Valg af lånetype er afgørende

Din bolig er meget mere end mursten. Den er rammen om dit liv og din familie og der, hvor du lader batterierne op.

Boligen er for langt de fleste den største post i budgettet, men samtidig en vigtig knap, du har at justere på, hvis du har behov for at ændre din økonomiske situation. Som boligejer har du nemlig flere muligheder for at tilpasse din økonomi, end hvis du bor til leje. 

Valg af låntype er afgørende

Det er afgørende for din samlede formue, og for dine muligheder, hvilket lån du vælger. Din situation er fx afgørende for, om du bør afdrage eller ej. Et afdragsfrit lån kan fx være en mulighed, hvis du har brug for et højere rådighedsbeløb i hverdagen. Samtidig kan din friværdi være nøglen til en lang række muligheder. Den kan eksempelvis bruges til at styrke din pensionsopsparing, eller realisere nogle af dine drømme, der er større end din opsparing.

Vigtigst af alt er, at du er bevidst om valg af låntype og effekten på din samlede formue. Hvilken type lån du skal vælge, afhænger alt sammen af din situation, dine behov og hvordan sammensætningen af din formue skal se ud i dag – og i fremtiden.

Du kan læse mere om de forskellige lånetyper her

Dit lånevalg påvirker ikke kun dit daglige budget – men også udviklingen af din formue

Afdragsfrihed og kort rentebinding giver dig det størst mulige råderum i den daglige økonomi – i hvert fald fra begyndelsen. Som bekendt har medaljer også en bagside, og bagsiden er, at afdragsfriheden udløber på et tidspunkt, og så er ydelsen på dit realkreditlån væsentligt højere, end hvis du havde afdraget fra begyndelsen. Samtidig kan renten stige og dermed begrænse families økonomiske råderum. Èt er, at det påvirker det daglige husholdningsbudget – noget andet er, at din formue også bliver påvirket af dine valg.

Så meget afdrager du på 10 år på et lån på 1. mio kr.

Variabelt forrentet F-kort* 397.437 kr.
Fastforrentet 30-årigt 2%-lån 253.508 kr.
Fastforrentet 30-årigt 2%-lån uden afdrag 0 kr.

Så meget falder din restgældsværdi, hvis renten stiger 1% point

Variabelt forrentet F-kort* 2.832 kr.
Fastforrentet 30-årigt 2%-lån 59.040 kr.
fastforrentet 30-årigt 2%-lån uden afdrag 71.817 kr.

Sådan er danskernes lån fordelt

Danske boligejere har afdragsfrie realkreditlån for mere en 700 mia. kr. , hvilket er næsten halvdelen af alle realkreditlån.

40% af danskernes lån er fastforrentede lån og særligt de senere år, har har flere boligejere valgt at sikre renten og dermed beskytte deres friværdi.

Kilde: Nationalbanken, marts 2017

Se på din hverdag og hele din økonomi - hvor er der tid at spare, og hvilke muligheder har du i både bolig, frie midler og pension, der tilsammen udgør din formue.

Mira Lie Nielsen, Boligøkonomi og chefanalystiker

* givet et uændret renteniveau.

Det fastforrentede 1,50%-obligationslån med en kurs på 97,92 (før kursskæring); debitorrente 1,51%. ÅOP: 2,62% og løbetid 30 år. Udbetalt lånebeløb er 1.000.491 kr. og hovedstolen er 1.050.000 kr. Omkostninger: Kurtage 1.539 kr., fast tinglysningsafgift 1.730 kr., variabel tinglysningsafgift 15.300 kr., lånoptagelsesgebyr 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., renter og bidrag 379.712 kr., omkostninger i alt 405.281 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage er 1.429.712 kr.. Lånet betales over 120 terminer. Ydelse: 1. års månedlige ydelse før skat er 4.138 kr. Lånebetingelse: Brandforsikring af den pantsatte ejendom.

Det fastforrentede, afdragsfrie 2,00%-obligationslån med en kurs på 99,70 (før kursskæring); debitorrente 2,02%. ÅOP: 3,29% og løbetid 30 år. Udbetalt lånebeløb er 1.000.576 kr. og hovedstolen er 1.031.000 kr. Omkostninger: Kurtage 1.539 kr., fast tinglysningsafgift 1.730 kr., variabel tinglysningsafgift 15.000 kr., lånoptagelsesgebyr 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., renter og bidrag 656.046 kr., omkostninger i alt 681.315 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage er 1.687.046 kr.. Lånet betales over 120 terminer. Ydelse: 1. års månedlige ydelse før skat er 2.508 kr. Lånebetingelse: Brandforsikring af den pantsatte ejendom.

Det variabelt forrentede F-kort lån har en debitorrente på -0,29%. ÅOP: 1,56% og løbetid 30 år. Udbetalt lånebeløb er 1.000.057 kr. og hovedstolen er 1.046.000 kr. Omkostninger: Kurtage 1.566 kr., fast tinglysningsafgift 1.730 kr., variabel tinglysningsafgift 15.200 kr., lånoptagelsesgebyr 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., renter og bidrag 185.527 kr., omkostninger i alt 244.292 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage er 1.231.527 kr.. Lånet betales over 120 terminer. Ydelse: 1. års månedlige ydelse før skat er 4.190 kr. Lånebetingelse: Brandforsikring af den pantsatte ejendom.

Anvendt skattesats er 25,6%. Lånene optages i dag. De fastforrentede lån optages til kurserne hhv. 97,92 og 99,70 (før kursskæring). F-kort lånet optages til kurs 100,01. Bidragssatsen er 0,59% for det fastforrentede lån med afdrag og 0,92% for det fastforrentede lån uden afdrag, mens det for F-kort lånet er 1,5%. Der er medregnet KundeKroner til og med den 31. december 2021. Beregnet på baggrund af lån på 1 mio. kr. Beregningen er kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud. Beregningen er foretaget den 27. marts 2020.

KOm godt videre

Mere luft i økonomien

Som boligejer kan man føle sig fastlåst af terminer og faste betalinger, men boligen kan også være nøglen til at åbne døre og give dig mere luft i økonomien.

Så meget er dine penge være værd

Mange undlader at investere deres opsparing, fordi de er nervøse for at tabe penge, men omvendt tænker de færreste over, at de faktisk taber penge på, at pengene står kontant.

Styr på pensionen hele livet

En god pension pension giver dig tryghed gennem hele dit liv og sikrer din familie, hvis du bliver syg eller dør.