Rentetilpasning

Tilpasningslån 1. april 2019

Skal du have rentetilpasset dit Tilpasningslån den 1. april 2019, er der attraktive alternativer.

Renten på de fastforrentede lån har været på et lavt niveau i et godt stykke tid. Med et fastforrentet lån får du ud over en fast lav rente også et relativt højt afdrag. Et fastforrentet lån har desuden den fordel, at kursen på lånets bagvedliggende obligation falder, hvis renteniveauet stiger.

En rentestigning vil dermed give dig mulighed for at skære en bid af restgælden, hvis du skal indfri lånet. Det betyder en høj beskyttelse af din friværdi, hvilket kan være en stor fordel, fx ved salg af din bolig.

Ønsker du ikke at gå hele vejen med et fastforrentet lån, er F5 også en attraktiv mulighed. I øjeblikket kan du binde renten i fx fem år med F5, frem for blot et enkelt år med F1, for en stort set uændret ydelse.

Kontakt os

Kontakt os senest den 31. januar 2019 hvis du ønsker: 

  • at lægge om til et andet lån, eller du er i tvivl om, hvilket lån du skal vælge
  • at ændre længden på næste renteperiode
  • at ændre på lånets afdragsprofil
Skriv til os


Regn på dit lån i MitNykredit

Bliv klogere på, hvad rentetilpasningen eller en omlægning til fx fast rente betyder for dit lån. Log på mitNykredit og vælg "Bolig". Klik herefter på "Rentetilpasning" eller "Omlæg dit lån".

Log på MitNykredit

Forudsætninger

Grafen viser vores forventninger til kontantlånsrenten pr. 03.12.2018.

Omlægning til fastforrentet 2%-obligationslån; Udbetalt lånebeløb 500.142 kr., hovedstol 511.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 100,09. Debitorrente: 2,01% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 0,74. ÅOP: 2,92%.
Omkostninger: Kurtage 766 kr. lånoptagelse 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.022 kr., renter og bidrag 232.363 kr. Omkostninger i alt: 243.701 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 743.363 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 2.202 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til variabelt forrentet RenteMax-obligationslån med 5 års renteloft på 1,5%; Udbetalt lånebeløb 500.571 kr., hovedstol 510.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 100,37. Debitorrente: -0,15% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,88. ÅOP: 0,85%.
Omkostninger: Kurtage 766 kr. lånoptagelse 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.020 kr., renter og bidrag 54.904 kr. Omkostninger i alt: 66.240 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 564.904 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 1.783 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Beregnet på baggrund af eksisterende tilpasningslån med afdrag, med en restgæld på 500.000 kr. og med de gældende bidragssatser for privatkunder jf. prisbladet, dvs. 1,18 for F1-lån, 1,08 for F3-lån og 0,88 for F5-lån. F1-lånet omlægges i forbindelse med refinansiering. Skat 25,6%, kursfradrag på 0,2 kurspoint (0,3 for F1) i forbindelse med rentetilpasning. Renter og ydelser for april 2019 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 07-01-2019. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

Forløb ved rentetilpasning

Du får besked fra os, når renten på dit lån skal tilpasses. I figuren til højre kan du se hvad der sker, fra du modtager brevet og til dit lån har fået ny rente.