Lazard Asset Management

Lazard har siden april 2012 været vores forvalter på Japanske Aktier.

Den investeringsansvarlige, Timothy S. Griffen, har arbejdet hos Lazard siden 2005, men har arbejdet i branchen i mere end 20 år. De øvrige seniorpersoner i investeringsteamet er tæt på at have samme erfaringsniveau, og de kan derfor med rette betragtes som "veteraner".

Investeringsteamet, der er baseret i Tokyo, har en unik tilgang til investering i japanske aktier, da de kombinerer lokal viden med et internationalt mindset. Således består investeringsteamet af både japanere og amerikanere, men for at bevare lokalt fokus er kontorsproget japansk.

Porteføljen er meget koncentreret og består typisk af 20-30 selskaber fordelt på forskellige brancher.

Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer.

KORT OM LAZARD ASSET MANAGEMENT

  • Et af verdens førende huse indenfor finansiel rådgivning og kapitalforvaltning.
  • Kontorer i 52 byer og 27 lande i Nordamerika, Europa, Asien, Australien samt Central- og Sydamerika.
  • Har rødder tilbage til 1948.
  • Er i Japan repræsenteret via deres kontor i Tokyo.
Læs mere om Lazard Asset Management

PRODUKTET ER RISIKOMÆRKET GUL

Investeringsproduktet mærkes "gul" efter reglerne om risikomærkning, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Læs mere om risikomærkning

Kom godt videre

BlackRock forvalter vores Europæiske Aktier.

Harding Loevner

Harding Loevner forvalter vores Globale Aktier

Nykredit Invest

I Nykredit Invest kan du investere i en række forskellige investeringsafdelinger, som har hver sit særlige fokus - fx lange obligationer, danske aktier, amerikanske aktier, taktisk allokering og Alternativer.