Trine og Morten ser grønt på fremtiden

Morten Degn, driver landbrug plus maskinstation og dyrker poppeltræer i stor stil for at gøre sin landbrugsvirksomhed CO2-neutral.

Med landbrug, maskinstation med 8-9 mand ansat, flisproduktion og medejerskab af planteavl i Slovakiet og Panama kan det hurtigt blive ret komplekst, når man vælger at skifte bank, både privat og erhvervsmæssigt. Alligevel synes Trine og Morten Degn, at det da egentligt gik ganske glat, da de valgte at blive bankkunder hos Nykredit.

Siden 1995 har de ejet ejendommen Sølund ved Kjellerup. De købte den i fri handel og har frem til nu klaret sig uden realkredit. Men med det niveau som renten er nede i nu, syntes de som medio 50-årige, at det efterhånden var værd at få en finansiering og rente, der rækker 30 år frem.

Spændingen taget ud af finansieringen

- Vi har talt om i tre år, at vi vil over i en fast rente. I alle de 24 år, vi har boet her, er renten faldet og faldet; min første kassekredit var på 22,5 %. Derfor var det nok tiden nu at få låst os på den faste rente og tage lidt af spændingen ud af vores finansiering, og dér havde Nykredit et tilbud, vi kunne bruge. At forlade din mangeårige bank er faktisk en større beslutning, end du tror. Vores beslutningsproces tog lang tid, men da vi først var enige, gik det hurtigt med at få alle vores bankforretninger flyttet over til Nykredit, fortæller Morten.

Nykredit har specialister til alle led i en bankflytning, og Inge sørgede for, at vi blev introduceret til dem, så vi vidste, hvem vi skulle ringe til med vores spørgsmål.

Trine Degn

Ny bank skal virke fra dag et

Trine uddyber: - Det var vigtigt for os, at vores nye bank fungerede fra dag et, så vi kunne betale fra netbanken. Vores rådgiver fra Nykredit, Inge Sand, kom med den gode idé, at vi simpelthen spejlede vores gamle bank i den nye, så vi oprettede tilsvarende konti og dermed havde styr på, hvad der hørte til hvor, og kunne flytte det hele trin for trin. Vi flyttede først landbruget og maskinstationen og sikrede os, at alt, lige fra NemID til lønudbetalinger, virkede på de to dele.

- Nykredit har specialister til alle led i en bankflytning, og Inge sørgede for, at vi blev introduceret til dem, så vi vidste, hvem vi skulle ringe til med vores spørgsmål. Det samme skete, da vi flyttede vores private konti og pension, igen blev vi hjulpet af et kompetent team, siger Trine.

Landbrug og maskinstation

Trine og Morten stammer begge fra Kjellerupegnen. Gården Sølund blev opført af en fabrikant fra 1971 til 73, og Mortens far var med til at grave ud til fundamentet. I 1986 overtog Morten maskinstationen efter sin far. Da Trine og Morten købte gården, var det med 70 ha og en besætning af malkekøer, der straks blev solgt. Animalsk produktion er ikke Mortens interesse; det er planteavl derimod.

Lysgaard Maskinstation A/S beskæftiger fast 8-9 mand, i et godt mix af unge og erfarne folk. Det er ikke en traditionel maskinstation, der hyres ind til enkeltopgaver hos landmænd på egnen. Morten vil gerne have indflydelse på, hvad der skal dyrkes, så han dermed også kan planlægge, hvornår der skal høstes.

Specialist i planteavl og økologi

- Vi skal helst ikke være for mange om at bestemme. Ellers får vi ikke udnyttet grejet godt nok, siger Morten. Det ligner nok forpagtning, men det er aftaler om drift baseret på, at ejeren har tillid til mig.

På den facon passer han cirka 2.500 ha i en radius på 50 km fra Sølund. Foruden hans egne 400 ha.

- Med maskinstationen er vi gået hårdt ind i økologisk drift, både med korn og raps, bælgfrugter og græs. Vi har det rette grej, setup og viden til at omlægge og drive jorden økologisk, hvis ejeren ønsker det, påpeger Morten.

Popler giver CO2-balance

For ni år siden begyndte Trine og Morten at plante poppeltræer og stiftede Dansk Poppeltræ ApS. Ideen udsprang på et tidspunkt, hvor braklægning var det store tema. Det fik Morten til at interessere sig for popler. I første omgang for at udnytte ukurante markstykker og producere flis til varmeværker.

- Popler har nogle miljømæssigt fremragende egenskaber. Blandt andet er de selvforsynende med kvælstof, fordi bladmassen er hurtig omsættelig og frembringer kvælstof nok til, at træet kan leve af det. Og træerne optager så meget CO2, at vores landbrug er tæt på at være CO2-neutral, siger Morten.

Lige nu har han 20 ha med popler, men vil gerne op på 50 ha. Når træerne bliver fældet, vokser nye skud frem på stødene. På den måde kan der høstes tre gange, med ti års mellemrum, på samme træ. Årlig tilvækst pr. hektar forventer Morten vil ligge mellem 30 og 50 kubikmeter. Når træerne er høstet første gang og indgår i omdriften, regner han med at hente samme dækningsbidrag som på en kornmark. Dette er uden brug af gødning og andre hjælpestoffer.

Jord i Slovakiet og teak i Panama

Det foretagsomme landmandspar er også involveret i planteavl i flere afskygninger i udlandet. Siden 2003 har Morten været medinvestor i 3.500 ha i Slovakiet. Det meste er solgt igen i 2018 til en god pris. Tilbage er en farm og ca. 1.000 ha, som Morten forventer bliver solgt ganske snart.

Længere væk har han engageret sig i en mere eksotisk form for planteavl, nemlig dyrkning af teaktræ i Panama. Det er i store træk med den samme håndfuld investorer som i Slovakiet, og på sin vis også med samme koncept: at få etableret en bæredygtig bedrift, som så kan sælges igen.

Vi er gode til at få ting sat i gang

- Det er nok lidt mere langsigtet i Panama, hvor vi har tilplantet ca. 500 ha med teaktræer. De skal være 18-25 år, før vi begynder at hugge dem. Tilvæksten er god, og vi har fundet dygtige folk til at passe dem.

- Vores styrke er at etablere en bedrift og få den godt i gang. Det har vi gjort i Slovakiet, og nu gør vi det i Panama. Jeg tror ikke, at det bliver os, som kommer til at høste teaktræet. Det kan andre finde ud af, siger Morten.

Smertefrit bankskift

Det er således et helt konsortium af ganske forskellige selskaber, som Trine og Morten nu har flyttet over som kunder i Nykredit Bank. Det er gået ganske smertefrit, fastslår Trine, som selv har en baggrund i bankverdenen:

- Den personlige kontakt har været rigtig god i hele processen. Jo, det kan godt være, at det er nemt at skifte bank i dag. Men når du er en virksomhed, er det altså ikke noget, du bare gør med venstre hånd. Vores kunder skal jo helst ikke opleve det som en besværlig forandring. Men vi følte hele tiden, at vi havde Nykredit bag os, og allervigtigst var der ingen smuttere i forhold til vores kunder. Dér må der bare ikke ske fejl.  

Relaterede Artikler

Leasing fik generationsskifte på gled

Erica og Frederik Bruhn Rasmussen overtager Frederiks fødegård ved Maribo efter et generationsskifte. Leasing af maskinparken gjorde overtagelsen mere overkommelig.

Flemming har sat strategien på papir

Kunderådgiveren fra Nykredit fik Flemming Rod Madsen til at tænke mere indgående over sine planer for udviklingen af Eistrupgaard ved Randers

Dræner sig til et højere udbytte

To kammerater fra landbrugsskoletiden har etableret entreprenørfirma på Sydsjælland med fokus på at dræne landbrugsjord.