Sådan får du mere pension for pengene

Pensionsformuerne er syvdoblet, men mange danskere kunne få mere ud af deres pensionsmidler med bedre rådgivning om opsparing og udbetalingsmuligheder.

Danskernes private pensionsformuer er syvdoblet på 25 år, fra 571 milliarder kroner i 1991 til 3.980 milliarder kroner i 2015. Det viser en beregning, som Nykredit har lavet. 

Stigningen skyldes dels løbende afkast, dels at flere danskere i perioden har fået glæde af arbejdsmarkedspension og er begyndt at spare op til pension på egen hånd. Målt per dansker var den gennemsnitlige private pensionsformue i 2015 på 700.000 kr. mod godt 111.000 kroner 25 år tidligere. 

-De første arbejdsmarkedspensioner blev introduceret i Danmark i 1960’erne, og i løbet af 1990’erne blev ordningen udbredt til at omfatte alle overenskomst-dækkede danskere. Sideløbende er flere danskere begyndt at spare op til pension på egen hånd, sandsynligvis fordi pension i stigende grad ses som et personligt ansvar, og fordi mange danskere i dag ikke stoler på, at offentlige pensioner alene kan imødekomme deres behov i pensionsalderen, siger chefanalytiker Bo Jensen Schmidt. 

Gevinst at udskyde folkepensionen

Den øgede pensionsformue ændrer den typiske opsparingsproblematik. For mange danskere er udfordringen ikke længere, at de har sparet for lidt op til pension, men at yderligere indbetalinger ikke længere kan betale sig. Regler for modregning af sociale ydelser som folkepension kan nemlig betyde, at en krone ekstra i pensionsindbetaling, kan give 30 øre mindre i offentlig pensionsudbetaling. 

-Den gode nyhed er, at vi generelt er langt bedre polstrede på pensionsområdet end tidligere. Men den dårlige nyhed er, at mange danskere ikke er bevidste om modregningsregler, og at de ikke har fået rådgivning om, hvordan de kan optimere deres formue. De vil derfor blive mindre velhavende som pensionister, end de kunne have været, siger chefanalytiker Bo Jensens Schmidt. 

En ny analyse fra Danmarks største pensionskasse, ATP, viste for nylig, at kun en tredjedel af de danskere over 65 år, som har mulighed for at udskyde folkepensionen, vælger at gøre det, selv om den økonomiske gevinst, kan være stor. 

-Det er muligt at udskyde sin folkepension, hvis man arbejder mere end 750 timer årligt efter at have nået folkepensionsalderen. Jo længere du udsætter, desto mere vil du på sigt få udbetalt – 11 procent mere hvis du venter i to år og op til 87 procent mere, hvis du venter i 10 år. Men hvis du har lønindtægt og samtidig får udbetalt folkepension, vil du blive trukket med 30 procent i folkepensionens grundbeløb for hver krone du tjener over 316.200 kr., siger Bo Jensen Schmidt. 

Se på den samlede formue

Han peger på, at et stort antal danskere vil kunne finde et økonomisk råderum, der gør det muligt at udskyde folkepensionen, enten ved at tære af eventuel privat pensionsopsparing, eller ved at optage et lån i sin bolig, som kan finansiere et eller flere år uden folkepension. 

- Det er vigtigt at forholde sig til sin samlede formue, både når man sparer op, og når man begynder at tære af formuen. Det kan have betydning for, hvor mange midler du får til rådighed og hvor langt, du kan få dem til at strække, siger Bo Jensen Schmidt. 

Det er vigtigt at forholde sig til sin samlede formue, både når man sparer op, og når man begynder at tære af formuen. Det kan have betydning for, hvor mange midler du får til rådighed og hvor langt, du kan få dem til at strække

Chefanalytiker, Bo Jensen Schmidt

Relaterede Artikler

Økonomi | 4 min

Det betyder den stærke dollarkurs for dig

Verdens vigtigste valuta er oppe med omkring 14 procent overfor kronen over det seneste år, og det har betydning for dig som investor. Hvordan forholder du dig, når dollarkursen ligner en bjergetape i Tour de France? Klaus Dalsgaard, chefstrateg i Nykredit, forklarer.
Økonomi | 3 min

Inflationen på raketfart

Inflationen har ramt et niveau, vi ikke har set siden 1980’erne - men hvorfor? Vil den blive ved med at stige? Og hvordan stopper vi den? Senioranalytiker Frederik Romedahl Poulsen stiller skarpt på inflationen.
Økonomi | 3 min

Corona udfordrer den kinesiske økonomi

Mens karantæne, nedlukninger og stigende smittekurver for os danskere mest klinger af 2020, slås verdens andenstørste økonomi lige nu med rekordhøje smittetal og omfattende nedlukninger. Nykredits chefstrateg Frederik Engholm kommenterer på situationen i Kina.