Nykredit går forrest med et nyt tiltag til grøn maskinfinansiering

Nykredit Leasing har afsat 500 mio. kr. til særligt fordelagtige vilkår ved finansiering af maskiner og redskaber, der fremmer den grønne omstilling i landbruget.

Maskiner og redskaber, der fremmer den grønne omstilling, kan nu finansieres uden rente for eksisterende bank- og/eller realkreditkunder i Nykredit, og på særdeles fordelagtige betingelser for alle andre. Nykredit Leasing er klar med 500 millioner kroner til Grøn maskinfinansiering til landbruget.

På Landbrugsdagene i november – arrangeret af Landbrug & Fødevarer, Forenet Kredit, Østifterne og Nykredit – løftede koncerndirektør i Nykredit Tonny Thierry Andersen lidt af sløret, da han oplyste, at Nykredit i 2020 vil gøre det billigere at finansiere bæredygtige og grønne maskiner og andet udstyr til landbruget.

Nu er Nykredit Leasing klar med en liste over bæredygtige maskiner og udstyr, der fremmer den grønne omstilling. Listen er udarbejdet af SEGES, som hører under Landbrug og Fødevarer.

Det er glædeligt at Nykredit vil give leasing af landbrugsmaskiner et grønt twist. Vi skal så vidt muligt drage fordel af nye teknologier, der kan reducere aftrykket på miljøet.

Claus Ekmann, direktør for Rådet for Grøn Omstilling

Støtte til bæredygtig udvikling

- Miljøbevidsthed, klimaindsatser og grønt fokus står højt på dagsordenen blandt danskerne, politikerne og danske landmænd. Den fokus vil vi gerne understøtte ved at bidrage til, at landmænd kan gennemføre en bæredygtig udvikling af deres bedrifter, siger Mik Kristensen, direktør i Nykredit Leasing.

Uden rente og gebyr

- Med listen over bæredygtige og grønne maskiner og redskaber kan vi tilbyde alle bank- og realkreditkunder i Nykredit nogle meget fordelagtige priser på finansiering med 0% i fast rente og intet etableringsgebyr. Hvis ikke man er kunde i Nykredit i forvejen, slipper man alligevel for etableringsgebyret og får finansieret sine maskiner til en særlig lav, fast rente, fortsætter Mik Kristensen.

Glædeligt med et grønt twist

Rådet for Grøn Omstilling har fået et indblik i Nykredit Leasings initiativ. Rådets direktør, Claus Ekmann, finder tiltaget positivt.

- Det er glædeligt at Nykredit vil give leasing af landbrugsmaskiner et grønt twist. Vi skal så vidt muligt drage fordel af nye teknologier, der kan reducere aftrykket på miljøet. Listen bliver ajourført løbende, så mulighederne for landbruget bliver endnu større og den grønne omstilling fremmes yderligere, siger Claus Ekman.

Der sker en kontinuerlig udvikling på maskinsiden. Noget af det er også en tand dyrere, så landmanden måske lige venter og ser.

Jens Elbæk, afdelingsleder for SEGES

Maskinlisten er dynamisk

Maskinlisten omfatter de redskaber og maskiner, der vil bidrage til den grønne omstilling, herunder have en positiv miljøeffekt. Listen ajourføres løbende af SEGES.

- Det kan være sprøjte/dysesystemer, som med en præcis styring optimerer virkningen af planteværnsmidlerne eller reducerer vandforbruget. Eller redskaber, der fremmer pløjefri dyrkning. Lugerobotter er også med, ligesom udstyr, der udnytter GPS-teknologien og fremmer præcisionslandbrug, vil være på listen, hvor vi i videst muligt omfang tager udgangspunkt i dokumenterede undersøgelser, bemærker Mik Kristensen.

Producenter har fokus på grønt udstyr

Ifølge afdelingsleder Jens Elbæk, SEGES, har producenterne i disse år meget fokus på at udvikle udstyr, der fremmer den grønne omstilling.

- Der sker en kontinuerlig udvikling på maskinsiden. Noget af det er også en tand dyrere, så landmanden måske lige venter og ser. Derfor er det interessant, at et leasingselskab nu kommer med et initiativ, som gør finansieringen mere overkommelig, og det bliver spændende at se, hvad effekt det får.

SEGES har i arbejdet med maskinlisten blandt andet lagt vægt på, at udstyret sparer på hjælpestoffer og mindsker energiforbruget. Det offentlige har før haft tilskudsordninger til nye teknologier, og SEGES har også skelet til de maskiner og redskaber, der var omfattet dengang, oplyser Jens Elbæk.

Det er vigtigt, at vi får en indsigt i handelen og udstyret, så kan vi hurtigt afgøre, om finansieringen af det pågældende aktiv rammer inden for skiven.

Mik Kristensen, direktør i Nykredit Leasing

Kun til nyt materiel

De 500 mio. kr. er afsat til finansiering af nye maskiner og redskaber. Er man interesseret i at bruge denne nye mulighed, opfordrer Mik Kristensen til først at kontakte sin landbrugsrådgiver fra Nykredit eller en leasingkonsulent i Nykredit Leasing.

- Det er vigtigt, at vi får en indsigt i handelen og udstyret, så kan vi hurtigt afgøre, om finansieringen af det pågældende aktiv rammer inden for skiven. Derfor er det afgørende, at det på slutseddel eller tilbud er nøje beskrevet, hvilket udstyr der er tale om, gerne med specifikationer.

Brug for flere penge?

Hvor langt de 500 mio. kr. rækker er svært at sige.

- Men vi ved, at mange i landbruget allerede efterspørger udstyr, der bidrager til den grønne omstilling. Derfor håber og tror jeg, at pengene hurtig kommer ud at arbejde til gavn for dette. For mig er Grøn maskinfinansiering med til at bekræfte, at Nykredit støtter op omkring landbruget og fokuserer på en bæredygtig udvikling af erhvervet, siger Mik Kristensen.

Læs mere om Grøn maskinfinansiering og se hvilke maskiner der er omfattet.