Opsparingsberegner - forudsætninger

Opsparingsberegner er udviklet af Nykredit for at give et hurtigt og nemt overblik. Udregningerne er vejledende og kan ikke betragtes som et tilbud. Hvis du gerne vil have et præcist overblik over dine opsparingsforhold, så klik på "Kontakt Nykredit" i Opsparingsberegner.

For FormueKonto og Konto benytter vi Nykredits aktuelle satser i de første fem år. Du kan se den samlede oversigt over priserne for indlånskonti på prislisten.

Se prislisten

Efter fem år anvender vi Finanstilsynets samfundsforudsætninger som er 1,5% p.a. Da der ikke kan indbetales løbende på FormueKontoen, forrentes indbetalinger med den aktuelle rentesats på en Konto.

For FormueKonto og OpsparingsInvest gælder minimumsgrænser for indskuddet. For FormueKonto er der desuden en maksimumgrænse for indskuddet. Opsparingsberegner tager ikke højde for disse grænser.

I OpsparingsInvest investeres opsparingen ud fra din tidshorisont og risikoprofil jf. skemaet. Risikoen i OpsparingsInvest nedtrappes i takt med, at tiden for brug af opsparingen nærmer sig.

Læs mere om FormueKonto og OpsparingsInvest, og se de aktuelle beløbsgrænser for indskud samt mulighederne for at hæve inden udløb.

LøbetidProfil LavProfil MiddelProfil HøjProfil Høj Plus
0-3 år

85 % Korte obl.

15 % Bal. Defensiv

70 % Korte obl.

30 % Bal. Defensiv

70 % Lange obl.

30 % Bal. Moderat

60 % Lange obl.

40 % Bal. Offensiv

3-5 år

70 % Korte obl.

30 % Bal. Defensiv

50 % Korte obl.

50 % Bal. Defensiv

40 % Lange obl.

60 % Bal. Moderat

40 % Lange obl.

60 % Bal. Offensiv

5-10 år

40 % Korte obl.

60 % Bal. Defensiv

100 % Bal. Defensiv

20 % Lange obl.

80 % Bal. Moderat

20 % Lange obl.

80 % Bal. Offensiv

Mere end 10 år100 % Bal. Defensiv

50 % Bal. Defensiv

50 % Bal. Moderat

100 % Bal. Moderat

100 % Bal. Offensiv

Forrentning af aktier, obligationer og alternative investeringer følger Finanstilsynets samfundsforudsætninger, som pt. er:

 De første 4 årEfterfølgende år
Obligationer2,50%4,00%
Aktier og alternativer5,50%7,00%

Der fratrækkes årligt omkostninger svarende til gebyret for Nykredit plejeprodukter, der p.t. udgør 0,125% p.a. inkl. moms + 250 kr. Der tages ikke højde for evt. skat af afkast i beregningen. Resultatet vises i fremtidskroner, dvs. der korrigeres ikke for inflation.
Oplysninger om forventet afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidigt afkast.

Korte obligationer

I afdelingen Korte obligationer bliver der investeret i korte danske obligationer. Her er stabilitet vigtigere end et højt afkast. Obligationerne i porteføljen har en gennemsnitlig løbetid på 3 år eller derunder. Korte obligationer har relativt små kursudsving og er derfor velegnet, hvis din risikovillighed er lav, eller du har en relativt kort tidshorisont.

Lange obligationer

I afdelingen Lange obligationer bliver der investeret i lange danske obligationer. Kursudsvingene er derfor større, end tilfældet er med korte obligationer, og dermed er risikoen også større. Obligationerne i porteføljen har en gennemsnitlig løbetid på over 3 år. Lange obligationer er på grund af de større kursudsving og højere forventede afkast velegnet til investering ved høj risiko, hvor tidshorisonten er relativt kort.

Balance Defensiv

I afdelingen Balance Defensiv investeres i en blanding af danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen er på 45-85% i obligationer, 15-40% i aktier og 0-15% i alternative investeringer, afhængigt af hvilke forventninger Nykredit har til markederne. På grund af den høje obligationsandel er risikoen i afdelingen middel, men da afdelingen trods alt indeholder aktier, er risikoen - og dermed det højere forventede afkast - større end  i de afdelinger, som kun består af obligationer. Balance Defensiv anvendes i investeringer med lav eller middel risiko.

Balance Moderat

I afdelingen Balance Moderat investeres i en blanding af danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen er på 15- 55% i obligationer, 40-70% i aktier og 0-15% i alternative investeringer, afhængigt af de aktuelle forventninger til markederne. På grund af den store aktieandel i afdelingen må risikoen anses for at være høj. Dette modsvares af, at det forventede afkast også er højt. Afdelingen er velegnet til investering ved høj risiko.

Balance Offensiv

I afdelingen Balance Offensiv investeres i en blanding af danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen er på 0-40 % i obligationer, 50-90 % i aktier og 0-15% i alternative investeringer som afhænger af Nykredits forventninger til markedet. Risikoen i afdelingen er meget høj på grund af den store aktie-andel mod til gengæld et højere forventet afkast. Afdelingen kan derfor indgå i en investering med høj risiko.

Balance Offensiv, Balance Moderat og Balance Defensiv består af investeringsforeninger ud fra en prisvindende model.

Læs mere om de investeringsforeningsafdelinger, der anvendes i OpsparingsInvest

Skat og øvrige forhold

  • Inflation følger Finansrådets samfundsforudsætninger (1,0% de første 4 år og derefter 2,0% p.a.).
  • I udregningerne er der ikke taget hensyn til, at du normalt skal betale skat af renteindtægter og andet afkast.
  • Eventuelle indbetalinger er ikke indeksregulerede.
  • De faktiske omkostninger afhænger af, hvilken tidshorisont og risikoniveau der vælges. Kontakt derfor Nykredit, hvis du ønsker et præcist overblik over omkostningerne.
  • Alle beløb afrundes og er som udgangspunkt opgjort i fremtidsværdi.
  • Risikoen ved at investere sin opsparing i OpsparingsInvest er udregnet ud fra en finansiel model, hvor det antages at afkast er normalfordelte.
  • Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af beregningerne.
  • Investeringsprodukter risikomærkes.
    Læs mere om risikomærkning

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.