Historisk nulrentepolitik lakker mod enden

Et stort flertal af analytikere forventer nu, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, vil hæve renten i december - for første gang i ni år. Det vil grundlæggende være en tillidserklæring til amerikansk økonomi, men i Europa sænker vi renten.    

De finansielle markeder er rastløse af natur. Efter flere års vedholdende fokus på, hvornår den amerikanske centralbank kunne tænkes at hæve renten første gang efter en historisk æra nulrente-æra, er der nu almindelig enighed om, at renten vil stige i december, og markederne har for længst kastet sig over det næste store spørgsmål: hvis renten stiger i december, hvornår stiger den så næste gang igen - og hvor mange gange i træk? 

Det nye rentefokus kom i november efter offentliggørelsen af amerikanske jobtal, der dokumenterede en jobskabelse, der var langt højere end forventet. Det har øget forventningen om en snarlig rentestigning, da centralbankens nulrente-politik, der længe har lakket mod enden, er begrundet i netop forhold som beskæftigelse og arbejdsløshed. 

Hver til sit 

Hvis renten sættes op som forventet på det kommende rentemøde i december, vil det være første gang i ni år, at centralbanken, Federal Reserve, vælger at hæve renten, og der vil således være tale om en symbolsk afslutning på en historisk periode med exceptionel pengepolitik og ultra-lave renter. 

Samtidig har den europæiske centralbank netop lempet sin pengepolitik, og verdens to store centralbanker begynder derfor nu at bevæge sig i hver sin retning. Det kan skabe spændinger og større uforudsigelighed på markedet og gøre det mere komplekst at diversificere sin portefølje, fordi aktivklasser ikke længere nødvendigvis vil stige og falde i takt på tværs af Atlanten.

Stærkere dollar

En amerikansk rentestigning vil alt andet lige føre til dollarstyrkelse, hvilket allerede er i færd med at ske, fordi investorer sælger euro og køber dollars på forventningen om en rentestigning i USA. For en dansk investor vil en styrket dollarkurs øge afkastmulighederne på det amerikanske marked, da eventuelle kursstigninger vil blive forstærket af en valutagevinst på dollar i forhold til kroner. 

En styrket dollar vil samtidig skabe et nedadgående pres på råvarer, der prisfastsættes i dollar, hvilket vil skabe øget hovedpine i emerging markets lande, der mange steder har vanskeligt ved at balancere sine budgetter på grund af lavere indtjening på råvarer samtidig med, at investorer der siden finanskrisen har jagtet afkast i emerging markets i stigende grad trækker deres penge mod USA på grund af omtalte forbedrede afkastmuligheder. Spørgsmålet er blot, om den forventede udvikling allerede er afspejlet i priserne, og om dollaren fremover vil svækkes i forhold til niveauet i dag, og sende pengestrømmen retur mod vækstlandene? 

Disclosure 
Nærværende materiale udgør markedsføringsmateriale og kan ikke anses for at være en investeringsanalyse eller en investeringsanbefa-ling. Der gælder ikke et forbud mod at handle finansielle instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. Læs mere.

Kom godt videre

Privat Portefølje

Privat Portefølje giver dig et samlet overblik over dine formueforhold inden for investering, pension og personforsikring.

Kvinde med overskud løber om morgenen

Private Banking

Få et helhedsorienteret overblik over din formue, med fokus på strategi, risiko og formueforvaltning.

BoligBank 365

Til dig, som samler din boligfinansiering, daglige økonomi og opsparing eller formue på mindst 500.000 kr.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.