Krav om udbetaling på fem procent ved boligkøb

En bekendtgørelse om god skik i finanssektoren betyder, at boligkøbere fremover skal kunne stille med fem procent af købssummen ved køb af bolig.

Boligkøbere skal selv stille med fem procent af den samlede købssum og fem procent af låneomkostninger, når en ny bekendtgørelse for finanssektoren træder i kræft den 1. november 2015.

Bekendtgørelsen betyder, at en boligejer, der ønsker at købe hus til en million kroner, selv skal kunne stille med cirka 50.000 kr. for at opfylde betingelserne til købesum og låneomkostninger.

Beskeden effekt

Et bredt udvalg af boligøkonomiske eksperter har til boligsiden.dk udtalt, at stramningen vil have beskeden effekt på boligmarkedet. Mange danskere har store opsparinger i banken, og boligkøbere der har friværdi med fra en tidligere bolig, vil typisk heller ikke blive ramt af den skærpede kreditgivning. Desuden ligger bekendtgørelsen i forlængelse af en praksis, som mange banker og finansinstitutioner i forvejen følger.

  • At en familie skal kunne stille med en udbetaling på ca. 50.000 kr. for et hus til 1 million ligger i forlængelse af almindelig udlånspraksis i dag og er nok også i tråd med de flestes forestillinger om god skik. Men med bekendtgørelsen bliver det formaliseret, og det bliver derfor ekstra vigtigt at indstille sig på, at boligkøb er noget, man skal spare op til og forberede sig på i god tid før, man er klar til at skrive under på en salgsopstilling, siger chef for rådgivning i Nykredit, Sune Worm Mortensen.

Førstegangskøbere uden opsparing kan i visse tilfælde få dispensation fra kravet om udbetaling på fem procent, fx hvis indtægten er steget væsentligt og hvis den tidligere indkomst ikke gav mulighed for at sætte penge til side.

I dag kan man købe et hus til én million ved at låne 800.000 kr. som realkreditlån og 200.000 kr. som banklån. Fra 1. november 2015, når bekendtgørelsen om god skik i finanssektoren træder i kraft, skal boligkøberen selv kunne stille med ca. 50.000 kr., så banklånet reduceres til 150.000 kr.