Hvad kan din opsparing gøre for dig?

Mange undlader at investere deres opsparing, fordi de er nervøse for at tabe penge, men omvendt tænker de færreste over, at de faktisk taber penge på, at pengene står kontant.

Hver dansker har, iflg. Nationalbanken, i gennemsnit 142.300 kr. stående i banken. Penge, der i nuværende lavrentesituation bliver mindre værd, jo længere de står til næsten 0% i rente.

Selvom det lave renteniveau er godt for boligejerne, er det mindre godt, hvis man sætter sine penge i banken. Så har du et større beløb stående bør du overveje at investere dem i stedet – fx i Nykredit OpsparingsInvest. Ser man udviklingen over en 10 årig periode er der en forskel på hele 44.476 kr. i vores eksempel.

Læs mere om Nykredit OpsparingsInvest

Når vi ser på alternativer til et indlån med 0% i rente og sammenligner med fx Nykredit OpsparingsInvest, Lav risiko, er det vigtigt at huske, at der er tale om en højere risiko med et markedsrenteprodukt som OpsparingsInvest. Det er prisen, man betaler, for at opnå muligheden for et positivt afkast i det aktuelle marked. 
Derfor er det altid vigtigt, at du får den rette rådgivning og får klarlagt din risikoprofil, før du tager beslutning, om hvordan du vil placere din formue.

 År

Almindelig indlånskonto 

Investering i Nykredit OpsparingsInvest

2017 (startsaldo) 142.300 kr. 142.300 kr
2019 136.664 kr. 145.793 kr.
2022 128.627 kr. 151.195 kr.
2027 116.169 kr. 160.645 kr.

Beregningerne er vejledende og under følgende forudsætninger: Inflation: 2%, IndlånsKonto: 0% p.a. , Nykredit OpsparingsInvest: Risiko lav - gennemsnitlig afkast på 3,22%, som er det gennemsnitlige afkast for de sidste 10 år. Se historiske afkast. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller forventede, fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan blive negativt. Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling, og kursudviklingen kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

Det er vigtigt, at du forholder dig til din samlede formue, både når du sparer op, og når du begynder at tære på formuen. De rigtige valg, har betydning for, hvor lang tid, du kan få pengene til at strække.

Bo Jensen Schmidt, chefanalytiker i Nykredit

Investér dine penge

Ligesom boligen og din pension varierer dit opsparingsbehov typisk gennem hele livet, men nogle af de situationer, hvor det altid er relevant at overveje at investere er:

  • Jobskifte
  • Køb og salg af bolig
  • Arver
  • Salg af virksomhed
  • Når børnene flytter hjemmefra
  • Overgang til pension

Vores anbefaling er, at du investerer den del af din opsparing, som ikke skal bruges indenfor få år. Særligt i en situation som nu, hvor renten er lav, er det værd at overveje, hvordan du kan skabe afkast på din opsparing.
Læs også: Vigtigste overvejelser ved investering

Kom godt videre

Hvad skal du overveje, inden du investerer?

Inden du investerer, bør du blandt andet overveje, hvad du forventer i afkast, og hvilken risiko, du er villig til at tage.

Valg af lånetype er afgørende

Boligen er for langt de fleste den største post i budgettet, men samtidig en vigtig knap, du har at justere på, hvis du har behov for at ændre din økonomiske situation.

Styr på pensionen hele livet

En god pension pension giver dig tryghed gennem hele dit liv og sikrer din familie, hvis du bliver syg eller dør.