Boligprisudviklingen i Spanien og Frankrig

Her kan du følge boligprisudviklingen i Spanien og Frankrig.

I de seneste år har Spanien været en vækstmæssig succeshistorie, og tendensen er fortsat ind i sidste halvår af 2018. I 2. kvartal 2018 voksede økonomien med 2,7% i forhold til 2. kvartal 2017. Væksten var primært drevet af pæne bidrag fra den indenlandske efterspørgsel. På trods af den seneste tids afdæmpning i væksten outperformer Spanien fortsat det samlede euroområde. En afdæmpning i væksten er ikke bekymrende men snarere forventelig, når der tages højde for økonomiens konjunkturmæssige placering. Den seneste tids fremrykkelse af reformer har bidraget til at øge konkurrenceevnen, hvilket bl.a. har ført til, at landets kreditvurdering er blevet opgraderet af ratingbureauerne Fitch, S&P og Moody’s. Nykredit Markets forventer en samlet spansk BNP-vækst på ca. 2,5% i 2018.

2017 blev et hektisk år for den spanske delstat Catalonien, som udtrykte et ønske om løsrivelse. I december blev der afholdt valg i delstaten, hvilket resulterede i et spinkelt flertal til uafhængighedspartierne. Der var dog ikke et klart folkeligt mandat til at søge uafhængighed, og det vurderers nu at en selvstændighedserklæring i 2018 forekommer usandsynlig.

I juni fik Spanien en ny socialdemokratisk regering under Pedro Sánchez, der overtog efter et mistillidsvotum mod den konservative Mariano Rajoy. Den nye regering har udtrykt ønske om større social understøttelse samt en forhøjelse af selskabsskatterne, hvilket allerede er blevet mødt af modstand. Foruden politisk uro er arbejdsløsheden i Spanien fortsat høj sammenlignet med andre lande i euroområdet: 15,3% i 2. kvartal 2018. Siden 2015 er ledigheden i dag blevet nedbragt betydeligt, og samtidig er erhvervsfrekvensen øget. Ungdomsarbejdsløsheden er med 39% blandt Europas højeste, og der er således fortsat plads til forbedringer på arbejdsmarkedet.

Den generelle bedring i økonomien afspejler sig i boligpriserne, og fremgangen på boligmarkedet fortsætter derfor i 2018. I 1. kvartal 2018 steg priserne med 2,6% i forhold til 1. kvartal 2017, og ifølge valuarvirksomheden Tinsa, er priserne steget med yderligere 2,5% fra slutningen af 1. kvartal til slutningen af 2. kvartal 2018, når der tages højde for den normale sæsonudvikling. I den seneste tid er boligpriserne steget mere end indkomsterne, hvilket holder snor i boligpriserne, selvom det er fra et lavt udgangspunkt. Priserne er det seneste år steget i hele landet med Barcelona, Madrid og de balariske øer i spidsen, hvor den årlige prisstigningstakt ligger i omegnen af 9-10%. Nykredit Markets forventer, at bedringen på boligmarkedet vil fortsætte, og at boligpriserne i Spanien samlet set vil stige med 3-5% i 2018.

 

nyhedsbrev_Spansk bolig_løn.png

 

Frankrig ­– Boligmarkedet fortsat i fremgang

2015 og 2016 var for alvor startskuddet på en investerings- og forbrugsdrevet fremgang for Frankrig med en BNP-vækst på hhv. 1,1% og 1,2%. I 2017 havde fransk økonomi medvind fra alle vækstkanaler, hvilket resulterede i en årsvækst på 2,3% - den højeste vækst i 10 år. Her gav stigende beskæftigelse og reallønsfremgang anledning til solide bidrag fra privatforbruget. Tallene for 2. kvartal 2018 viser fortsat stabil vækst i BNP, hvor den årlige vækst siden 2. kvartal 2017 sniger sig op på 1,7%. Nykredit Markets forventer en BNP-vækst på ca. 2% i 2018.

En høj strukturel arbejdsløshed kombineret med et ufleksibelt arbejdsmarked er en klemme på landets konkurrenceevne. Emmanuel Macron har med sine klare visioner om at reformere institutionerne i Frankrig underskrevet en række reformer i løbet af sin tid på præsidentposten, heriblandt en arbejdsmarkedsreform med klare aner i dansk flexicurity. Reformeringen af det franske arbejdsmarked har sammen med privatiseringer af statslige selskaber samt skattelettelser givet håb om en realisering af det uforløste franske vækstpotentiale. Den hastige reformproces has resulteret i, at Macrons opbakning i befolkningen er styrtdykket. Siden reformernes begyndelse har der været en række demonstrationer og strejker, men Nykredit Markets forventer, at strejkerne kun vil have kortsigtet negativ indflydelse på den franske økonomi og ikke forstyrre væksten på længere sigt.

De underliggende økonomiske forhold er stærke i Frankrig. Inflationen er steget gennem 2017 og 2018, hvilket har fjernet frygten for deflation. Inflationen viste i august en årlig stigning på 2,3%, hvilket er en markant stigning i forhold til gennemsnittet på 1% i 2017. Husholdningernes disponible indkomst stiger, hvilket bl.a. er understøttet af øget beskæftigelse. Sammen med det lave renteniveau gavner det efterspørgslen efter fast ejendom.

Siden 2015 er tilbagegangen i boligprisudviklingen blevet erstattet af en stigende tendens. Gennem alle kvartaler i 2017 blev der målt årlige stigninger på 2-3%. I 2. kvartal 2018 steg priserne med 2,8% i forhold til 2. kvartal 2017. Nykredit Markets forventer, at bedringen på det franske boligmarked vil fortsætte, og at priserne vil stige samlet set med 3-4% i 2018.

 

nyhedsbrev_boligprisudvikling.png