Hvad kan din opsparing gøre for dig?

På knap fem år er danskernes indestående i banken steget med ca. 200 mia. kr. til knap 1.000 mia. kr. Det betyder, at hver dansker over 18 år i gennemsnit har godt 215.000 kr. stående kontant – enten til 0% eller negativ rente ved større indlånsbeløb.

Det aktuelt lave renteniveau betyder sammen med inflationen, at pengene på kontoen taber købekraft for hvert år. Derfor anbefaler vi, at man ser på andre muligheder. Det kunne være at bruge penge på forbedringer i boligen, nedbringelse af anden gæld eller hjælp til børn/børnebørn med arveforskud.

Alternativt anbefaler vi, at man overvejer at investere hele eller dele af beløbet. Investerer man 500.000 kr. i dag i en portefølje med 50% aktier og 50% obligationer, vil der efter fem år forventeligt være en forskel på over 80.000 kr. frem for at lade dem stå på kontoen. Tallene er beregnet på baggrund af samfundsforudsætninger for 2020 og er efter investeringsomkostninger og inflation på 1,8%.

Kom godt videre

Hvad skal du overveje, inden du investerer?

Inden du investerer, bør du blandt andet overveje, hvad du forventer i afkast, og hvilken risiko, du er villig til at tage.

Valg af lånetype er afgørende

Boligen er for langt de fleste den største post i budgettet, men samtidig en vigtig knap, du har at justere på, hvis du har behov for at ændre din økonomiske situation.

Styr på pensionen hele livet

En god pension pension giver dig tryghed gennem hele dit liv og sikrer din familie, hvis du bliver syg eller dør.