Derfor indefryses en del af din boligskat

En del danskere har allerede oplevet at få et brev om, at en del af deres ejendomsskat – også kaldet grundskyld – bliver indefrosset. Hvorfor nu det?

Det skyldes, at man fra politisk side har besluttet, at ingen boligejere skal betale mere i skat, end de gjorde i 2017, da aftalen om de nye regler for boligskatter blev besluttet. Men indtil de nye skatter træder i kraft 1. januar 2024, kan flere boligejere opleve, at boligskatten – på grund af de gældende regler – stiger. Den stigning udskydes, så den først skal betales den dag, man sælger sin bolig. På den måde kan man de næste mange år fortsætte med at betale det samme i boligskat, som man gjorde, da man købte boligen (dog tidligst 2017). Man skal blot være opmærksom på, at man opbygger en regning, der skal betales den dag, man sælger boligen.

Først obligatorisk – siden valgfri

Indtil de nye boligskatteregler træder i kraft i 2024 er indefrysningen obligatorisk. Det betyder, at boligejerne ikke kan fravælge den. Til gengæld har man valgt at gøre den rentefri.

I 2024 bliver ordningen gjort valgfri. Er ens boligskat højere end udgangspunktet (2017 eller købsåret) vil den per automatik fortsat indefryses. Valgfriheden består i, at det nu er blevet muligt at nedbringe sin udskudte skat ved at gå ind i sin skattemappe og indbetale et beløb. Denne mulighed åbnes først for i 2024. Dermed undgår man at have så stor en regning den dag man sælger boligen. Da ordningen er gjort valgfri fra 2024 forrentes den udskudte skat. Renten vil være den gennemsnitlige rente for alle udestående realkreditobligationer.