Økolog med økonomi og velfærd på dagsordenen

Torben Brødbæk driver ved Aulum en af Europas største økologiske malkebesætninger med 800 køer og er blevet andelshaver i Thise Mejeri.

Siden 2006 har Torben Brødbæk og hustruen Lone Bak Eriksen drevet Moselund ved Aulum. En bedrift, som han efterfølgende har udviklet til en af Europas største økologiske malkebesætninger med 800 sortbrogede køer.

Moselund var blandt de første til at blive økologisk, da Torbens far, Evald Brødbæk, allerede i 1995 ændrede driftsform med de dengang knap 100 malkekøer.

- Far fornemmede, at forbrugerne begyndte at efterspørge økologiske mejeriprodukter, og da MD Foods søgte leverandører med mod på at lægge om, var han blandt de første, der slog til, fortæller Torben.

Han er siden gået over til at levere mælken til Thise Mejeri, fordi han synes om mejeriets tilgang til bæredygtighed og nyskabelse.

Økonomi og økologi

- At jeg er økolog, er ikke kun et spørgsmål om økonomi, selv om det også fylder meget. Vi har altid været glade for at drive bedriften økologisk, fordi det giver en god variation i arbejdsdagen og i hele driften. Og så er det jo også en fornøjelse at producere noget, som forbrugerne efterspørger mere og mere, siger Torben, som har 15 medarbejdere.

Med de 800 køer er han nu der, hvor han gerne vil være med sin bedrift. Det antal dyr passer fint med de 950 ha jord, som han driver.

En arbejdskrævende fornøjelse

Den største forskel i forhold til den konventionelle produktion er, at dyrene skal på græs seks måneder om året.

- Den form for dyrevelfærd er arbejdskrævende, men for mig er det naturligt, og det er en glæde, at køerne kommer ud på græs. Samtidig styrker det sundheden i besætningen og dermed også ydelsen og økonomien, siger Torben.

Køer med høj ydelse

Ydelsen pr. ko er i gennemsnit 12.300 kg EKM (energikorrigeret mælk). Det er højt for en økologisk besætning, men skyldes ifølge Torben blandt andet, at køerne malkes tre gange om dagen. Efter morgenmalkningen er køerne på græs i otte timer i sommerhalvåret.

Jorden dyrkes med græs, majs, helsædsafgrøder og lidt korn til høst. Bedriften er selvforsynende med grovfoder, mens kraftfoderet indkøbes. Heri indgår proteinblandinger.

Nogle mælkeproducenter er begyndt at erstatte det importerede protein med protein fra egen dyrkning af hestebønner og ærter. Det vil Torben også gerne, fordi det er mere bæredygtigt end at importere det. Men med 800 malkekøer plus opdræt har han ikke jord nok til at producere egen protein.

Det er fedt at levere til et mejeri, som i den grad er nytænkende, både med produkter til forbrugerne og med koncepter inden for bæredygtighed og dyrevelfærd for os leverandører.

Torben Brødbæk

Foretrak mindre mejeri

Mælken er i snart fire år blevet leveret til Thise Mejeri. Torben skiftede til Thise Mejeri, fordi det tiltalte ham at blive leverandør i et selskab, hvor der organisatorisk er kort vej.

- Netop muligheden for have en personlig relation og indflydelse fik mig til at skifte. Det er fedt at levere til et mejeri, som i den grad er nytænkende, både med produkter til forbrugerne og med koncepter inden for bæredygtighed og dyrevelfærd for os leverandører, siger Torben.

Leverer både mælk og kød

Et af de nye tiltag er køddivisionen Thise & Ko, som tiltaler Torben ud fra en betragtning om dyrevelfærd.

- Det betyder, at vi kan beholde alle vores kalve hjemme i stedet for at sælge dem til en kalveproducent. På den måde får vi samtidig brugt vores marginale arealer til afgræsning. Dyrene slagtes ved to år, og kødet sælges via Thise & Ko til primært COOP, fortæller Torben, som nu er begyndt også at producere økologiske slagtesvin; cirka 5.000 om året til Friland i Danish Crown.

Jeg skiftede, fordi jeg kunne mærke, at Nykredit ville landbruget mere end min tidligere bank. De har været en god partner at have bag sig, især ved mit seneste køb af to nye ejendomme.

Torben Brødbæk

Nykredit som bank og realkreditinstitut

Han har ikke kun skiftet mejeri. Finansieringspartneren er også forholdsvis ny, nemlig Nykredit, hvor han er både bank- og realkreditkunde og knyttet til landbrugsteamet i Viborg. Her har han Kasper Søndergaard Andreasen som kontaktperson.

- Jeg har en fin dialog med Kasper. Vi snakker sammen hver måned og mødes nok tre-fire gange om året. Jeg skiftede, fordi jeg kunne mærke, at Nykredit ville landbruget mere end min tidligere bank. De har været en god partner at have bag sig, især ved mit seneste køb af to nye ejendomme, siger Torben.

Relaterede Artikler

Nykredit-direktør: Altid en glæde at møde landmænd

Tonny Thierry Andersen, nytiltrådt koncerndirektør for Banking i Nykredit, ser frem til at drøfte klimaudfordringen sammen med danske landmænd – blandt andet på Landbrugsdagene til november.

Leverandørerne skal være villige til at gøre en ekstra indsats

Poul Pedersen, adm. direktør på det økologiske Thise Mejeri, er helt med på bæredygtig mælkeproduktion, men alt behøver nu ikke blive gjort op i CO2-udledning, mener han.

Vi ønsker et partnerskab med Danmark om klimaet

Martin Merrild og Anne Lawaetz Arhnung, hhv. formand og adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, byder ind i klimadebatten med en opfordring til samarbejde hele vejen rundt.