Derfor skal du starte tidligt med pensionsopsparingen

Som ung kan det være fristende at vente med pensionsopsparingen, men det kan ende med at være en dyr beslutning. Jo tidligere man starter, desto mindre skal man nemlig lægge til side hver måned.

Der kan være mange gode grunde til at udskyde pensionsindbetalingerne, ikke mindst hvis man er ung og tidligst kan forvente at gå på pension mange år ude i fremtiden. Det kan dog ende med at blive en dyr beslutning.

Det betaler sig at starte tidligt

Starter man sin pensionsopsparing som 25-årig, skal man eksempelvis blot indbetale i alt 547.000 kr. eller omkring 1.060 kr. om måneden for at have en million kroner ved pensionsalderen på 68 år. Man får med andre ord hele 453.000 kr. i rente. Starter man i stedet som 45-årig, skal man til sammenligning indbetale i alt 738.000 kr. svarende til knap 2.670 kr. om måneden. Det giver 262.000 kr. i rente.*  

Gevinsten ved at begynde sin pensionsopsparing tidligt skyldes effekten af renters rente, altså renter af renter. Jo tidligere man starter, jo større vil effekten være, og selv et mindre månedligt beløb bliver til en betydelig pensionsopsparing, hvis man blot sparer op i god tid. Ved at begynde pensionsopsparingen tidligt, vænner man sig desuden til at sætte penge til side. 

Hvor meget skal man spare op?

Nykredit anbefaler, at man har en løbende pensionsudbetaling på omkring 75 % af sin nuværende månedsløn før skat. En årlig indkomst på eksempelvis 300.000 kr. før skat vil ifølge Nykredits beregninger medføre en anbefalet pensionsopsparing på omkring 3 mio. kr.**. Det er dog vanskeligt at opstille en tommelfingerregel for størrelsen på pensionsopsparingen, da det afhænger af mange individuelle faktorer, eksempelvis forventede udgifter og ønsket levestandard som pensionist.

PensionsInvest - et godt pensionsprodukt

Pensionsinvest er Nykredits fleksible pensionsprodukt, som giver dig professionel pleje af pensionsopsparingen. Her tilpasses pensionsordningen til investeringsprofil og alder. Byggeklodserne i PensionsInvest består af afdelinger, der alle har næsten maksimalt antal stjerner hos Morningsstar***. Tabellen angiver historiske afkast for PensionsInvest siden 2010 for henholdsvis lav, middel og høj risiko.

Historiske afkast for PensionsInvest

  Lav Middel Høj
2010 8,7% 11,3% 13,8%
2011 2,0% 0,1% -1,7%
2012 7,8% 8,3% 8,8%
2013 4,7% 7,7% 10,7%
2014 9,6% 10,8% 11,9%
2015 3,6% 5,3% 6,9%

Direkte omkostninger som depotgebyrer, kurtage og porteføljeplejegebyr er ikke fratrukket. Bemærk at historiske afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

Kilde: Nykredit


Af økonom Trine Vörts og specialist Charlotte Casparij, Nykredit.


*Beregningerne er foretaget under forudsætning om en ligelig fordeling mellem aktier og obligationer med et realafkast efter omkostninger og Pal-skat på 2,4% de første fire år og derefter 2,7%. Beløbet er i nutidskroner og inflationen er sat til 1% de første fire år og 2% herefter.

**Beregningen er foretaget under samme forudsætninger som tidligere beregninger. Der er antaget en udbetalingsperiode på 20 år.

***Førende leverandør af uafhængig investeringsinformation. 


Disclaimer

Dette materiale er udarbejdet af Koncernrådgivning til personlig orientering for de investorer, som Nykredit har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Læs mere

Relaterede Artikler

Aktier | 5 min

Det skal du være opmærksom på, hvis du vil handle aktier i sommeren

Bevæger du dig ud på aktiemarkedet i sommerperioden, skal du være opmærksom på, at der særligt i år er flere faktorer, der kan bidrage til aktieudsving, siger chefporteføljeforvalter.
Rådgivning | 3 min

Tre gode råd: Sådan gør du dine investeringer sommerklar

Ferien er booket, og sommertøjet fundet frem, men har du også klædt dine investeringer på, så de kan klare sig selv i sommervarmen? Her kommer tre gode råd til at gøre dine investeringer og privatøkonomi sommerklar.
Aktier | 3 min

Nykredit skruer ned for renteudsat region

Chefstrateg Frederik Engholm ser en risiko for, at aktierne i Emerging Markets atter kan komme i (rente)modvind. Nykredit skruer derfor ned for aktierne i de nye markeder og op for de europæiske aktier.