Korte realkreditobligationer

Nykredit er Danmarks største udbyder af realkreditobligationer.

Realkreditobligationer er et værdipapir, der er udstedt med pant i fast ejendom. Danske realkreditobligationer udstedes af realkreditinstitutter og handles på en fondsbørs.

Som investor køber du realkreditobligationer af Nykredit, som derefter låner pengene ud til låntagere med fast ejendom.  Til gengæld modtager du en rente. Korte obligationer har i modsætning til lange realkreditobligationer en løbetid på under 5 år.

Kom godt videre

Hybridobligationer

HYBRID KERNEKAPITAL (TIER 1)

Lange realkreditobligationer

Nykredit er Danmarks største udbyder af realkreditobligationer.

Investering i obligationer

Du har mulighed for at investere i obligationer og andre former for gældsinstrumenter, som er udstedt af Nykredit.