Er dit hus sikret mod skybrud?

Skybrud er nu næsten almindelige i den danske sommer, og som husejer kan det betale sig at forebygge i stedet for at reparere, når skaden er sket.

Skybrud er noget, man som husejer bliver nødt til at forholde sig til. Ifølge DMI byder fremtidens vejr nemlig på ændrede nedbørsmønstre og flere ekstreme vejrsituationer med kraftig nedbør til følge.
           

Forebyggelse betaler sig

Mange vandskader kan undgås, hvis man er lidt opmærksom, og det behøver ikke altid betyde store investeringer i huset. 

Grundlæggende handler det om at undgå, at der kommer vand ind i huset. Start med tjeklisten nedenfor – så er du godt på vej til at undgå vandskader.

 • Hold vinduerne lukket, når der er varslet skybrud.
 • Luk for udluftningskanaler, der kan komme vand ind gennem, når der er varslet skybrud.
 • Sørg for, at riste og afløb fra tagrender har fri passage.
 • Tjek, at lyskasser er tætte, og gør rent for blade.
 • Tjek, at sokkel og vægge til kælderen ikke har revner.
 • Tjek, om kloakken har frit løb ud mod gadens kloak.
 • Overvej, om der skal højvandslukke på afløbet i kælderen.
 • Undgå træværk eller anden vægbeklædning i kælderen. Det suger vand.
 • Lad ikke værdifulde ting være på gulvet i kælderen.
 • Brug stålreoler til opbevaring i kælderen.
 • Læg flisegulv i kælderen. Det suger ikke vand og er nemt at gøre rent.

Se flere gode råd til at forebygge skybrudsskader

Ansvar og forsikring: 5 ting du skal vide om skybrud

Du har selv et ansvar som boligejer for at forhindre skader på dit eget hjem. Men kommunen og forsyningsselskabet har også et ansvar i forhold til at skybrudssikre dit nærområde.

Det er dit ansvar at sikre din grund mod oversvømmelser, der ikke opstået, fordi kommunen eller forsyningsselskabet ikke har vedligeholdt det, de skulle. Det er også dit ansvar som grundejer at sikre din kælder mod indtrængende kloakvand og vedligeholde afløbssystemet.

Alle landets kommuner skal have en såkaldt klimatilpasningsplan, der blandt andet indeholder lokale oversvømmelseskort og risikokort. Kommunerne har ansvaret for, at klimaforandringerne fremadrettet bliver indarbejdet i kommuneplan, lokalplaner, spildevandsplaner, vandløbsregulativer m.m.

Forsyningsselskabet har ansvaret for at kommunens plan for, hvordan vandet skal ledes væk i forbindelse med oversvømmelser, overholdes gennem vedligehold og forbedringer af kloaknettet.

Din private hus-, fritids- eller indboforsikring dækker i de fleste tilfælde skader efter voldsomt skybrud eller tøbrud. Det kan være skader som følge af, at vandet ikke kan få normalt afløb og dermed oversvømmer boligen, stiger op gennem afløbsledninger og/eller trænger ind i bygningen gennem naturlige utætheder.

Din private forsikring dækker ofte ikke, når oversvømmelsen skyldes for små eller tilstoppede afløb eller utætheder i boligen. I tilfælde, hvor oversvømmelsen vurderes at stamme fra hav, fjord, søer og vandløb, er det ikke længere den private forsikring, der dækker. Her dækker Stormrådet, der er en national ordning.

Giv din bolig et klimatjek

Med et Nykredit BoligEftersyn kan du få din bolig gennemgået af en bygningssagkyndig, og få konkrete forslag til sikring af din bolig ved ekstreme vejrforhold, energieffektivisering og generel vedligeholdelse.

Læs mere her