Aktier giver baghjul til mursten

Et boligkøb er en god langsigtet investering, siger vi. Men afkastet på aktier er langt højere.

Godt 35 år med faldende renter har matchet en lige så lang periode med næsten konstant stigende boligpriser, afbrudt af kraftige prisfald sidst i 1980’erne og igen i årene efter 2007.

Men selv i denne historisk gunstige periode for boligprisudviklingen, halser mursten som investering langt efter fx aktier. 

Afkast på næsten 6000 procent

Havde du investeret 100 kroner i aktier i 1971 ville investeringen – med renters rente – i dag lyde på mere end 6.000 kr., svarende til et samlet afkast på 5.900 procent. En tilsvarende investering i mursten ville have resulteret i en samlet formue på 1.316 kr. svarende til et afkast på 1.216 procent. 

Det viser en analyse, som Nykredit har foretaget på baggrund af udviklingen i danske boligpriser sammenlignet med kursudviklingen i europæiske aktier (MSCI Euro Area & UK) fra 1971 til i dag. 

Udviklingen svarer til et gennemsnitligt årligt afkast på 12 procent for aktier og 6 procent for mursten. Tallene er ikke korrigeret for inflation, og der er ikke taget højde for avancebeskatning for aktier eller for udgifter til grundskyld og boligskatter eller løbende vedligehold af boligen. Afkastet på mursten er heller ikke fratrukket renteudgifter på lån i boligen. 

Investering for lånte penge

Som det fremgår af grafen har udsving på aktiekurser været mere voldsomme end for boligpriser, og boligkøb kan derfor fremstå som mindre risikobetonet end aktier. Målet for denne risiko kaldes standardafvigelse, som i perioden har været 22,5 procent for aktier og 8 procent for boliger. Hertil kommer, at boligkøb typisk er en såkaldt gearet investering, hvor den samlede investering er større, fordi der "investeres" for lånte penge (sammenligningen beror udelukkende på boligkøb som investering, og tager ikke højde for, at de fleste boligkøb primært har til formål at opfylde et behov).

Den gearede investering betyder, at afkastet i kroner og øre for mange kan være større ved investering i egen bolig end en investering i aktier, selv om det procentvise afkast er lavere. Og dét kan forklare den almindeligt udbredte forestilling, om at en ejerbolig typisk er en god, langsigtet investering. 

"Rigtig mange danskere, der har ejet deres bolig i en årrække, har opbygget solide friværdier, hvilket giver dem tryghed og en stærk velstandsfølelse. Men udover at afkastet er lavere end for aktier, er der ingen garanti for at du kan få adgang til friværdien uden at sælge boligen, og så koster det jo at optage lån i friværdien", siger formuespecialist i Nykredit, Torben Madsen.

Se indtægter og udgifter

Han anbefaler, at man starter med at danne sig et overblik over, hvordan formuen er fordelt i forhold til mursten, pensionsopsparingen og frie midler.  Ud over skattemæssige hensyn er det vigtigt at være på det rene med, hvor let tilgængelig formuen er. Mursten kan være en fornuftig del af den samlede formueportefølje, men for at sprede sin risiko og for ikke at være afhængig af kreditors fremtidige kreditvillighed, bør man sikre sig en balance mellem mursten og andre aktiver. 

"Hvis du vil have maksimal frihed og selv være herre i eget hus, er det vigtigt at kigge både på udgifter og indtægter i pensionsalderen. Man kan som bekendt ikke spise mursten, og der gives ingen garanti for, at murstene kan veksles til brød", siger Torben Rønne Madsen. 

Disclosure

Nærværende materiale udgør markedsføringsmateriale og kan ikke anses for at være en investeringsanalyse eller en investeringsanbefaling. Der gælder ikke et forbud mod at handle finansielle instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. Læs mere her

Relaterede Artikler

Aktier | 5 min

Det skal du være opmærksom på, hvis du vil handle aktier i sommeren

Bevæger du dig ud på aktiemarkedet i sommerperioden, skal du være opmærksom på, at der særligt i år er flere faktorer, der kan bidrage til aktieudsving, siger chefporteføljeforvalter.
Aktier | 3 min

Nykredit skruer ned for renteudsat region

Chefstrateg Frederik Engholm ser en risiko for, at aktierne i Emerging Markets atter kan komme i (rente)modvind. Nykredit skruer derfor ned for aktierne i de nye markeder og op for de europæiske aktier.
Aktier | 16 min

Her er tre store temaer, der kan præge sommeren på markederne

Hvilke begivenheder og nyheder kan særligt komme til at rykke ved aktiemarkedet i løbet af sommeren? Det giver chefstrateg Frederik Engholm sine bud på i denne podcast.