BoligHjælp - Godt i gang. Godt i mål.

I Nykredit ønsker vi, at du er klædt så godt på som muligt i forhold til dit kommende byggeprojekt. Derfor har vi her samlet de vigtigste punkter, du som boligejer skal være opmærksom på før, under og efter dit byggeprojekt.

Trin 1: Indhentning af tilbud

Et tilbud er en aftale om en fast pris på arbejdet. Jo mere præcist projektet er beskrevet i tekst og tegning, jo bedre mulighed har håndværkeren eller entreprenøren for at udregne den rigtige pris. Er der usikkerhed om, hvad opgaven faktisk indeholder, vil der blive taget flere forbehold i tilbuddet, og prisen kan meget vel blive højere.

Med Nykredit BoligHjælp får du adgang til et netværk af håndværkere, udvalgt af BetterHome, du kan indhente tilbud fra. Så er du sikker på, at du får kvalificeret arbejdskraft.

Flere tilbud

Hvis du vælger at få flere tilbud fra forskellige håndværkere, anbefaler vi, at tilbudsgiverne er på besigtigelse samtidig. Det sikrer, at de får de samme informationer, og du dermed bedre kan sammenligne tilbuddene.

Hvis du ikke bryder dig om, at have besøg af flere håndværkere samtidigt, kan du naturligvis mødes med dem enkeltvis. I så fald er det vigtigt, du sørger for at give dem de samme informationer, så de har samme grundlag at give tilbud på.

Når du tager stilling til et tilbud, er det vigtigt, at du sikrer dig, at det rent faktisk indeholder alt det, som er beskrevet i dit projektmateriale, både arbejde og materialer, samt udgifter til f.eks. bortkørsel af byggeaffald, byggepladsomkostninger med mere. 

Trin 2: Indgå en aftale med håndværkeren

Når du har valgt den håndværker eller entreprenør, der skal udføre dit projekt, bør I indgå en kontrakt, før arbejdet påbegyndes. Vi anbefaler, at du tager udgangspunkt i standardkontrakten "AB-Forbruger - Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere".  Du kan downloade skabelon til standardkontrakt og tillæg på boligejer.dk.

Trin 3: Når dit projekt er færdigt

Ved større byggeprojekter bør du sikre dig, at byggekontrakten indeholder en afleveringsforretning og en 1- og 5-års gennemgang. Ved selve afleveringsforretningen skal der udarbejdes en mangelliste, hvor alle udeståender skal registreres.

Afleveringsforretning

En afleveringsforretning betyder, at du mødes med håndværkeren og gennemgår det udførte arbejde, når byggeriet er færdigt. Det skal sikre, at arbejdet er 100 procent færdigt og ikke har mangler. Hvis arbejdet ikke er færdigt, skrives en mangelliste, og der aftales en tidsfrist for, hvornår de sidste fejl og mangler skal være udbedret.

1. og 5. årsgennemgang

Ved 1- og 5-års gennemgangen gennemgår du, som bygherre,  byggeriet med håndværkeren. Her har du mulighed for at samle op på evt. udeståender på mangellisten.

Tilskudsordninger

Som privatkunde kan du få tilskud til en lang række energioptimeringer. Helt konkret betyder det, at du kan søge om tilskud hos dit energiselskab og dermed få en besparelse på den energioptimering, du beslutter at igangsætte. Med Nykredit BoligHjælp sørger håndværkeren for at søge de tilskud for dig, som du er berettiget til.

Læs mere om tilskudsreglerne på sparenergi.dk

Boligjobordningen

BoligJobordningen, også kendt som håndværkerfradraget, er genindført, så du de næste tre år kan få fradrag for udgifter til arbejdsløn i forbindelse med renovering af boligen. I 2016 og 2017 vil BoligJobordningen blive målrettet ’grønne’ projekter med henblik på at understøtte energirenovering og klimasikring af de danske boliger.

Læs mere om BoligJobordningen, og hvilke tiltag der udløser fradraget på skat.dk

Forsikringsforhold

Selvom det er sjældent, du får behov for at benytte forsikringer i forbindelse med byggeprojekter, anbefaler vi alligevel, at du sikrer dig, og at dine forsikringsforhold er i orden, inden du indgår aftale med håndværkeren, så du er dækket, hvis uheldet er ude.

Alt efter projektets størrelse kan du overveje at indgå en all-risk forsikring i forbindelse med projektet – hermed er du dækket 100%, hvis der skulle gå noget galt.

Læs mere om dine forsikringsmuligheder på borger.dk

OBS - ansvaret er dit

Som boligejer er du altid den øverst ansvarlige, også kaldet bygherre, hvis du skal lave projekter på din bolig. Arbejdsmiljøloven er gældende for dig som privatperson. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at du er ansvarlig for sikkerheden på byggepladsen. 

Dette vil vi gerne gøre nemt for dig, så med Nykredit BoligHjælp har vi derfor sikret dig, at det er entreprenøren eller den enkelte håndværker, der bærer ansvaret for de ansattes sikkerhed og sundhed. 

Vi skal dog gøre opmærksom på, at hvis du entrerer med to eller flere håndværkere/firmaer og begge firmaer arbejder på byggepladsen samtidigt, medfører det, at du er sikkerhedskoordinator på byggepladsen. Hvis du vil undgå rollen som sikkerhedskoordinator, skal du overdrage dette ansvar skriftligt til en entreprenør eller den ene håndværker.

Læs mere om din rolle som ansvarlig for sikkerheden på bar-bar.dk (Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg).