Garantiformuen - grundlæggende oplysninger

Garantiformuen indeholder en række grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud - se oplysningerne her:

 

Indskud i Nykredit Bank A/S er beskyttet af:Garantiformuen1
Grænse for beskyttelsen

100.000 euro, svarende til ca. 750.000 kr. pr. indskyder pr. kreditinstitut2
Følgende varemærker er en del af dit kreditinstitut:

  • Nykredit
Hvis du har flere indskud i samme kreditinstitut

Alle dine indskud i det samme kreditinstitut er ”samlet”, og summen er omfattet af grænsen på 100.000 euro (ca. 750.000 kr.)

Hvis du har fælles konto med en eller flere andre personerGrænsen på 100.000 euro (ca 750.000 kr.) gælder separat for hver indskyder3
Tilbagebetalingsperiode, hvis kreditinstituttet ikke kan indfri sine forpligtelserSyv arbejdsdage4
TilbagebetalingsvalutaDanske kroner
Kontakt

Garantiformuen
Kalvebod Brygge 43
1560 København V
Telefon (+45) 33 14 62 45
E-mail: gii@gii.dk 

Yderligere oplysninger

www.gii.dk

Indskyderens kvittering for modtagelse

Kvittering for, at dette skema er stillet til rådighed for kunden, sker ved underskrift på en kontoaftale eller ved indskud på en konto, hvor der ikke er krav om underskrift på den til kontoen tilhørende kontoaftale.

1Den ordning, der er ansvarlig for beskyttelsen af dit indskud

2Almindelig grænse for beskyttelse
Hvis et indskud er indisponibelt, fordi et kreditinstitut er ude af stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser, tilbagebetales indskydere af en indskudsgarantiordning. Tilbagebetalingen dækker højst 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) pr. kreditinstitut. Det betyder, at alle indskud i det samme kreditinstitut lægges sammen for at fastsætte dækningsniveauet. Hvis en indskyder f.eks. har en opsparingskonto med 90.000 EUR og en anfordringskonto med 20.000 EUR, får vedkommende kun tilbagebetalt 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.)
Denne metode anvendes også, hvis et kreditinstitut driver virksomhed under forskellige varemærker. Nykredit Bank A/S driver også virksomhed under navnet Nykredit. Det betyder, at alle indskud med et eller flere af disse varemærker tilsammen dækkes med højst 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.). 
I nogle tilfælde er indskud over 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) beskyttet:

  • Indskud på pensionsopsparingskonti i henhold til lov er fuldt dækkede.
  • Indskud som følge af transaktioner vedr. fast ejendom er dækket indtil et beløb svarende til 10 mio. EUR (ca.75 mio. kr.) indtil 12 måneder fra indsættelsen af beløbet, hvis den faste ejendom har været anvendt eller skal anvendes hovedsagelig ikke-erhvervsmæssigt.
  • Indskud som i henhold til lov har et socialt formål og som er knyttet til særlige begivenheder i livet, såsom ægteskab, skilsmisse eller invaliditet, er dækket indtil et beløb svarende til 150.000 EUR (ca. 1.125.000 kr.) indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet.
  • Indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er dækket indtil et beløb svarende til 150.000 EUR (ca. 1.125.000) indtil 6 måneder efter indsættelsen af beløbet. 

Flere oplysninger kan findes på www.gii.dk.

3Grænse for beskyttelse af fælleskonti

I tilfælde af fælleskonti finder grænsen på 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) anvendelse på hver indskyder. 

4Tilbagebetaling
Den ansvarlige indskudsgarantiordning er Garantiformuen, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, Telefon (+45) 33 14 62 45, e-mail: gii@gii.dk, web-adresse: www.gii.dk. Indskuddene (højst 100.000 EUR) tilbagebetales via ordningen senest inden for 7 arbejdsdage. 

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted inden for disse frister, bør du rette henvendelse til indskudsgarantiordningen, idet den periode, inden for hvilken der kan fremsættes krav om tilbagebetaling, kan udløbe efter en vis frist. Yderligere oplysninger kan findes på www.gii.dk. 
 
Andre vigtige oplysninger 
Normalt er alle detailindskydere og virksomheder dækket af indskudsgarantiordninger. Undtagelser i forbindelse med visse indskud anføres på webstedet for den ansvarlige indskudsgarantiordning. Dit kreditinstitut oplyser også efter anmodning indskyderen om, hvorvidt visse produkter er dækket eller ej. Hvis indskuddene er dækket, bekræfter kreditinstituttet det også på kontoudtoget.

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.