Snart kan man ikke se træet for bare skov

Bo Bejer, Assetgaard ved Løgumkloster, har som den første fået plantet træer med støtte fra Nyskovfonden.

Kig godt på den ensomme blodbøg bag landmand Bo Bejer og landbrugsdirektør Freddy Hansen. For om få år kan du ikke se træet for bare skov.

Bo har som den første landmand fået tilplantet et areal med støtte fra Nyskovfonden. Fonden, som Nykredit, Forenet Kredit og Østifterne står bag, har sørget for plantning af 10.000 træer på 2,5 ha.

Skoven giver ro i sjælen

Med tiden vil fonden gerne etablere i alt 5.000 ha ny skov i Danmark til at binde CO2. Den ambition er Bo helt med på.

- Skov er noget af den bedste natur, der findes. Vi fik lidt skov med, sidste gang vi købte jord. Når du går en tur mellem træerne, og vinden er det eneste, du hører, så får du virkelig clearet tankerne. Det giver en ro i sjælen. Og så elsker jeg lugten af gran.

Træerne bliver passet de tre første år

Derfor er der også en del grantræer i den nye skov. Men ellers er det Bos kone Susanne, som har valgt arterne ud fra et ønske om en mangfoldig skov med både højt og lavt og blomstrende træer til gavn for bierne.

- Det er Susanne, som er eksperten i det her. Jeg har ikke den store viden om træer. Derfor er det også rigtig fedt for mig, at Nyskovfonden passer skoven de første tre år. Det er vigtigt, at træerne passes i de første år, men det er ikke sikkert, at jeg selv fik det gjort. Det er et nyt område for mig, og jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre for at sikre træerne en god etablering. De har også sat vildthegn op, så dyrene ikke gnaver toppen af de små træer.

God måde at udnytte ukurant jord på

Træerne er plantet på et ukurant areal, og det er ifølge Freddy Hansen fra Nykredits landbrugscenter i Kolding typisk for flere af de første projekter.

- Det er også derfor, at vi støtter tilplantning helt ned til 0,5 ha.  Vi ved, at mange landmænd, ligesom Bo, har nogle små arealer, der ligger uhensigtsmæssigt. Ved at plante træer får landmanden ikke bare en ekstra naturværdi, men træerne binder også CO2, og det er netop hele formålet med Nyskovfonden. Derfor håber vi, at endnu flere landmænd vil gøre brug af ordningen, som er åben for alle, uanset om man er kunde i Nykredit eller ej, bemærker Freddy Hansen.

Skolebørn med til at plante

Bo læste om ordningen i Landbrugsavisen og kontaktede LandboSyds skovrådgiver, som hjalp med ansøgningen. Ved juletid kom tilsagnet og 27. april var træerne plantet – undtagen 200. Dem fik en 4. klasse fra Deutsche Schule Burkahl i Burkal lov at plante.

- Du kan kalde det samfundskontakt, siger Bo. For mig betyder det meget, at kontakten mellem land og by ikke går tabt. Børnene gik vældig meget op i det, og nogle af dem satte et skilt med deres navn ved de træer, de plantede. De kommer hjem til deres forældre med en god historie, og det er planen, at klassen skal følge med i, hvordan skoven udvikler sig.

Kontakt med skolebørn er Bo vant til. Han driver et sohold med 600 søer på friland. De mange hytter er placeret på marker på begge sider af Krusåvej, og flere gange om dagen ser Bo bilister holde ind til siden for at betragte de aktive smågrise. Og han tager også gerne skoleklasser på besøg og med en tur i marken.

Landbrugsjord sættes under vand

Bo er i bestyrelsen for LandboSyd, hvor han er kontaktperson til Tønder Kommune for miljø, natur, klima og drikkevand. Det er områder, der interesserer ham. Tønder Kommune består overvejende af lavtliggende arealer, og der er flere projekter på vej, hvor større arealer skal sættes under vand.

- Vi har en god dialog med kommunen, og vi landmænd er positive over for planerne. Blot vil vi være sikre på, at vi stadig kan afvande den gode landbrugsjord, der vil støde op til de nye vådområder. For 50 år siden blev åer og grøfter kraftigt istandsat for at sikre afvandingen. Det skal vi ikke sætte over styr, siger Bo, som selv er født på egnen for 50 år siden.

På skovtur i fremtiden

I tilknytning til den nye skov har han et lille vandhul liggende i en vildtremise. Det fik han sat i stand i efteråret.

- Jeg går op i, at vi får mest mulig biodiversitet. Jeg er ikke selv jæger, men det er da fedt, at råvildtet og fuglene har adgang til vand her. Nu glæder jeg mig til, at Susanne og jeg kan gå en tur i skoven, når vi engang bliver gamle. Vi har sørget for, at der er gjort plads til stier mellem træerne, så vi altid kan gå herned og nyde den gamle blodbøg.

Læs mere om Nyskovfonden

Vil du læse mere om Nyskovfonden og dine muligheder for at få rejst skov:

https://nyskovfonden.dk/

Bo Bejer (t.v.) og Freddy Hansen med en dunet gedeblad – et af de 10.000 nyplantede træer på Bos ejendom Assetgaard ved Løgumkloster.

Bo Bejer (t.v.) og Freddy Hansen med en dunet gedeblad – et af de 10.000 nyplantede træer på Bos ejendom Assetgaard ved Løgumkloster.