Rentetilpasning

I perioden op til en rentetilpasning har du mulighed for at ændre dit lån. Læs mere her, og hør Jeppe Borre give en opdatering på lån og renter.

Rentetilpasning 1. oktober 2019

Skal du have rentetilpasset dit Tilpasningslån den 1. oktober, er der attraktive alternativer.

Renten på de fastforrentede lån har været på et lavt niveau i et godt stykke tid. Med et fastforrentet lån får du ud over en fast lav rente også et relativt højt afdrag. Et fastforrentet lån har desuden den fordel, at kursen på lånets bagvedliggende obligation falder, hvis renteniveauet stiger.

En rentestigning vil dermed give dig mulighed for at skære en bid af restgælden, hvis du skal indfri lånet. Det betyder en høj beskyttelse af din friværdi, hvilket kan være en stor fordel, fx ved salg af din bolig.

Ønsker du ikke at gå hele vejen med et fastforrentet lån, er F5 også en attraktiv mulighed. I øjeblikket kan du binde renten i fx fem år med F5, frem for blot et enkelt år med F1, for en stort set uændret ydelse.


Regn på dit lån i MitNykredit

Bliv klogere på, hvad rentetilpasningen eller en omlægning til fx fast rente betyder for dit lån. Log på mitNykredit og vælg "Bolig". Klik herefter på "Rentetilpasning" eller "Omlæg dit lån".

Log på MitNykredit

Forudsætninger

Grafen viser vores forventninger til kontantlånsrenten.

Forventning til kontantlånsrenten pr. 12-08-2019

Omlægning til fastforrentet 0,5%-obligationslån; Udbetalt lånebeløb 504.609 kr., hovedstol 534.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 95,8. Debitorrente: 0,50% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 0,74. ÅOP: 1,72%.
Omkostninger: Kurtage 766 kr. lånoptagelse 1.640 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 0.534 kr., renter og bidrag 102.423 kr. Omkostninger i alt: 111.453 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 636.423 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 1.923 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til variabelt forrentet RenteMax-obligationslån med 5 års renteloft på 1,5%; Udbetalt lånebeløb 504.655 kr., hovedstol 510.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 100,31. Debitorrente: -0,33% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,88. ÅOP: 0,67%.
Omkostninger: Kurtage 766 kr. lånoptagelse 1.640 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 0.510 kr., renter og bidrag 40.429 kr. Omkostninger i alt: 49.435 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 550.429 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 1.782 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Beregnet på baggrund af eksisterende tilpasningslån med afdrag, med en restgæld på 500.000 kr. og med de gældende bidragssatser for privatkunder jf. prisbladet, dvs. 1,18 for F1-lån, 1,08 for F3-lån og 0,88 for F5-lån. F1-lånet omlægges i forbindelse med refinansiering. Skat 25,6%, kursfradrag på 0,2 kurspoint (0,3 for F1) i forbindelse med rentetilpasning. Renter og ydelser for oktober 2019 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 12-08-2019. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

Forløb ved rentetilpasning

Du får besked fra os, når renten på dit lån skal tilpasses. I figuren til højre kan du se hvad der sker, fra du modtager brevet og til dit lån har fået ny rente.