Pensionsberegner - forudsætninger

Sten i forskellige farver og former der er blevet slebet af vinden og vandet

Omkostningsberegneren er udviklet af Nykredit med henblik på at give et hurtigt og nemt overblik over dine omkostninger. Tallene i beregneren er ikke det samme som et tilbud eller et udtryk for dine faktiske omkostninger, hvis du har et produkt i Nykredit. Beregningerne er således kun vejledende og baseret på en prognose, som følger standardiserede regler. Hvis du gerne vil have et præcist overblik over dine muligheder, så klik på "Kontakt Nykredit".

Beregningerne er foretaget ud fra en investering i PensionsInvest. I PensionsInvest investeres opsparingen ud fra din tidshorisont og risikoprofil, jf. skema. Risikoen i PensionsInvest nedtrappes, i takt med at tiden for dit behov for opsparingen nærmer sig. Forrentning af investeringerne følger branchens fælles samfundsforudsætninger, det vil sige:

 

 De første fire årDe efterfølgende fire år
Aktier5,5%7,0%
Obligationer2,5%4,0%
Alternative investeringer5,5%7,0%

 

LøbetidProfil LavProfil MiddelProfil HøjProfil Høj Plus
0-3 år85% Korte obl.
15% Bal.Defensiv
70% Korte obl. 
30% Bal.Defensiv
70% Lange obl.
30% Bal.Moderat
60% Lange obl.
40% Bal.Offensiv
3-5 år70% Korte obl.
30% Bal.Defensiv
50% Korte obl.
50% Bal.Defensiv
40% Lange obl.
60% Bal.Moderat
40% Lange obl.
60% Bal.Offensiv
5-10 år40% Korte obl.
60% Bal.Defensiv
100 % Bal.Defensiv20% Lange obl.
80% Bal.Moderat
20% Lange obl.
80% Bal.Offensiv
Mere end 10 år100% Bal. Defensiv

50% Bal.Defensiv
50% Bal.Moderat

100% Bal.Moderat

100% Bal.Offensiv

 

Korte obligationer

I afdelingen Korte obligationer bliver der investeret i korte danske obligationer. Her er stabilitet vigtigere end et højt afkast. Obligationerne i porteføljen har en gennemsnitlig løbetid på 3 år eller derunder. Korte obligationer har relativt små kursudsving og er derfor velegnet, hvis din risikovillighed er lav, eller du har en relativt kort tidshorisont.

Lange obligationer

I afdelingen Lange obligationer bliver der investeret i lange danske obligationer. Kursudsvingene er derfor større, end tilfældet med korte obligationer, og dermed er risikoen også større. Obligationerne i porteføljen har en gennemsnitlig løbetid på over 3 år. Lange obligationer er på grund af de større kursudsving og højere forventede afkast velegnet til investering ved høj risiko, hvor tidshorisonten er relativt kort.

Balance Defensiv

I afdelingen Balance Defensiv investeres i en blanding af danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen er på 45-85% i obligationer, 15-40% i aktier og 0-15% i alternative investeringer, afhængigt af hvilke forventninger Nykredit har til markederne. På grund af den høje obligationsandel er risikoen i afdelingen middel, men da afdelingen trods alt indeholder aktier, er risikoen - og dermed det højere forventede afkast - større end  i de afdelinger, som kun består af obligationer. Balance Defensiv anvendes i investeringer med lav eller middel risiko.

Balance Moderat

I afdelingen Balance Moderat investeres i en blanding af danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen er på 15- 55% i obligationer, 40-70% i aktier og 0-15% i alternative investeringer, afhængigt af de aktuelle forventninger til markederne. På grund af den store aktieandel i afdelingen må risikoen anses for at være høj. Dette modsvares af, at det forventede afkast også er højt. Afdelingen er velegnet til investering ved høj risiko.

Balance Offensiv

I afdelingen Balance Offensiv investeres i en blanding af danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen er på 0-40 % i obligationer, 50-90 % i aktier og 0-15% i alternative investeringer som afhænger af Nykredits forventninger til markedet. Risikoen i afdelingen er meget høj på grund af den store aktie-
andel mod til gengæld et højere forventet afkast. Afdelingen kan derfor indgå i en investering med høj risiko.

Balance Offensiv, Balance Moderat og Balance Defensiv består af investeringsforeninger ud fra en prisvindende model.

Læs mere om de investeringsforeningsafdelinger, der anvendes

Øvrige beregningsforudsætninger

Indbetalinger reguleres med den forudsatte inflation på 1,0% p.a de første fire år og 2,0% p.a de efterfølgende år.

 • Der beregnes 15,3% pensionsafkastskat (PAL-skat).

 • Fradrag for indbetalinger og indkomstbeskatning af udbetalinger beregnes ikke.

 • Forventet udbetaling og formue afrundes og er opgjort i fremtidsværdi.

 • Ind- og udbetalinger sker årligt pr. 1. januar i året.

 • Eventuel opsparing frigjort ved dødsfald blandt de forsikrede, der har en Livslang Pension i Nykredit, medregnes ikke.

 • Der investeres, når der står mindst 5.000 kr. på kontoen.

 • Der sælges værdipapirer i udbetalingsperioden i takt med de faktiske udbetalinger.

 • Der sælges værdipapirer, hvis indbetalingerne ikke kan dække gebyrer, kurtage eller betaling til pensionsafkastskat.

 • Gebyrer i form af direkte omkostninger hæves på kontoen. Satserne for direkte omkostninger kan ses her.

 • Emissionstillæg og indløsningsfradrag fratrækkes ved køb og salg af værdipapirer. Satserne for emissionstillæg og indløsningsfradrag oplyses af Investeringsforeningsrådet her.

 • Omkostninger der indgår i omkostningsberegneren:

 1. Administrationsomkostninger og handelsomkostninger.

 2. Eller årlige omkostninger i procent indgår i omkostningsberegningen.

 • Satserne for administrationsomkostninger, handelsomkostninger og årlige omkostninger i procent oplyses af Investeringsforeningsrådet her.

 • Emissionstillæg er justeret for, at kunden ikke betaler tegningsprovision og markedsføringsbidrag i Nykredits egne afdelinger i Balance Defensiv og Balance Moderat.

 • Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af beregningerne.

Læs mere om metoden for omkostningsberegningen

Beregneren overholder henstillingerne fra Finansrådet og Forsikring & Pension om beregning af omkostninger.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.