Rentepanik før lukketid

Når renten stiger, falder obligationskurserne. Så det ser umiddelbart sort ud for obligationer, hvis renten begynder at kravle i vejret, som mange investorer nu forventer. ”Spis brød til”, beroliger direktør i Nykredit Asset Management, Peter Kjærgaard.

En forventning om skattelettelser, deregulering og massive offentlige investeringer i USA har sendt kursen på aktier i vejret siden det amerikanske præsidentvalg for tre uger siden. De fire store aktieindeks – S&P 500, Dow Jones Industrial, Nasdaq og Russel 2000 – rundede alle i sidste uge deres højeste niveau nogensinde, hvilket ikke er sket samtidig siden 1999. Samtidig er renterne steget. 

Læs også artiklen ”Voldsomme reaktioner efter Trump sejr”

Efter flere år, hvor centralbankerne via pengepolitikken taktfast har løftet markederne mod højere og højere niveauer uden at kunne løfte væksten, spreder der sig altså nu - tilsyneladende - en ny fortælling i markederne, og en tro på at vækst og inflation kan være på vej tilbage. Flere iagttagere taler om et muligt paradigmeskifte: Efter 30 år med faldende renter, kan bunden nu være bag os, og vi kan være på vej ind i en tid, hvor renten generelt vil være stigende. 

LAVE RENTER LÆNGE ENDNU

Når renten stiger, falder obligationskurserne. Det vil derfor umiddelbart se sort ud for obligationsinvestorer, hvis renten fortsætter med at stige. I USA er værdien af statsobligationer fx faldet med samlet 1.000 milliarder dollars siden valget. 

"Der har været ret voldsomme bevægelser siden valget. Men man skal også lige spise brød til. Når man læser i avisen, at tyske 30-årige statsrenter er steget til over én procent, kan man hæfte sig ved selve stigningen. Men det kan også være klogt at minde sig selv om, at en 30-årig rente omkring én procent immervæk er et stykke fra galoperende inflation. Måske peger rentepilen op, men vi vil sandsynligvis tale om udfordringer med lave renter en rum tid endnu", siger direktør i Nykredit Asset Management, Peter Kjærgaard. 

Gynger og karruseller

Han peger på, at selv om flere elementer peger på højere inflation og dermed højere rente i USA, trækker andre elementer i Europa i modsat retning. Der er stor usikkerhed om udviklingen, og usikkerheden er blot forstærket med Donald Trump ved roret i verdens største økonomi. 

Så i stedet for blindt at indstille sig på en verden med stigende renter, bør man måske snarere indstille sig på en verden, hvor udsvingene i markedet kan blive forstærkede. Og her vil obligationer fortsat spille en vigtig rolle i en balanceret portefølje, så man som investor kan vinde på gyngerne, hvad man måtte tabe på karrusellerne.  

"Obligationer er et vigtigt element i en balanceret portefølje, fordi de reducerer den samlede risiko og kan give investor et bedre samlet afkast. Aktier vil ganske vist klare sig bedst i en verden med stigende vækst, men obligationer er med til at sprede risikoen og polstre investor mod de markedsudsving, der uundgåeligt vil være undervejs", siger Peter Kjærgaard. 

Positivt afkast

Han henviser til at studie fra Bank of America Merill Lynch, der viser, at selv hvis renten skulle stige de næste 30 år præcist i samme tempo, som den er faldet, vil obligationer ikke desto mindre generere et samlet positivt afkast, der vil gøre dem attraktive i en balanceret portefølje som et supplement til aktier.

For selv om stigende renter vil give investorer et kurstab på obligationer, de allerede har i porteføljen, vil kuponen på nye obligationer nemlig være højere og give dem et øget, løbende afkast, der på langt sigt vil mere end opveje kurstabet. 

"Donald Trumps valgsejr og Storbritanniens farvel til EU har mindet os om, hvor vanskeligt det er at foregribe begivenhedernes gang. Vil renten stige de næste fem til 10 år, og i så fald hvor meget? Det mest præcise svar er, at det er der ingen, der ved. Men selv hvis renten skulle stige mere end markedet lige nu forventer, vil vi fortsat anbefale obligationer som et fast element af en veldiversificeret portefølje, som udover aktier og obligationer med fordel også kan inkludere alternative investeringer, som fx investeringer i infrastruktur, hvilket kan sprede risikoen yderligere og forbedre det potentielle afkast", siger Peter Kjærgaard.

 

Forventning om stigende inflation vil typisk påvirke obligationer med lange løbetider i særlig grad. I Danmark er renten på fastforrentede 30-årige realkreditlån fx steget de seneste uger, mens renten på rentetilpasningslån er faldet. 

Nykredit anbefaler, at du som investor spreder din risiko ved at have både aktier og obligationer og eventuelt også alternative investeringer som fx infrastruktur i din portefølje. 

Du bør også sikre spredning inden for de forskellige aktivklasser. Fx bør en obligationsportefølje inkludere forskellige typer obligationer, både korte og lange og eventuelt også såkaldte ’indeksobligationer’, hvor man som investor får en inflationsforsikring, fordi hovedstolen opskrives i takt med inflationen.

Peter Kjærgaard

Chef for Nykredit Wealth Management

Relaterede Artikler

Aktier | 5 min

Det skal du være opmærksom på, hvis du vil handle aktier i sommeren

Bevæger du dig ud på aktiemarkedet i sommerperioden, skal du være opmærksom på, at der særligt i år er flere faktorer, der kan bidrage til aktieudsving, siger chefporteføljeforvalter.
Rådgivning | 3 min

Tre gode råd: Sådan gør du dine investeringer sommerklar

Ferien er booket, og sommertøjet fundet frem, men har du også klædt dine investeringer på, så de kan klare sig selv i sommervarmen? Her kommer tre gode råd til at gøre dine investeringer og privatøkonomi sommerklar.
Obligationer | 6 min

Derfor skal du interessere dig for 5G som investor

5G-teknologien er ikke til at komme uden om, når konstant flere mennesker skal være online, når vi skal sende mere data hurtigere, og hvis vi vil udnytte mulighederne i kunstig intelligens. Aktieanalytiker i Nykredit, Camilla Elvebakken, guider vej til den voksende industri omkring 5G-teknologien.