Privat Portefølje vil øge dit afkast

Renteafkastet på obligationer er historisk lavt og risikoen for kurstab er højere end tidligere. Privat Portefølje har det seneste år introduceret en række initiativer, der skal sikre dig et attraktivt afkast.

Har du både obligationer og aktier i porteføljen, kan du glæde dig over, at de seneste dage og ugers massive aktiekurstab ikke har ramt dig i samme omfang, som hvis porteføljen i stedet havde bugnet af aktier. Men også obligationsinvestorer kan opleve kurstab, og risikoen er højere i dag end tidligere.

Privat Portefølje har det senest år lanceret en række initiativer, der skal sikre et tilfredsstillende afkast trods det nuværende lave renteniveau.

Alternative investeringer i infrastruktur

Nykredit Alternativer foretager langsigtede investeringer i infrastruktur og blev introduceret for at skabe en aktivklasse, der kan give en stabil pengestrøm og et afkast, der er højere end afkastet på obligationer. Aktivklassen har en stabiliserende effekt i porteføljen, fordi den ikke er følsom overfor de samme faktorer som fx aktier og obligationer, og derfor ikke stiger og falder i takt med dem.

Mere albuerum til forvalteren

Forvalteren af emerging markets obligationer har fået mere frihed til at vælge mellem lande og obligationer og mellem investeringer i lokal valuta eller hård valuta (typisk US dollars). Forvalteren kan også i højere grad end tidligere over-eller undervægte en valuta og har dermed forbedrede muligheder for at søge ly eller forøge afkastet i perioder, hvor emerging markets lande kastes ud i stormvejr, eller muligheden for gode køb byder sig til.

Investering i kreditobligationer

Rammer i MMI Virksomhedsobligationer udvides og afdelingens navn ændres til Nykredit Invest Kreditobligationer. Med de videre rammer kan afdelingen hurtigt og omkostningseffektivt overvægte eller undervægte obligationer i hele kreditspektret: Danske Stat- og realkreditobligationer, Investment Grade og High Yield obligationer. Afdelingen vil foretage taktiske omlægninger mellem de forskellige kreditsegmenter og har følgende rammer:

Stat/realkreditobligationer         :  0-100%
Investment Grade obligationer  :  0-100%
High Yield obligationer                 :  0-50%

Korte obligationer udgår ved samme lejlighed af porteføljerne, men beholdes i de rene obligationsporteføljer.

Overvægt af danske aktier

Privat Portefølje har en strategisk overvægt af danske aktier og har i første halvår 2015 fokuseret porteføljen fra 34-40 aktier til nu mellem 25 og 30 aktier.

 

Disclosure
Nærværende materiale udgør markedsføringsmateriale og kan ikke anses for at være en investeringsanalyse eller en investeringsanbefa-ling. Der gælder ikke et forbud mod at handle finansielle instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. Læs mere

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.