Vi skal få mere ud af mindre

Frederik Vilhelm Larsen er første vinder af Nykredit Klima- og Bæredygtighedspris for unge. Og så er han også rådgiver hos Agrovi og på vej ind i et generationsskifte derhjemme

Frederik Vilhelm Larsens evne til at kommunikere kommer ham – og kunderne – til gode i hans daglige virke som planteavlsrådgiver i Agrovi, Hillerød. Men den har også skaffet ham hæder - som den første modtager af Nykredit Klima- og Bæredygtighedspris for unge.

- Jeg kan godt lide at kommunikere for at inspirere landmændene. Især når det gælder om at vise, at man både kan gøre noget godt for sin bundlinje og for klimaet , siger den 28-årige prisvinder.

Jeg vil gerne skubbe til normerne

Kommunikationen sker, når Frederik møder en af sine erfagrupper ude i marken, eller når han erfarer noget, han vil dele på Twitter, hvor han har ca. 2.200 følgere.

- Især motiverer det mig at være sammen med erfagrupperne, hvor jeg har 10-12 landmænd med i marken. Jeg tilskynder dem til at dele viden, men jeg vil også gerne skubbe lidt til normerne og få landmændene til at eksperimentere. I den grønne omstilling kan vi ikke vente på, at der ligger en færdig køreplan for den enkelte landmand. Derfor skal vi tilskynde, at hver laver sine egne forsøg.

Rådgiver med praktisk erfaring

Frederik stammer fra en vestfynsk plantebedrift, Barløsegaard, med 250 hektar i omdrift. Et generationsskifte ligger inden for 10 år. For Frederik vil landbruget nok blive en sidebeskæftigelse, men den praktiske erfaring vil være et værdifuldt aktiv i hans rådgivning af andre landmænd.

- Jeg prøver at være med derhjemme, så meget som det er muligt, når jeg nu bor i Nordsjælland. De fleste weekender og i sæsonerne forsøger jeg at nå hjem. Så er jeg lidt den der agronomtype, der kommer hjem, og kloger mig på det hele…

Bæredygtighed er lig med ansvarlighed

Frederik går ind for minimal behandling af jorden og er i bestyrelsen for FRDK – Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark. En af hans kæpheste er direkte såning, som fx hvede sået direkte efter raps og grubesåning af raps. I 10 år har direkte såning været et princip på forældrenes bedrift. 

-  Hjemme på Barløsegaard fylder bæredygtighed rigtig meget. Det handler om at tage ansvar - såvel for sine dyrkningsmetoder som for at drive en sund forretning og have et tillidsfuldt samspil med sine samarbejdspartnere. Vi arbejder med handlingsplaner for at drive os selv videre i den retning, vi ønsker for bedriften: Hvor er vi nu, og hvor vil vi gerne hen? På den måde bygger du en ambition op for dit landbrug, både når vi taler bæredygtighed og bundlinje. 

Få mere ud af mindre

Når Frederik siger, at det er muligt at gøre noget godt både for bundlinjen og klimaet, handler det om at få mere ud af mindre, fx gødningen. I dag indsamles så mange data fra planteavlen, at det er muligt at beregne en variabel tildeling af gødning i den enkelte mark.

- I den grønne omstilling skal vi blive dygtigere til at sætte egne målepunkter op. At måle hvor meget kg kvælstof (N), du bruger pr. ha, er i princippet uinteressant. Mere relevant er at se på udbyttet i forhold til kg N. Det optimale må være at få udbyttet op og indsatsen ned.

Frederik påpeger, at de aktuelt høje gødningspriser rykker ved nogle balancer, fordi gødning kommer til at betyde mere for det økonomiske resultat.

- Punktet for den optimale gødningstildeling flytter sig, fordi gødningen er så dyr, at det ikke kan svare sig at gå efter de sidste marginaler i udbytte. Gødning er blevet en langt større faktor i regnestykket: Hvad betaler jeg for 1 kg N, hvad forventer jeg af udbytte i marken, og hvad kan jeg sælge kornet til? Og hvis vi så også skal til at have en CO2-afgift med, vil det virkelig rykke gødningsoptimum med faldende udbytter til følge, påpeger Frederik.

Hædret for at inspirere andre unge

Frederiks evne til at udbrede sin viden om klima- og bæredygtighed var hovedårsagen til, at han blev første modtager af den unge-pris, som er indstiftet af Nykredit, Forenet Kredit og Landbrug & Fødevarer. Ved overrækkelsen sagde formanden for juryen, landbrugsdirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit:

- Frederik påtager sig et ansvar for at formidle og inspirere andre unge til at tænke nyt. Det er vigtigt, for de unge er fremtidens landmænd og derfor helt centrale for den grønne omstilling.

Ungeprisen – inklusive en anerkendelse på 15.000 kr. - tildeles en person under 35 år, som endnu ikke har etableret landbrugsvirksomhed. Tilsvarende er indstiftet en klima- og bæredygtighedspris for etablerede landmænd. Første modtager var Peter Nielsen.

Relaterede artikler

Kommune og landmænd går sammen om CO2-indsats

Favrskov Kommune og Landboforeningen Kronjylland vil sammen med 30 landmænd bruge ESGreen Tool til at vise, hvor der bør sættes ind.

Beregn dit klimaaftryk med ESGreen Tool

Digitalt værktøj fra SEGES gør det nemt: beregn bedriftens aftryk på klimaet og se, hvor du kan opnå gevinst.

Grøn Maskinfinansiering til landbruget

Nykredit vil fortsat i 2023 understøtte den bæredygtige omstilling i landbruget og gøre det billigere at finansiere godkendte og grønne maskiner og andet udstyr.