Udsigter for Spanien og Frankrig ovenpå et år med corona

Corona-pandemien har sat sit præg på hele verden i 2021. Det gælder også økonomien i Spanien og Frankrig. Læs mere om udsigterne for de to lande her.

 

Spanien

Spanien har været hårdt ramt af pandemien. Et stort antal smittede udløste flere lange og hårde nedlukninger, og BNP faldt med over 10% i 2020 – en europæisk rekord. Spansk økonomi er mere afhængig af turisme mv. end det europæiske gennemsnit, hvilket har bidraget til faldet i aktiviteten. Genåbningen har omvendt medført et kraftigt opsving, og der er udsigt til en solid vækst i 2021 og 2022. Spanien er en af de største modtagere af midler fra det store europæiske initiativ ”Next Generation EU” i de kommende år. Midlerne skal bl.a. bruges til at fremme den grønne omstilling, investeringer i infrastruktur og til reformer af uddannelsessystemet mv. Det vil understøtte aktiviteten også på længere sigt.

Aktuelt trækker de stigende energipriser ned i vækstudsigterne. Spanien er ret afhængig af importeret naturgas, der er steget voldsomt i pris de seneste måneder. Det rammer husholdningerne og erhvervslivet. Dertil kommer som i det øvrige Europa, at manglen på vigtige komponenter medfører, at industriens produktion hæmmes. Det gælder ikke mindst i bilindustrien, der er meget vigtig for Spanien. Det er dog samlet set ikke nok til at afspore opsvinget.

Pga. særlige jobsikringstiltag er arbejdsløsheden slet ikke steget som normalt under en dyb recession. Det har sammen med de lavere korte renter bidraget til at holde hånden under ejendomsmarkedet. Handelsaktiviteten er i fremgang, og priserne har mere end indhentet tabet fra 2020. Med udsigt til en solid vækst, fortsat lave renter og fornyet interesse fra udenlandske købere ser det lyst ud for ejendomsmarkedet.

Frankrig

Også fransk økonomi blev hårdt ramt af pandemien med et fald i BNP på mere end 8% i 2020. Antallet af smittede var tæt på niveauet i Spanien og dermed det næsthøjeste af de store europæiske lande. Det affødte længere perioder med nedlukning og deraf følgende lavere aktivitet bl.a. i den store turist- og oplevelsesøkonomi. Opsvinget er nu godt i gang, men fransk økonomi mangler fortsat noget, før hele aktivitetstabet fra pandemien er indhentet. Frankrig var forholdsvis sen til at komme i gang med vaccinationerne og mødte betydelig folkelig modstand. Myndighederne har derfor måtte gribe til mere drastiske foranstaltninger, og det har hjulpet med at få vaccinationsraten på sporet. Dermed er risikoen for nye betydelige nedlukninger reduceret.

I 2022 er der valg i Frankrig. Først vælges der præsident i april, og i juni følger parlamentsvalget. Det er ikke officielt annonceret, at præsident Macron genopstiller, men det ventes, og meningsmålingerne giver ham en god chance for genvalg. På trods af pandemien er arbejdsløsheden faldet til det laveste niveau siden 2008, og vækstudsigterne er lyse. Kandidatfeltet er dog bredt, og meningsmålingerne er upålidelige så lang tid før valget. For erhvervslivet og ejendomsmarkedet er valget en usikkerhedsfaktor.

Både aktiviteten og priserne er på vej op på det franske ejendomsmarked. Hvor det historisk har været Paris og de største byer, der prismæssigt har ligget forrest i feltet, synes den gule trøje denne gang at gå til de lidt mindre byer og landdistrikterne. Og stigningerne på huse overgår ejerlejlighederne. Det er sandsynligvis et produkt af et begyndende skift i franskmændenes prioriteter og en mere udbredt adgang til hjemmearbejde. Det er dog for tidligt at slutte, om det skifte er vedvarende. Men med udsigt til fortsat økonomisk vækst og lave renter ser perspektiverne for boligmarkedet positive ud i fravær af et stort politisk skifte.

Kom godt videre

Køb en bolig i udlandet

Drømmer du om bolig i udlandet? Så kan Nykredit hjælpe dig med at gøre din drøm til virkelighed, og vi gør det på samme måde, som du finansierer et boligkøb i Danmark.
Læs om køb af bolig i udlandet

Kontakt mig om køb af bolig i udlandet

Bliv kontaktet af en medarbejder fra Nykredit International, der kan fortælle nærmere om finansieringsmulighederne i Frankrig og Spanien.
Kontakt mig

Boligkøb i Frankrig og Spanien

Vi tilbyder en finansiering til boligkøb i Frankrig og Spanien, der passer til dig og dine behov. Vi hjælper dig på vej, hvad enten du allerede har fundet din drømmebolig eller er på udkig efter en.
Læs om dine muligheder