2017: Drøm eller mareridt for Europa?

Amerikanske aktier ser attraktive ud, men hvad med europæiske? Europa kan ende i et ønskescenarie i 2017 eller se sig selv i de indledende faser af et mareridt. Det afhænger først og fremmest af Europa selv – men også af Donald Trump.

2016 vil gå over i historien som et epokegørende og skelsættende år. Året startede bogstavelig talt med et brag og en rystelse, og 2017 bliver et år, hvor braget enten fortoner sig eller rystelserne bliver til et skælv. 

Nordkoreas prøvesprængning af en brintbombe i de allerførste dage af året gav seismiske rystelser både på Richterskalaen og i det internationale diplomati. Men ingen kunne den gang vide, at bomben skulle blive en metafor for de politiske begivenheder, der i løbet af året skulle vende op og ned på den eksisterende orden og ryste status quo. 

Storbritannien stemte nej til fortsat EU-medlemskab, Donald Trump blev valgt som præsident i USA, Marine Le Pen vejrede morgenluft i Frankrig, mens italienerne stemte nej til en forfatningsændring, der i værste fald kan ende med at sende landet på kollisionskurs med EU og få Italien til at forlade euro-samarbejdet. Alt imens voksede Europas flygtninge- og migrationskrise og tærede på det i forvejen tyndslidte samarbejde mellem medlemslandene, mens Rusland under Putins ledelse fylder mere og mere på den globale scene og samtidig banker på Europas dør mod øst.

Og sideløbende med det hele bevægede olieprisen sig som en yoyo: fra det laveste niveau i januar siden 2009 til mere end en fordobling i skrivende stund. 

STIGENDE EU-SKEPSIS

I Europa går vi et skæbnesår i møde. Sammenhængkraften er truet, og ved de forestående valg i Holland, Tyskland og Frankrig vil populister og protestpartier stå stærkt og så ny tvivl og usikkerhed om EU og det europæiske projekt. Brexit-afstemningen og de kommende forhandlinger om vilkårene for udtræden vil stå som et bagtæppe for det hele. Ingen ved, hvordan forhandlingerne vil forløbe og med hvilket mål og sigte. Ingen ved lige nu, hvem der overhovedet har ret til at igangsætte forhandlingerne. 

Det videre forløb efter folkeafstemningen i Italien kan blive endnu mere presserende. Det overvældende nej fra befolkningen var nemlig ikke blot en nej til at ændre forfatningen men en protest mod de etablerede partiers EU-sindethed. Stærkest i meningsmålingerne står nu protestpartier og populistiske ledere, der fra hver sit ståsted i det politiske spektrum vil udfordre status quo og gøre medlemskab af både EU og eurozone-samarbejdet til politiske spørgsmål. 

Alene spørgsmålet om at genindføre den nationale valuta i et land, der har udstedt statsobligationer for 2,2 billioner euro, kan være nok til at skabe panik på de finansielle markeder.   

WITH A LITTLE HELP FROM OUR FRIENDS?

Højest ironisk kan en hjælpende hånd for Europa komme fra en mand, der har svoret at ville sætte Amerika først. 

Donald Trumps bebudelser om skattelettelser og massive offentlige investeringer har styrket den amerikanske dollar og fået renterne til at stige på en forventning om højere vækst og inflation. Det er noget nær et ønske-scenarie for EU-medlemslandene og for eurozonen i særdeleshed, der med en svækket valuta vil opnå bedre konkurrenceevne, samtidig med at den globale efterspørgsel øges. 

Svækkelsen af euro gavner samtidig de lande i Europa, der har mest akut behov for det. Lavere eurokurs har op til tre gange så stor effekt i Italien som i Tyskland, fordi efterspørgslen på tyske eksportvarer ikke i samme grad som italienske svinger med dagskursen på euro. De finansielle markeder kan dog vise sig at være en postgang for tidligt ude i deres generelle, optimistiske forventninger til Donald Trump. 

Byggematadoren, celebrity-stjernen og twitterkongen har ingen politisk historie, vi kan læne os op ad, og det europæiske ønskescenarie kan blive til et mareridt, hvis USA's kommende præsident i stedet for vækst sætter gang i en negativ spiral af protektionisme og handelshindringer, der i værste fald kan udarte sig til handelskrig eller egentlig stormagtskonflikt. 

Europa sidder dog selv med kortene på hånden i forhold til at  at sikre vækst og sammenhængskraft i de kommende år. Udfordringerne hober sig op, og det samme gør de forskelligartede forslag til, hvordan de løses, og den største udfordring for EU består derfor i, at træde i karakter som en sammenhængende stormagt med fælles løsninger på fælles udfordringer. 

Hvor skal aktierne hen?

En generel forbedring af globale nøgletal får risikofyldte aktiver som aktier til at tage sig attraktive ud, særligt i USA, hvor hvor afkastpotentialet på aktier i danske kroner er attraktivt i forhold til risikoen, sammenlignet med andre regioner. Trumps planlagte skattelettelser og nye offentlige investeringer vil på sigt understøtte væksten i USA, og pengepolitikken er fortsat lempelig selv om centralbanken, Federal Reserve, har igangsat et forløb af rentestigninger, som vi forventer vil fortsætte ind i 2017.

Den politiske usikkerhed er størst i Europa, som derfor aktuelt virker som et mere usikkert kort for investorer. Europæiske aktier får dog ryggen dækket af den europæiske centralbank, ECB, der netop har meddelt, at det eksisterende obligationsopkøbsprogram forlænges til i hvert fald december 2017, dog med et reduceret månedligt opkøb. En svækket euro vil samtidig forbedre rammevilkårene for europæiske eksportvirksomheder.  

Mest kritisk ser det måske ud for italienske banker, der oplever kapitalflugt og som kan få vanskeligt ved at tiltrække investorer på grund af usikkerheden i sektoren og i landet generelt. I de kommende måneder skal flere italienske banker ud og hente ny kapital, hvilket kan skabe ny uro i landets banksektor og medføre nervøsitet på markederne i resten af Europa. 

Der er således lagt op til et nyt spændende investeringssår, hvor rammebetingelserne i den globale politik hele tiden forandres – med potentiale til at vende op og ned på det hele.

Den 2. januar 2017

DISCLOSURE

Nærværende materiale udgør markedsføringsmateriale og kan ikke anses for at være en investeringsanalyse eller en investeringsanbefa-ling. Der gælder ikke et forbud mod at handle finansielle instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. Læs mere her.

Kom godt videre

Nykredit Invest

Nykredit Invest arbejder udfra en meget klar filosofi om at sikre kunden bedst muligt afkast uden at gå på kompromis med etiske og forretningsmæssige retningslinjer.

Sejlbåd ses på lang afstand med fire vindmøller i baggrunden.

Afkast og risiko følges ad

Tidsperspektivet har stor effekt på din investering. Jo længere tid du skal have dine penge investeret, desto vigtigere er det at få et fornuftigt afkast af opsparingen.

Investeringsguiden

Prøv investeringsguiden, og få et hurtigt overblik over dine investeringsmuligheder.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.