Som et godt gammeldags ægteskab

Et kuldsejlet ægteskab kan man vikle sig ud af igen. Men for porteføljemanager Ulla Agesen er der ingen vej tilbage, når hun først har indgået kontrakt om at investere i alternativer. Bordet fanger. I hvert fald i de første 10 til 15 år. 

Hvis aktiehandel er børsernes Tinder, der effektivt matcher udbud og efterspørgsel på markedet for one-night-stands og langsigtede relationer, er alternative investeringer fornuftsægteskabet, der ad åre udvikler sig til kærlighed, guldbryllup og livslang troskab.

En børsnoteret aktie kan du købe og sælge flere gange om dagen, du kan fortryde og fortryde fortrydelsen, og du kan ende med at have slået mønt på det hele, selv når handelsomkostninger er trukket fra.

Sådan er det ikke med alternative investeringer. En telemast eller en vindmølle kan du ikke løbe fra den ene dag til den anden. Og du kan for den sags skyld heller ikke hurtigt sælge den igen. Hvem sætter fx prisen? Handelsomkostningerne er desuden til at føle på. 

Læs også: Et alternativ til lave renter

OMSTÆNDELIG PROCES

Forskellen er, at børsnoterede aktier er likvide og du kan købe for små beløb, mens alternative investeringer er illikvide og involverer store summer. Vil du købe en børsnoteret aktie, står der altid en sælger parat, men vil du investere i en vindmølle, kan du enten opføre den eller købe en eksisterende. Værdien må du selv estimere, og du skal selv udarbejde kontrakter og forhandle dem på plads med de fremtidige aftagere af strømmen. Hele købs- og salgsprocessen er omstændelig, og du kommer ikke langt med mindre du kan investere et stort millionbeløb.

I Nykredits afdeling for alternative investeringer leder man ikke efter aktiver selv men efter kvalificerede infrastrukturforvaltere, der kan identificere attraktive aktiver.  Det gør dog ikke processen mindre tidskrævende.  

- Alternative investeringer er for investorer med lang tidshorisont.  Det tager typisk flere år fra en forvalter får et nyt tilsagn til han har placeret midlerne i attraktive aktiver. Og derfor tager det også lang tid for os at udvælge den rette forvalter. Resultaterne begynder først for alvor at tikke ind længe efter, at forvaltningskontrakten er indgået, og derfor er det så meget desto vigtigere at føle sig i trygge hænder. Vi kan ikke vende om og fortryde på halvvejen" siger porteføljemanager i Nykredit Asset Management, Ulla Agesen. 

Hun har givet tilsagn til tre store infrastruktur-forvaltere siden september 2014, hvor Nykredits fond for alternative investeringer, Nykredit Alternativer, blev lanceret. Forvalterne har investeret i sammenlagt 20 infrastruktur-aktiver, hvilket har givet et årligt afkast på knap 11 procent fra opstart til 3. kvartal 2016 .

Belønning til investor

Det langsigtede forventede afkast for Nykredit Alternativer er mellem seks og otte procent årligt, men infrastrukturinvesteringerne udgør i dag blot 45% af de midler fonden har under forvaltning. Resten er investeret i obligationer, mens nye attraktive aktiver identificeres.

Da fonden blev lanceret var obligationsandelen 100%, så for en investor i Nykredit Alternativer minder det samlede afkast meget om afkastet for en tilsvarende obligationsportefølje. 

- Når du invester i børsnoterede aktier, betaler du som en investor en likviditetspræmie, fordi aktier er lette at sælge igen. Det gør dem mere attraktive, og dét øger prisen. For alternative investeringer er det omvendt. Her får du en likviditetspræmie, fordi aktivet er svært at sælge igen. Ogsom langsigtet investor er det interessant at få en likviditetspræmie frem for at betale for den. Har du en tidshorisont på fx 10 år, har man ikke behov for at kunne likvidere hele sin portefølje med et øjebliks varsel. Men alternative aktivers illikvide natur er samtidig med til at forklare, hvorfor man som investor ikke kan forvente fuldt afkast fra dag ét, siger Ulla Agesen. 

Hun præciserer, at alternative investeringer ikke bør være et alternativ til aktier.

- Alternative investeringer er ikke et alternativ til hverken aktier eller obligationer. Navnet er i den forstand misvisende. Aktivklassen er et supplement til aktier og obligationer, som kan sprede investors risiko og øge det langsigtede afkast, siger Ulla Agesen.

Infrastrukturinvesteringer har længe været en del af porteføljen i store pensionskasser, der har efterspurgt langsigtede investeringer med stabilt løbende afkast, der er højere end det forventede afkast for obligationer, om som samtidig har kunnet sprede deres samlede risiko. 

Hvad er alternative investeringer?
 

  • Alternative investeringer er investeringer i aktier, der ikke er børsnoterede, og som derfor ikke kan købes og sælges med et klik på skærmen.
  • Aktivklassen dækker over ejendomme, skove, landbrug, energiforsyning samt anlægsbyggeri og infrastruktur som fx parkeringshuse og betalingsmotorveje.
  • Aktivklassen kan sprede en investors risiko, fordi fx motorvejstrafik eller behovet for parkeringspladser er stort set upåvirket af kursudviklingen på de finansielle markeder. 

Spreder risikoen

Og det kan alternative investeringer. Den såkaldte likviditetspræmie sammen med faktorer som aktiv forvaltning, betyder, at det forventede afkast er højere end afkastet for obligationer, og samtidig spredes risikoen, fordi aktivklassen påvirkes af andre faktorer end aktier og obligationer. En pludselig frygt i aktiemarkedet, vil slå øjeblikkeligt ud i aktier og obligationer, men det vil næppe få færre bilister til at tage turen fra Fyn til Sjælland. Så pengestrømmen fra Storebæltsbroen vil være nogenlunde stabil og upåvirket. 

I de senere år har et stigende antal kapitalforvaltere fået øjnene op for alternative investeringer, fordi de ikke alene har kunnet byde på risikospredning, men også har været en måde at adressere udfordringen med vedholdende lave renter.

Spørgsmålet er, om alternative investeringer fortsat vil være attraktive, når væksten en dag begynder at røre på sig og minusgraderne på rentemarkedet bliver afløst af forår.

Hvis renten og væksten stiger markant, vil vi måske ikke længere kunne sige, at det forventede afkast på alternativer vil være højere end afkastet på obligationer. Men aktivklassen vil fortsat være attraktiv, fordi den er med til at sprede den samlede risiko og på dén måde kan sikre et højere, risikojusteret afkast. 

Vindmøllepark på vand, der producerer energi

Alternative investeringer i Nykredit

  • Nykredit Alternativer fokuserer udelukkende på infrastruktur 
  • Nykredit Alternativer har investeret i 20 forskellige infrastrukturaktiver, som siden september 2014 har givet et gennemsnitligt årligt afkast på 10,9%. 
  • Afkastet for investorer i Nykredit Alternativer har været på 1,1% årligt. Det lavere afkast skyldes, at porteføljen endnu ikke er fuldt investeret. 
  • Infrastrukturinvesteringerne udgør lige nu ca. 45% af porteføljen. Resten er investeret i obligationer. 
  • Når porteføljen er fuldt investeret vil den bestå af 90% alternative investeringer og 10% obligationer. 
  • Obligationsandelen skal sikre likviditet i porteføljen. 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.