En fair og lige adgang til realkreditsystemet for hele Danmark? v/ Karsten Beltoft, vicedirektør, Forenet Kredit

Webinaret er afholdt den 20. januar kl. 10.00 og 22. januar kl. 14.30