Dokumenter med central investor information – valutaderivater

Den nye PRIIPs forordning stiller krav om at Nykredit leverer et dokument med central investorinformation på  PRIIPs-produkter (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Dokumentet, også kaldet KID (Key Information Document), er målrettet detail investorer og giver standardiseret information om produkterne. 

På denne side kan du finde PRIIPs KID på valutaderivater fra Nykredit.

Valuta Terminer

FX Swap

Valutaoptioner