Valg af lånetype er afgørende

Din bolig er meget mere end mursten. Den er rammen om dit liv og din familie og der, hvor du lader batterierne op.

Boligen er for langt de fleste den største post i budgettet, men samtidig en vigtig knap, du har at justere på, hvis du har behov for at ændre din økonomiske situation. Som boligejer har du nemlig flere muligheder for at tilpasse din økonomi, end hvis du bor til leje. 

Valg af låntype er afgørende

Det er afgørende for din samlede formue, og for dine muligheder, hvilket lån du vælger. Din situation er fx afgørende for, om du bør afdrage eller ej. Et afdragsfrit lån kan fx være en mulighed, hvis du har brug for et højere rådighedsbeløb i hverdagen. Samtidig kan din friværdi være nøglen til en lang række muligheder. Den kan eksempelvis bruges til at styrke din pensionsopsparing, eller realisere nogle af dine drømme, der er større end din opsparing.

Vigtigst af alt er, at du er bevidst om valg af låntype og effekten på din samlede formue. Hvilken type lån du skal vælge, afhænger alt sammen af din situation, dine behov og hvordan sammensætningen af din formue skal se ud i dag – og i fremtiden.

Du kan læse mere om de forskellige lånetyper her

Dit lånevalg påvirker ikke kun dit daglige budget – men også udviklingen af din formue

Afdragsfrihed og kort rentebinding giver dig det størst mulige råderum i den daglige økonomi – i hvert fald fra begyndelsen. Som bekendt har medaljer også en bagside, og bagsiden er, at afdragsfriheden udløber på et tidspunkt, og så er ydelsen på dit realkreditlån væsentligt højere, end hvis du havde afdraget fra begyndelsen. Samtidig kan renten stige og dermed begrænse families økonomiske råderum. Èt er, at det påvirker det daglige husholdningsbudget – noget andet er, at din formue også bliver påvirket af dine valg.

Så meget afdrager du på 10 år på et lån på 1. mio kr.

Variabelt forrentet F-kort* 363.000 kr.
Fastforrentet 2%-lån 280.000 kr.
Afdragsfrit lån 0 kr.

Så meget falder din restgældsværdi, hvis renten stiger 1% point

Fastforrentet 2%-lån 86.000 kr.
Variabelt forrentet F-kort* 4.000 kr.

Sådan er danskernes lån fordelt

Danske boligejere har afdragsfrie realkreditlån for mere en 700 mia. kr. , hvilket er næsten halvdelen af alle realkreditlån.

40% af danskernes lån er fastforrentede lån og særligt de senere år, har har flere boligejere valgt at sikre renten og dermed beskytte deres friværdi.

Kilde: Nationalbanken, marts 2017

Se på din hverdag og hele din økonomi - hvor er der tid at spare, og hvilke muligheder har du i både bolig, frie midler og pension, der tilsammen udgør din formue.

Mira Lie Nielsen, Boligøkonomi og chefanalystiker

*givet uændret renteniveau

Fastforrentede 2%-obligationslån; debitorrente 2,02%. ÅOP: 3,05% og løbetid 30 år. Udbetalt lånebeløb er 1.000.876 kr. og hovedstolen er 1.036.000 kr. Omkostninger: Kurtage 1.540 kr., fast tinglysningsafgift 1.660 kr., variabel tinglysningsafgift 15.600 kr., lånoptagelsesgebyr 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., renter og bidrag 471.100 kr., omkostninger i alt 496.900 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage er 1.507.100 kr. Lånet betales over 120 terminer. Ydelse: 1. års månedlige ydelse før skat er 4.465 kr. Lånebetingelse: Brandforsikring af den pantsatte ejendom. Kreditgiver er Totalkredit.

Anvendt skattesats er 27,6%. Lånet optages i dag. 2%-lånet optages til kurs 99,3. Bidragssatsen er 0,74%, det fastforrentede lån. Beregnet på baggrund af lån med afdrag på 1 mio. kr. Beregningen er kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud. Beregningen er foretaget den 22. december 2017.

Variabelt forrentet F-kort-obligationslån; debitorrente -0,29%. ÅOP: 0,80% og løbetid 30 år. Udbetalt lånebeløb er 1.000.787 kr. og hovedstolen er 1.027.000 kr. Omkostninger: Kurtage 1.540 kr., fast tinglysningsafgift 1.660 kr., variabel tinglysningsafgift 15.500 kr., lånoptagelsesgebyr 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., renter og bidrag 92.162 kr., omkostninger i alt 117.862 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage er 1.119.162 kr. Lånet betales over 120 terminer. Ydelse: 1. års månedlige ydelse før skat er 3.608 kr. Lånebetingelse: Brandforsikring af den pantsatte ejendom. Kreditgiver er Totalkredit.

Anvendt skattesats er 27,6%. Lånet optages i dag. F-kort optages til kurs 100,15. Bidragssatsen er 0,90 for F-kort. Beregnet på baggrund af lån med afdrag på 1 mio. kr. Beregningen er kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud. Beregningen er foretaget den 22. december 2017.

KOm godt videre

Mere luft i økonomien

Som boligejer kan man føle sig fastlåst af terminer og faste betalinger, men boligen kan også være nøglen til at åbne døre og give dig mere luft i økonomien.

Så meget er dine penge være værd

Mange undlader at investere deres opsparing, fordi de er nervøse for at tabe penge, men omvendt tænker de færreste over, at de faktisk taber penge på, at pengene står kontant.

Styr på pensionen hele livet

En god pension pension giver dig tryghed gennem hele dit liv og sikrer din familie, hvis du bliver syg eller dør.