Udløb af afdragsfrihed - beregninger

Udløber din afdragsfrihed snart? Du kan selv regne på, hvad udløb af afdragsfriheden betyder for dig - eller du kan hente hjælp i nogle af vores beregninger her på siden. 

Log på MitNykredit.dk og regn på dit lån.

På et fastforrentet lån med en restgæld på 500.000 kr. vil overgangen fra afdragsfrihed til afdrag betyde en stigning i ydelsen på knap 1.300 kr. om måneden. Ønsker du at lette overgangen, kan du lægge lånet om til et nyt 30-årigt lån med afdrag. Så vil stigningen i ydelsen i stedet for være på ca. 350 kr. om måneden. Til gengæld forlænger du også løbetiden med 10 år. Ved at lægge lånet om, får du samtidig glæde af de lave renter, da man i øjeblikket kan få et 30-årigt lån med 2% i rente.

 

  Mdl. ydelse før SKAT Mdl. ydelse efter SKAT Mdl. afdrag Restgæld Rente
Nuværende - før afdragsfriheden udløber 2.109 kr. 1.564 kr. 0 kr. 500.000  kr. 4,00%
Ydelse efter afdragsfriheden er udløbet 3.340 kr. 2.856 kr. 1.391 kr. 500.000 kr. 4,00%
Alternativ        

 

Omlægning til nyt 30-årigt fastforrentet lån* 2.228 kr. 1.926 kr. 1.060 kr. 517.000 kr. 2,00%

Beregnet den 11-jun-2018   

Omlægning til fastforrentet 2,0%-lån med afdrag: Udbetalt lånebeløb: 500.919 kr., hovedstol: 517.000 kr. Løbetid på 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 98,58. Debitorrente 2,02% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 0,74. ÅOP 3,01%. Omkostninger: Kurtage 764 kr., lånoptagelse 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.034 kr., renter og bidrag 235.091 kr., omkostninger i alt 244.839 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 752.091 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 2.228 kr. 

Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom. 

Beregningsforudsætninger: Beregnet på baggrund af lån optaget 1. oktober 2008 med en restgæld på 500.000 kr. pr. 1. oktober 2018 og hvor afdragsfriheden udløber 1. oktober 2018. Skat 26,6%.

Det fastforrentede 4%-lån indfries til termin og omlægges til nyt 30-årigt fastforrentet 2,0% obligationslån med fastholdt provenu.  Renter og ydelser for oktober 2018, er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 11-06-2018. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

På et F1-lån med en restgæld på 500.000 kr. vil overgangen fra afdragsfrihed til afdrag betyde en stigning i ydelsen på godt 2.000 kr. om måneden. Ønsker du at lette overgangen, kan du lægge lånet om til et 30-årigt F-kort-lån med afdrag. Så vil stigningen i ydelsen i stedet for være på ca. 1.300 kr. om måneden. Til gengæld forlænger du også løbetiden med 10 år. Samtidig får du glæde af de fordele, som F-kort-lånet har, blandt andet lavere omkostninger ved refinansiering end F1. Vælger du at lægge lånet om, kan du overveje samtidig at vælge et lån med en længere rentebinding - fx et fastforrentet lån, hvor renterne fortsat er meget lave.

  Mdl. ydelse før SKAT Mdl. ydelse efter SKAT Mdl. afdrag Restgæld Rente
Nuværende - før afdragsfriheden udløber 155 kr. 115 kr. 0 kr. 500.000 kr. -1,13%
Ydelse efter afdragsfriheden er udløbet 2.533kr. 2.428 kr. 2.113 kr. 500.000 kr. -0,15%
Alternativt          
Omlægning til nyt 30-årigt F-kort* 1.789 kr. 1.722 kr. 1.530 kr. 509.000 kr. -0,28%

Beregnet den 11-jun-2018

Omlægning til variabelt forrentet F-kort lån med afdrag: Udbetalt lånebeløb: 500.150 kr., hovedstol: 509.000 kr. Løbetid på 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 99,97. Debitorrente -0,28% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,90. ÅOP 0,73%. Omkostninger: Kurtage 763 kr., lånoptagelse 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.018 kr., renter og bidrag 46.300 kr., omkostninger i alt 56.031 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 555.300 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.789 kr. I66

Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom. 

Beregningsforudsætninger: Beregnet på baggrund af lån optaget 1. oktober 2008 med en restgæld på 500.000 kr. pr. 1. oktober 2018 og hvor afdragsfriheden udløber 1. oktober 2018. Skat 26,6%.

F1-lånet indfries til termin og omlægges til nyt 30-årigt F-kort, med fastholdt provenu. Renter og ydelser for oktober 2018, er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 11-06-2018. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

På et RenteMax-lån med en restgæld på 500.000 kr. vil overgangen fra afdragsfrihed til afdrag betyde en stigning i ydelsen på knap 2.000 kr. om måneden. Ønsker du at lette overgangen, kan du lægge lånet om til et nyt 30-årigt RenteMax-lån med 10-årigt loft og afdrag. Så vil stigningen i ydelsen i stedet for, være på knap 1.300 kr. om måneden. Til gengæld forlænger du også løbetiden med 10 år. Vælger du at lægge lånet om, kan du overveje, om tiden er inde til at gå hele vejen med et fastforrentet lån, hvor renten fortsat er meget lav.

  Mdl. ydelse før SKAT Mdl. ydelse efter SKAT Mdl. afdrag Restgæld Rente
Nuværende - før afdragsfriheden er udløbet 514 kr. 381 kr. 0 kr. 500.000 kr. 0,03%
Ydelse efter afdragsfriheden er udløbet 2.452 kr. 2.358 kr. 2.073 kr. 500.000 kr. 0,05%
Alternativ          
Omlægning til nyt 30-årigt RenteMax10* 1.766 kr. 1.664 kr. 1.373 kr. 500.000 kr. 0,08%

Beregnet den 11-jun-2018

Omlægning til variabelt RenteMax-lån med 10 års renteloft på 3% og afdrag: Udbetalt lånebeløb: 500.846 kr., hovedstol: 500.000 kr. Løbetid på 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 101,91. Debitorrente 0,08% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,87. ÅOP 0,93%. Omkostninger: Kurtage 764 kr., lånoptagelse 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.000 kr., renter og bidrag 72.580 kr., omkostninger i alt 82.294 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 572.580 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.766 kr. 

Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.  

Beregningsforudsætninger: Beregnet på baggrund af lån optaget 1. oktober 2008 med en restgæld på 500.000 kr. pr. 1. oktober 2018 og hvor afdragsfriheden udløber 1. oktober 2018. Skat 26,6%.

RenteMax-lånet med 5%-renteloft indfries til termin og omlægges til et nyt 30-årigt RenteMax-lån med 10-årigt renteloft på 3%, med fastholdt provenu. Renter og ydelser for oktober 2018, er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 11-06-2018. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.