Danske Invest

Danske Invest forvalter vores Lange Obligationer.

Afdelingen investerer bredt i obligationer udstedt i danske kroner, euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne.

Danske obligationer skal mindst udgøre 90% af porteføljens værdi. Afdelingens samlede renterisiko tilstræbes at være mindst 5 år.

Danske Invest har et meget erfarent team på 6 personer, som varetager de overordnede strategier for investering i lange obligationer.

Investeringsprocessen er stringent og er i høj grad præget af relative analyser.

Historisk set har produktet leveret solide afkast. Danske Invest har varetaget rådgivning af aktivklassen siden Nykredit Privat Porteføljes opstart i 2002.

Kort om Danske Invest

  • Danmarks ældste investeringsforening.
  • Blev etableret i 1928 og er i dag en af Danmarks største investeringsforeninger.
  • Tilbyder en bred vifte af investeringsmuligheder til investorer i Danmark og de øvrige nordiske lande, de baltiske lande, Irland, Tyskland og Luxembourg.

PRODUKTET ER RISIKOMÆRKET GUL

Investeringsproduktet mærkes "gul" efter reglerne om risikomærkning, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Læs mere om risikomærkning

Kom godt videre

BlackRock forvalter vores Europæiske Aktier.

MFS

MFS og Nykredit forvalter vores amerikanske aktier.

Nykredit Invest

I Nykredit Invest kan du investere i en række forskellige investeringsafdelinger, som har hver sit særlige fokus - fx lange obligationer, danske aktier, amerikanske aktier, taktisk allokering og Alternativer.