Dagens obligationsmarked

Tirsdag d. 23. juni 2020

​Mandagen bød på et fald i de lange europæiske renter ikke mindst i Sydeuropa, hvor de 10-årige italienske renter faldt 7bp til 1,28%, hvilket er det nær det laveste i tre måneder. Men også herhjemme var der faldende renter, og kursen på 1% 2050 med afdrag er dermed steget yderligere.

Ny tilbudsgivning for 30 årigt realkreditlån med fast rente sker i 1% 2050 med afdrag (fondskode 952281) eller 1% 2050 med afdragsfrihed (952443), der er åbne indtil d. 31. august 2020. Udbetalingskurs i 1% 2050 med afdrag (952281) ved åbning i dag er 98,90. 1% 2050 med afdragsfrihed (952443) er 98,05. F-kort Jan 22 (952346) er 99,80.

Over natten er der skabt forvirring om status på handelsaftalen mellem Kina og USA. På et interview på Fox News indikerede handelsrådgiver Navaro, at aftalen var ophævet. Det gav markedsuro og Trump var senere på Twitter og erklære at fase1-aftalen fortsat er intakt.

I USA viste tallene for salget af eksisterende boliger et nyt fald i maj og er nu faldet med ca. 1/3 ift. før Covid-19. Det er voldsomt, men det samlede fald under finanskrisen var større både absolut og procentvis.

I Storbritannien har Bank of England luftet tanken om, at balancen først skal reduceres inden det kommer på tale at forhøje renter (pt. på 0,1%). Det er en kovending ift. den tidligere strategi, hvor balancereduktion godt kunne vente, til efter renteforhøjelserne var godt i gang.

I denne uge arbejder den britiske regering på et oplæg til at sparke liv i forhandlingerne med EU om en handelsaftale, inden forhandlingerne genoptages i slutningen af juni. EU har antydet, hvor de kan bløde op ift. de udmeldte krav, men vi har ikke hørt meget fra britisk side.

I dag får vi de foreløbige PMI-tal for de store europæiske økonomier og estimatet for hele eurozonen. Fra USA ruller der i denne uge en række nye tal ud om aktiviteten i boligmarkedet. Mediemæssigt vil næste stop på Trumps valgturne i Arizona i dag dog nok være større end ”new homes sales”.