Rentetilpasning oktober 2018

Skal du have rentetilpasset dit Tilpasningslån den 1. oktober 2018, er der attraktive alternativer.

Renten på de fastforrentede lån har været på et lavt niveau i et godt stykke tid. Med et fastforrentet lån får du ud over en fast lav rente også et relativt højt afdrag. Et fastforrentet lån har desuden den fordel, at kursen på lånets bagvedliggende obligation falder, hvis renteniveauet stiger.

 

En rentestigning vil dermed give dig mulighed for at skære en bid af restgælden, hvis du skal indfri lånet. Det betyder en høj beskyttelse af din friværdi, hvilket kan være en stor fordel, fx ved salg af din bolig.

 

Ønsker du ikke at gå hele vejen med et fastforrentet lån, er F5 også en attraktiv mulighed. I øjeblikket er renten på F5 under ½ procent, og du kan binde renten i fx fem år med F5 frem for blot et enkelt med F1 for en stort set uændret ydelse.

Den 30. maj holdt vi et webinar om rentetilpasning - se eller gense webinaret her.

 

Kontakt os senest den 31. juli 2018, hvis du ønsker: 

  • at lægge om til et andet lån, eller du er i tvivl om, hvilket lån du skal vælge
  • at ændre længden på næste renteperiode
  • at ændre på lånets afdragsprofil


Regn på dit lån i MitNykredit

Bliv klogere på, hvad rentetilpasningen eller en omlægning til fx fast rente betyder for dit lån. Log på mitNykredit og vælg "Bolig". Klik herefter på "Rentetilpasning" eller "Omlæg dit lån".

Log på MitNykredit

Forventning til kontantlånsrenten pr. 11-6-2018
Omlægning til fastforrentet 2%-obligationslån; Udbetalt lånebeløb 500.919 kr., hovedstol 517.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 98,78. Debitorrente: 2,02% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 0,74. ÅOP: 3,01%.
Omkostninger: Kurtage 764 kr. lånoptagelse 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.034 kr., renter og bidrag 235.091 kr. Omkostninger i alt: 244.839 kr.
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 752.091 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 2.228 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

 

Omlægning til variabelt forrentet RenteMax-obligationslån med 10 års renteloft på 3%; Udbetalt lånebeløb 500.846 kr., hovedstol 500.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 102,11. Debitorrente: 0,08% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,88. ÅOP: 0,93%.
Omkostninger: Kurtage 764 kr. lånoptagelse 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.000 kr., renter og bidrag 72.580 kr. Omkostninger i alt: 82.294 kr.
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 572.580 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 1.766 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

 

Beregnet på baggrund af eksisterende tilpasningslån med afdrag, med en restgæld på 500.000 kr. og med de gældende bidragssatser for privatkunder jf. prisbladet, dvs. 1,18 for F1-lån, 1,08 for F3-lån og 0,88 for F5-lån. F1-lånet omlægges i forbindelse med refinansiering. Skat 26,6%, kursfradrag på 0,2 kurspoint (0,3 for F1) i forbindelse med rentetilpasning. Renter og ydelser for oktober 2018 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 11-06-2018. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.