Rentetilpasning

I perioden op til en rentetilpasning har du mulighed for at ændre dit lån. Læs mere her, og få en opdatering på lån og renter.

Hvad skal du overveje?

Skal du have rentetilpasset dit Tilpasningslån i oktober 2020, er der attraktive alternativer.

Renten på de fastforrentede lån har været på et lavt niveau i et godt stykke tid. Med et fastforrentet lån får du ud over en fast lav rente også et relativt højt afdrag. Et fastforrentet lån har desuden den fordel, at kursen på lånets bagvedliggende obligation falder, hvis renteniveauet stiger.

En rentestigning vil dermed give dig mulighed for at skære en bid af restgælden, hvis du skal indfri lånet. Det betyder en høj beskyttelse af din friværdi, hvilket kan være en stor fordel, fx ved salg af din bolig.

Ønsker du ikke at gå hele vejen med et fastforrentet lån, er F5 også en attraktiv mulighed. I øjeblikket kan du binde renten i fx fem år med F5, frem for blot et enkelt år med F1 - for stort set samme ydelse.

Kontakt os

Kontakt os senest den 31. juli 2020, hvis du ønsker: 

  • at lægge om til et andet lån, eller du er i tvivl om, hvilket lån du skal vælge
  • at ændre længden på næste renteperiode
  • at ændre på lånets afdragsprofil
Skriv til os


Regn på dit lån i MitNykredit

Bliv klogere på, hvad rentetilpasningen eller en omlægning til fx fast rente betyder for dit lån. Log på mitNykredit og vælg "Bolig". Klik herefter på "Rentetilpasning" eller "Omlæg dit lån".

Log på MitNykredit

Forventninger til rente

Der er igen udsigt til lave renter. Har du et F5-lån, kan du se frem til at spare penge efter 1. oktober. Har du et F1-lån, er renten stadig lav, selvom den stiger.

Læs mere: Boliglån er stadig meget billige

Forventninger til ydelse

Forventning til kontantlånsrenten pr. 26-5-2020
Omlægning til fastforrentet 1%-obligationslån; Udbetalt lånebeløb 505.213 kr., hovedstol 521.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 98,32. Debitorrente: 1,00% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 0,74. ÅOP: 2,04%.
Omkostninger: Kurtage 767 kr. lånoptagelse 1.730 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 0.521 kr., renter og bidrag 143.679 kr. Omkostninger i alt: 152.877 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 664.679 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 1.994 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til variabelt forrentet RenteMax-obligationslån med 5 års renteloft på 1,5%; Udbetalt lånebeløb 504.841 kr., hovedstol 517.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 99,01. Debitorrente: 0,01% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,88. ÅOP: 1,12%.
Omkostninger: Kurtage 766 kr. lånoptagelse 1.730 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 0.517 kr., renter og bidrag 69.506 kr. Omkostninger i alt: 78.699 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 586.506 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 1.811 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Beregnet på baggrund af eksisterende tilpasningslån med afdrag, med en restgæld på 500.000 kr. og med de gældende bidragssatser for privatkunder jf. prisbladet, dvs. 1,18 for F1-lån, 1,08 for F3-lån og 0,88 for F5-lån. F1-lånet omlægges i forbindelse med refinansiering. Skat 25,6%, kursfradrag på 0,2 kurspoint (0,3 for F1) i forbindelse med rentetilpasning. Renter og ydelser for oktober 2020 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 26-05-2020. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

Forløb ved rentetilpasning

Du får besked fra os, når renten på dit lån skal tilpasses. I figuren til højre kan du se hvad der sker, fra du modtager brevet og til dit lån har fået ny rente.