Individuel Investeringsaftale

Med Nykredit Individuel Investeringsaftale får du en skræddersyet og fleksibel rådgivningsaftale. Vi hjælper dig med at sammensætte din portefølje, så den passer til dine behov.

Professionel investeringsmodel

Nykredit anvender en nobelprisbelønnet investeringsmodel, når vi anbefaler dig en portefølje. Den går, kort fortalt, ud på at sprede investeringerne på forskellige typer af aktier og obligationer, så du optimerer forholdet mellem afkast og risiko. Modellen tager også højde for de forskellige økonomiske konjunkturers påvirkning af de finansielle markeder.

Du bestemmer selv, hvor mange aktivklasser, du ønsker at investere i. Jo flere aktivklasser du benytter, jo større risikospredning kan du opnå, og jo mere robust vil din portefølje være mod udsving.

Dynamisk og individuel porteføljepleje

Udgangspunktet for dine investeringer er vores investeringsforslag. Vores investeringsforslag bygger på mange års erfaring med investeringer og vi sigter efter at bygge et solidt fundament i porteføljerne. Dermed sikres en vis robusthed i porteføljen, og du kan på den baggrund vælge at supplere og ændre forslaget, så det matcher dine ønsker og behov.

Du har mulighed for at benytte vores anbefalinger til køb af enkelt aktier, hvis du ønsker det i stedet for et eller flere investeringsbeviser.

I forhold til en portefølje med færre omlægninger og et mere langsigtet relativt mål, så vil du med en Individuel Investeringsaftale, opleve en højere risiko og højere afkastmuligheder.

Udnyt vores uvildige valg af kapitalforvaltere

Nykredit foretager både en kvantitativ og kvalitativ vurdering af de enkelte kapitalforvalteres resultater. 

Den kvantitative vurdering fokuserer på afkast, risiko, investeringsstrategi og omkostninger, mens den kvalitative vurdering gennem individuelle møder, sætter fokus på kapitalforvalterens investeringsteam og beslutningsprocesser.

Ud fra en samlet vurdering vælger Nykredit kapitalforvalter til hver enkelt aktivklasse og følger løbende op på, om kapitalforvalternes resultater lever op til forventningerne og udskifter dem, hvis de ikke gør.

Kom godt videre

Vigtigste overvejelser ved investering

Inden du investerer, bør du blandt andet overveje, hvad du forventer i afkast, og hvilken risiko, du er villig til at tage.

Hvilken risiko vil du tage?

Når du investerer dine penge, gør du det først og fremmest for at opnå et højt afkast. Men jo højere afkast, du ønsker at få, jo større risiko er du også nødt til at acceptere. For afkast og risiko går hånd i hånd.

Privat Portefølje

Har du en investeringsformue på mere end 2 mio. kr. bør du overveje at få en porteføljeaftale med Privat Portefølje.