Corona: Sådan bliver boligmarkedet påvirket

Vi kommer til at se et boligmarked på vågeblus med færre bolighandler og faldende priser, vurderer boligøkonom i Nykredit Mira Lie Nielsen. Men det er ikke en ny finanskrise på boligmarkedet.

Den økonomiske usikkerhed er stor på grund corona-situationen, og boligmarkedet bliver naturligvis også ramt. Men hvordan, hvor meget og hvor længe – det giver boligøkonom i Nykredit Mira Lie Nielsen et bud på her.

”Vi kommer til at se betydeligt færre handler med alle boligtyper i en periode. Har man lige nået at sætte til salg eller var på nippet til det, så er det en træls situation”, siger Mira Lie Nielsen, og fortsætter:

”Men det er også vigtigt at huske på, at boligmarkedet var i rigtig fin form inden corona, og selvom vi skal i gennem en periode med økonomisk tilbageslag, så vil der komme gang i bolighandlerne igen”.

Ingen kender dog omfanget og længden på den samfundsøkonomiske nedgang, som vi skal igennem. Der er derfor heller ikke nogen, som endnu ved, hvor meget boligpriserne kommer til at blive påvirket.

”Vi vurderer, at antallet af bolighandler vil falde i den kommende tid, og at de færre handler vil trække boligpriserne ned i en periode. Der kan dog godt komme en ketchup-effekt, når nedlukningen ophæves, og hvis renterne falder igen, men den økonomiske situation er en anden, og det vil præge boligmarkedet i en rum tid fremover,” siger Mira Lie Nielsen.

Ikke en ny Finanskrise

Coronaen sætter i vid udstrækning dagsordenen for boligmarkedet. Men hvor hårdt vi rammes økonomisk, ved ingen derfor endnu. Der er dog i øjeblikket ikke grund til at tro, at boligmarkedet bliver påvirket som under Finanskrisen.

”Jeg mener ikke, at boligmarkedet kommer igennem samme rystetur som efter Finanskrisen. Boligmarkedet i dag er et andet. Det skyldes primært to ting: at boligpriserne og boligbyrden slet ikke er øget lige så massivt, og at kreditvurderingen af boligkøberne er strammet markant”, siger Mira Lie Nielsen.

Hun tror, at boligmarkedet kommer til at ligne det, vi kender, når vi engang er kommet igennem sundhedskrisen og den økonomiske tilbagegang.

”Modsat tiden op til Finanskrisen, så er både dansk økonomi og boligmarkedet bedre rustet til at komme tilbage efter et tilbageslag. Der er ikke nogen underliggende sygdomme på boligmarkedet i form af høj gæld eller oppustede priser. Og selvom renterne er øget de senere dage, så er de fortsat lave, og boligejerne har i stigende grad fået fastforrentede lån og/eller lån med afdrag, hvilket også vil holde hånden under boligmarkedet”, siger Mira Lie Nielsen.

Godt råd til dig på boligmarkedet

Et boligkøb skal altid baseres på et behov for en bolig i en længere årrække og ikke afgøres af, om boligpriserne i en periode måske vil falde. Derfor skal du ikke stresse over situationen på boligmarkedet lige nu.

”I en periode med usikkerhed er det endnu vigtigere at have en længere tidshorisont og ikke købe dyrere, end at man vil kunne tåle en periode med indkomstnedgang”, siger Mira Lie Nielsen.

Relaterede Artikler

Bolig | 3 min

Salg af forældrekøbt lejlighed? Nye regler kan gøre det dyrt at vente

Overdragelse af forældrekøb til barnet står foran nye ejendomsvurderinger og ændret skattelovgivning, der kan få stor betydning. Det er derfor en seriøs overvejelse værd, hvornår et ønsket salg til barnet skal finde sted.
Bolig | 3 min

Boligprisprognose: Boligmarkedet støder ind i coronakrisen

Nu gik det ellers lige så godt. Corona-situationen kommer til at påvirkeboligmarkedet, og du må forvente faldende priser på villaer og ejerlejligheder i år. Priserne kommer dog allerede til at stige igen fra midten af 2021.
Bolig | 2 minutter min

Forenet Kredit foreslår grønt tilskud på 200 mio. kr. til Nykredit

.