejerkredsen.

- Pensionskasserne har købt ind i vores strategi, som landbruget er en vigtig del af. Med salget har vi fået vores kapitalgrundlag på plads og kan fokusere vores kræfter på at bygge videre på at være en dygtig finansieringspartner for mange landmænd. Vi kan altså med større fasthed i stemmen sige, at vi er i landbruget i morgen, ligesom vi var det i går og i dag. Samtidig styrker salget vores muligheder for at være en konkurrencedygtig partner for landbruget, siger Anders Jensen.

Med det nye kapitalgrundlag kan Nykredit sætte strøm til det gensidige ejerskab over for erhvervskunderne, herunder landbruget. Privatkunderne bliver allerede tilgodeset med kundekroner, og nu får erhvervskunderne en tilsvarende fordel i form af rabat på bidragssatsen.

Lån til hele landet – og til alle tider

Anders Jensen beskriver det som grundlæggende positivt for dansk landbrug, at Nykredit har sit ejerskab på plads.

- Det er med til at sikre, at vi kan tilbyde fair lån i hele landet, og at vi kan give kredit, både når konjunkturerne går op, og når de går ned. Den sikkerhed er vigtig for landmændene på flere fronter. For typisk er det jo også den lokale elektriker i landdistrikterne, en bedrift trækker på, og han er der kun, hvis han kan få finansieret sin bolig og forretning. I Nykredit har vi forpligtiget os til, at det kan han og andre kunder uanset postnummer hos os.

Stærk kæde fra jord til bord

Dansk landbrug har en global førerposition, både når det gælder kvalitet, dyrevelfærd og miljø. Nykredit vil gerne bidrage til at erhvervets ønske om at fastholde og udbygge den position.

Anders Jensen: - Selv om landbruget har strukturelle udfordringer, blandt andet en stor gældsætning, ser vi landbruget og hele fødevaresektoren som et stærkt erhverv med en unik værdikæde fra jord til bord. Så gælder det blot om, for hver landmand og virksomhed, at finde sin rette plads i kæden. Dér kan forudsætningerne være ganske forskellige. Nogle vil ekspandere. Nogle vil konsolidere. Andre vil realisere nogle af de værdier, de har skabt gennem mange år. Og endelig vil der være nogle, som skal finde en strategi, der kan redde stumperne.

Vil være landmandens bank

-  Vi har en individuel tilgang til alle kunder og søger at finde løsninger, der passer til den enkelte uanset ønsker og behov. Nykredit er primært kendt for realkredit til landbruget, hvor vi har en platform som Europas største udsteder af realkreditobligationer, hvilket giver høj sikkerhed og kvalitet i vores produkter. Men vi vil også gerne være driftsbank for flere landmænd og tage den opgave på os, bemærker Anders Jensen.

Vi har en individuel tilgang til alle kunder og søger at finde løsninger, der passer til den enkelte uanset ønsker og behov. Nykredit er primært kendt for realkredit til landbruget, hvor vi har en platform som Europas største udsteder af realkreditobligationer.

Anders Jensen

Landmanden skal også levere

Mens Nykredit på sin side gerne vil rådgive og sparre med landmanden, så understreger Anders Jensen, at landmanden også skal levere. Det gælder især inden for ledelse af bedriften og evnen til at tilpasse sig en foranderlig verden.

- Risikostyring og vilje til forandring er vigtige ledelsesevner, påpeger Anders Jensen. Ja, de er nærmest forudsætninger for, at dansk landbrug kan fastholde sin førerposition. Erhvervet har en historik med en EU-landbrugspolitik, hvor man leverede sine produkter til et system med prisgaranti. På den måde blev tilskudsreglerne til dels styrende for bedriften. Nu er det hele blevet mere markedsdrevet. Derfor er det afgørende, at landmanden er omstillingsparat og forberedt på at kunne justere driftsform og produktion i forhold til markedet.  

Vær likvid og solid

Landmænd skal altså se sin bedrift som en professionel virksomhed med en klar forretningsplan og det rigtige mix af kompetencer, der løbende kan præstere et overskud. Ifølge Anders Jensen handler det altså ikke bare om at få virksomheden til at hænge sammen, når priserne er gode, og der er medvind, det er afgørende også at have et likviditetsoverskud undervejs.

- Der er bestemt en fremtid for dansk landbrug. Er man en dygtig landmand og virksomhedsleder kan det godt lade sig gøre at drive landbrug fornuftigt i Danmark. Det ser vi dagligt mange eksempler på. I bund og grund handler det for landbruget, som for andre erhverv, om at være likvid og have soliditet til at kunne håndtere udsving i priser og konjunkturer, siger Anders Jensen.

Centre med stor indsigt i erhvervet

Nykredit har samlet sine kompetencer inden for landbrug på seks centre fordelt landet over. Det har ifølge Anders Jensen skabt nogle miljøer med stor vidensdeling, så den enkelte medarbejder er endnu bedre i stand til at kunne sparre og rådgive landmanden.

- Når jeg siger, at Nykredit går efter at være konkurrencedygtig, så tænker jeg ikke kun på bidragssatser, men også på, at vores medarbejdere forstår bedriften og kan levere de rigtige løsninger, både til den daglige og til den langsigtede finansiering.

- Centrene har givet os en stærk platform til at kunne gå i dialog med den enkelte landmand. Hver medarbejder er fuldt fokuseret på landbruget og har en grundig indsigt. Vi ryster ikke på hånden, fordi et prisfald medfører svagere resultater i en periode. Vi har set i mælkesektoren, at selv om du er dygtig, kan du godt have underskud, fordi prisen er presset i helt bund et stykke tid.

- Jeg tror, at du som kunde gerne vil have en leverandør, som vil dit erhverv; som bygger på samarbejde; som har den totale palet fra realkredit til pension og leasing; og som følger erhvervet, både når det går op og ned. Du behøver ikke forklare vores medarbejder, hvorfor mælkeprisen pludselig skal ændres i dit budget. Vi har den viden om erhvervet og om finansiering, der skal til for at kunne matche også de dygtigste landmænd, fastslår Anders Jensen. 

Jeg tror, at du som kunde gerne vil have en leverandør, som vil dit erhverv; som bygger på samarbejde; som har den totale palet fra realkredit til pension og leasing; og som følger erhvervet, både når det går op og ned.

Anders Jensen

Deltagercitat

- Generelt savner jeg forslag til alternative måder at finansiere ejerskifte på. Som det er nu, skal hver generation jo begynde forfra. Det kunne jeg godt tænke mig at se nye løsninger på. Jeg så gerne ung og gammel handle ejendommen uden at skulle låne op, men at den gamle sikres at kunne leve fornuftigt sin tid ud.
Svend Eriksen, Hallelev. 

Kom godt videre

Fair lån til hele Danmark er en mærkesag

Indlæg fra formændene for Forenet Kredit og for Østifterne og fra politikere på Landbrugsdagene i Sorø, Billund og Aalborg.

Digitalisering rykker planteavlen fra hektar-niveau til kvadratmeter

Satellitter og kameraer til at overvåge marker og planter giver landmanden helt nye muligheder, sagde udviklingschef Jakob Lave, SEGES.

Alt hvad jeg har haft succes med er startet småt

Claus Meyer om sin karriere som kulinarisk iværksætter fra Lolland til New York.