Spændende år for Københavns boligmarked

Flere faktorer end normalt kommer til at præge prisudviklingen på boligmarkedet i København det kommende år. Boligprisprognosen for ejerlejligheder i København er derfor mere usikker end den længe har været, fortæller boligøkonom Mira Lie Nielsen.

Vi har vænnet os til, at priserne på de københavnske ejerlejligheder bare stiger og stiger. Men nu bremserne prisudviklingen op, og det bliver noget sværere at spå om, hvordan det københavnske boligmarked kommer til at udvikle sig i de kommende år, blandt andet på grund af boligskatteaftalen, der træder i kraft i 2021.

Netop nu fortsætter priserne dog med at stige.

”Priserne på ejerlejligheder er på landsplan steget med godt 8 procent de seneste par år, men farten er aftaget i 2018, og vi venter samlet set prisstigning på 7,3 procent i år. I København forventer vi, at priserne stiger 7,8 procent i år”, siger boligøkonom i Nykredit Mira Lie Nielsen.

Vi forventer, at udviklingen på ejerlejlighedsmarkedet de kommende år bliver forbliver i det lidt lavere gear, som vil give en årlige prisstigninger omkring 4 procent i 2019 og 2020.

Boligøkonom Mira Lie Nielsen

Prognosen for de kommende år

2018 markerer starten på en noget anden og mere mådeholden udvikling på ejerlejlighedsmarkedet de kommende år. Især i København og Aalborg sættes farten relativt meget ned. Priserne på ejerlejligheder i de allerstørste byer, København og Frederiksberg, Aarhus samt Aalborg er kommet op på et niveau, hvor der er færre købere, og derfor går det lidt langsommere med at få lejlighederne solgt.

Det er en naturlig udvikling efter 4-5 år med en ekstraordinær situation med massive prisstigninger og stor handelsaktivitet. Vi forventer, at udviklingen på ejerlejlighedsmarkedet de kommende år bliver forbliver i det lidt lavere gear, som vil give en årlige prisstigninger omkring 4 procent i 2019 og 2020”, siger Mira Lie Nielsen.

Prognosen for ejerlejligheder i København er mere usikker end længe.

Boligøkonom Mira Lie Nielsen

Usikker prognose

Vi går imidlertid nogle meget spændende år i møde på det københavnske boligmarked, hvor der er flere faktorer end normalt, som vil præge prisudviklingen.

”Prognosen for ejerlejligheder i København er mere usikker end længe, og prisudviklingen kan vise sig både at blive væsentlig stærkere eller mere afdæmpet i 2019 og 2020, end prognosen lægger op til”, siger Mira Lie Nielsen og forklarer, hvorfor prognosen ikke længere er så sikker, som den har været.

”Københavns indbyggertal vokser, og det medfører øget efterspørgsel efter boligkvadratmeter. Samtidig er boligbyggeriet nu kommet op på et niveau, som modsvarer efterspørgslen, men spørgsmålet er, om det er de efterspurgte typer boliger, der bygges, og hvornår de er færdige. Udviklingen i indbyggertal og nye boliger kan påvirke prisudviklingen i både opadgående og nedagående retning i de kommende år”, siger Mira Lie Nilsen.

Et eventuelt prisfald udløst af rentestigning og/eller øget skat må ikke forveksles med en bristet boligprisboble.

Boligøkonom Mira Lie Nielsen

Skatterabatten kan ændre boligmarkedet

Boligskatteaftalen træder i kraft fra 2021 og giver i perioden omkring overgangen nogle usikkerheder for prisudviklingen. Her udgør især skatterabatten en usikkerhedsfaktor for boligmarkedet i og omkring København de kommende år. Vælger folk eksempelvis at fremskynde beslutningen om at købe bolig i København frem mod 2021 for at sikre sig skatterabatten, kan det medføre et pres op på priserne. Det kan omvendt resultere i svagere prisudvikling efter 2021, når skattebetalingen hos nye købere stiger, da de ikke vil få skatterabatten, forklarer Mira Lie Nilsen.

Samtidig holder de lave renter pt. hånden under prisniveauet i København. En pludselig og kraftig stigning i renterne vil isoleret set medføre prisfald – og især, hvis det sker sammenfaldende med, at det nye boligskattesystem træder i kraft. Boligskatterne ventes efter 2020 især at øges for boligejere i Købehavnsområdet.

”Et eventuelt prisfald udløst af rentestigning og/eller øget skat må ikke forveksles med en bristet boligprisboble. Vi ser ingen boligprisboble i hverken København eller andre steder i landet”, afslutter Mira Lie Nielsen.

Læs også: Boligprisprognose: Højere huspriser og flere handler

Relaterede Artikler

Bolig | 5 min

80.000 boligejere har udnyttet de lave renter

Udsigten til få et realkreditlån med en fast rente på bare 1,5% har sat den helt store låneomlægning i gang. Der er rift om de billige lån og udsigten til rentesikkerhed i 30 år fremover.
Bolig | 2 min

Lav rente og gebyrrabat på lån til el-, brint- og hybridbiler

Skal du låne til en el- eller hybridbil, får du nu en lavere rente end på et tilsvarende lån til en bil, der kører på benzin eller diesel.
Bolig | 2 min

Her er de fradrag, du måske har glemt

Har du husket alle dine fradrag, og hvordan får du mest muligt ud af din tilbagebetaling fra skat? Mange danskere får ikke registreret deres fradrag rigtigt, og risikerer derfor at snyde sig selv.