Dokumenter med central investor information – rentederivater

Den nye PRIIPs forordning stiller krav om at Nykredit leverer et dokument med central investorinformation på PRIIPs produkter (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Dokumentet, også kaldet KID (Key Information Document), er rettet mod detail investorer og giver standardiseret information om produkterne.

På denne side kan du finde PRIIPs KID på rentederivater fra Nykredit.

Renteswap

Renteloft

Rentegulv

Swaption