Sådan fungerer KundeKroner

Når det går os godt, kommer det dig til gode: I sin enkelhed er grundtanken med KundeKroner, at når det går Nykredit og Totalkredit godt, kan det komme dig til gode.

1. Ydelser

Når du optager et realkreditlån eller et prioritetslån i enten Nykredit eller Totalkredit, betaler du løbende bidrag, gebyrer mv. for dine lån og forretninger.

2. Aktieudbytte

Hvert år gør vi det samlede regnskab op. Er det gået godt for Nykredit og Totalkredit og hele Nykredit-koncernen, kan vi udbetale et udbytte til vores ejere, Forenet Kredit og et konsortium bestående af PFA sammen med PensionDanmark, PKA, AP Pension og MP Pension samt øvrige ejere. Forenet Kredit er vores største ejer og vil modtage 80% af udbyttet.

3. Tilskud

Foreningen ønsker, at det overskud, den får fra bl.a. Nykredit og Totalkredit, kan komme kunderne til gode. Derfor har foreningen mulighed for at give et årligt tilskud til Totalkredit, som Totalkredit kan give videre til dig og andre kunder i form af KundeKroner.

4. KundeKroner

Privatkunder med et realkreditlån eller et prioritetslån i Totalkredit modtager KundeKroner. Erhvervskunder, herunder landbrug og andelsboligforeninger, får en rabat på deres erhvervslån.

Læs mere om KundeKroner - rabat til erhvervskunder i Totalkredit
Læs mere om ErhvervsKroner - rabat til erhvervskunder i Nykredit

Vil du have alle modellens mellemregninger med?
Se vilkår for KundeKroner til privatkunder med realkreditlån i Totalkredit