Nykredit-direktør: Altid en glæde at møde landmænd

Tonny Thierry Andersen, nytiltrådt koncerndirektør for Banking i Nykredit, ser frem til at drøfte klimaudfordringen sammen med danske landmænd – blandt andet på Landbrugsdagene til november.

Der står ikke landmand på Tonny Thierry Andersens visitkort. Han har i en årrække været en af topfigurerne i bankverdenen og siden 1. juni koncerndirektør med ansvar for forretningsområdet Banking i Nykredit. Men han er helt bevidst om, at erhvervet, både historisk og nutidigt, er et af fundamenterne i dansk økonomi.

- Noget af det første, jeg har gjort i Nykredit, er at tage rundt og besøge kunder. Blandt andet har jeg besøgt en landmand med en stor malkebesætning i Thy. Det var tydeligt at se, hvor meget dygtighed betyder for en effektiv drift og en sund besætning. Også i tidligere job har jeg haft ansvar for landbrugskunder og er fuldt bevidst om, hvad landbruget og fødevareklyngen betyder for dansk økonomi.

Nykredit vil landbruget

På Landbrugsdagene i november er Thierry med alle fire steder med indlæg om grøn finansiering, driftsledelse og Nykredits vilje til at finansiere landbrug.
- Som landets største pengeudlåner er det naturligt, at vi er til stede i hele landet og vil landbruget og landbrugskunderne. Vores landbrugscentre er bemandet med eksperter, der kan kende et veldrevet landbrug, men også se hvor der kan optimeres.

Vilje til at finansiere i landdistrikterne

Han tilføjer, at Nykredit også er en solid finansiel partner, som i kraft af sin kapacitet, balance og kapital kan understøtte en kapitalintensiv sektor som landbruget. Også i svære tider. Og frem for alt er Nykredit foreningsejet og dermed ejet af kunder i hele landet.
- Jeg tror også, at det betyder noget for landmændene, at Nykredit er til stede og villig til også at finansiere familieboliger og andre erhverv uden for de store byer. Landmændene er med deres bedrifter med til at skabe den lokale økonomi, så andre erhverv også kan eksistere der. På den måde bidrager landbrugserhvervet til den nationale bæredygtighed.
At Nykredit er foreningsejet betyder også, at landbrugskunder kan få ErhvervsKroner, der er en rabat på realkreditlånet.

Verden har åbenlyst nogle klimaudfordringer, som vi alle skal være med til at løse. Nykredit vil gerne være der på bedriftsniveau med en vilje til at finansiere investeringer i bæredygtighed

Tonny Thierry Andersens

Vi er alle en del af løsningen

Thierry finder det positivt, at landbruget, der før blev omtalt som en del af klimaproblemet, nu ses som en del af løsningen, også fra politisk side.
- Verden har åbenlyst nogle klimaudfordringer, som vi alle skal være med til at løse. Nykredit vil gerne være der på bedriftsniveau med en vilje til at finansiere investeringer i bæredygtighed, så der fortsat er landbrug i Danmark om både 30 og 50 år, men jeg tænker, at industrierne i værdikæden fra jord til bord også vil byde ind. Vi ser nu, hvordan Danish Crown er begyndt at certificere producenter for at kunne frembringe bæredygtigt kød. Det er en fin og ansvarlig tilgang, synes jeg.

Hjælp til mere bæredygtighed

Thierry konstaterer, at landmænd er nået langt på miljødimensionen og også er godt på vej på klimafronten, hvor dansk landbrug, blandt andet i kraft af sin effektivitet og produktivitet, sætter et mindre klimaaftryk end landbrug i andre lande, når man måler pr. produceret enhed – for eksempel aftryk pr. liter mælk i køledisken.
- Som finansieringsinstitut vil vi fokusere på at hjælpe landbruget og andre erhverv med at øge bæredygtigheden. Som forbruger kan du og jeg også presse på. Tager jeg mig selv, er jeg ikke kødfornægter, men elsker en god bøf eller en flæskesteg, men jeg tænker da over at tage cyklen på arbejde, og måske skal min næste bil være eldreven. Jeg har en bevidsthed om klima i dag, som jeg ikke havde for bare et par år siden. Det tror jeg, at jeg deler med mange andre danskere.
-Der er beslutninger, vi som forbrugere selv kan træffe, men vi kommer også til at tage nogle kollektive beslutninger som for eksempel, hvornår vi som nation skal være CO2-neutral, hvad vi vil kræve af nyt byggeri, og hvordan vi får opbygget en infrastruktur til vedvarende energi. Og det er kollektive beslutninger som disse, der vil skabe forandring.

Respekt for landmændene

Godt nok står der ikke landmand på visitkortet, men Thierry har respekt for landbruget.

- Jeg har prøvet at stå foran 300-400 landmænd under finanskrisen. Jeg har den dybeste respekt for alt det hårde arbejde, de hver dag lægger i deres bedrift og for det engagement og ansvar, landmændene tager såvel i værdikæden for fødevarer som i lokalsamfundet og også i forhold til klima og bæredygtighed.

- Ser man kun på tallene, kan man altid have en holdning til erhvervet. Men når du kommer ud og møder menneskene bag tallene, mærker du den energi og passion, der bliver lagt. Det kan jeg kun have respekt for. Derfor er med stor ydmyghed, at jeg går på talerstolen til Landbrugsdagene, fastslår Thierry.

Relaterede Artikler

Leverandørerne skal være villige til at gøre en ekstra indsats

Poul Pedersen, adm. direktør på det økologiske Thise Mejeri, er helt med på bæredygtig mælkeproduktion, men alt behøver nu ikke blive gjort op i CO2-udledning, mener han.

Økolog med økonomi og velfærd på dagsordenen

Torben Brødbæk driver ved Aulum en af Europas største økologiske malkebesætninger med 800 køer og er blevet andelshaver i Thise Mejeri.

Vi ønsker et partnerskab med Danmark om klimaet

Martin Merrild og Anne Lawaetz Arhnung, hhv. formand og adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, byder ind i klimadebatten med en opfordring til samarbejde hele vejen rundt.