2. halvår byder på Yellen, Grillo og Kina

Investering: I dag er første arbejdsdag i 2. halvår 2017 – en god anledning til at se på, hvilke temaer der vil præge investeringsmarkederne i resten af året. Federal Reserve, italiensk valg og væksten i Kina er blandt de væsentligste.

Klumme af Frederik Engholm-Hansen, chefstrateg i Nykredit. Bragt på Finans.dk 3. juli 2017.


1. halvår stod i politikkens tegn: Realitetstest af Trumps valg- og vækstløfter, mens valgene i Frankrig og Holland gav en pejling på styrken i populistiske tendenser og dermed truslen mod samhørigheden i Europa. Begge dele påvirkede markedet gennem foråret, men intet formåede mere end kortvarigt at ramme risikoappetitten. Fortællingen centrerede sig i stedet om nye rekorder i toneangivende aktieindeks. Ved indgangen til andet halvår er det en bredere palet af begivenheder, der har potentiale til at forme markedsudviklingen.

Udgangspunktet i dag er let modstridende signaler fra obligations- og aktiemarkedet. Mens aktierne ligger på rekordniveauer, så er renterne faldet tilbage, og væksttallene i dele af verden bøjet af. At aktier og obligationer har forskellig retning behøver ikke at være udtryk for manglende realitetssans i et af markederne. Lav inflation kombineret med moderat, men robust, vækst kan sikre stabil, lempelig pengepolitik, holde renterne nede og indtjeningen oppe – og i det miljø er appetitten på aktier ofte pæn. Men balancen er hårfin, for bliver væksten for svag, skrider troen på selskabernes indtjening – bliver den for stærk, kan frygten for store rentestigninger dominere. Derfor spiller centralbanker og vækst en nøglerolle i den kommende tid. Politiske risici spiller en mindre rolle nu, men er langtfra forduftet, for Italien lurer i baggrunden, og Trump er en konstant kilde til overraskelser.

Her følger nogle temaer og events, der ventes at præge markedet i 2. halvår

Federal Reserve: Centralbanken i USA er verdens mægtigste, og signalerne herfra spiller en enorm rolle. De tre seneste kvartaler er renten sat op, men på et bagtæppe af vigende makroøkonomiske nøgletal og svag inflation. Det har fået markedet til at sende lange renter ned, til trods for at de korte renter bliver hævet. En sådan fladning af rentekurven (10-årig minus 2-årig statsrente) vidner typisk om, at markedet ikke deler centralbankens opfattelse af, at rentestigningerne er nødvendige. Tager Fed fejl og strammer for kraftigt, mens væksten allerede er blød, kan økonomien sættes i stå.

Obligationsmarkedet har signaleret sin bekymring via en faldende 10-årig rente, og går Yellen for hårdt til værks i 2. halvår, vil også aktier blive ramt. En pludselig stigning i løninflationen i USA ville være et stort chok for markedet, da det ville tvinge Feds hånd – i den situation vil markedet straks indregne et mere aggressivt stramningsforløb til skade for prisfastsættelsen af både aktier og obligationer. Det ser vi dog ikke i kortene.

At aktier og obligationer har forskellig retning behøver ikke at være udtryk for manglende realitetssans i et af markederne.

Frederik Engholm

ECB: Europæisk pengepolitik er forblevet lempelig, mens Fed har hævet renten. Men obligationsopkøbene er droslet lidt ned, og vi venter, at yderligere nedtrapning annonceres til september, men i et så lavt tempo, at det ikke bør skræmme markedet. De seneste dage har dog vist, at selv moderate signaler om deceleration i den pengepolitiske stimulans kan have mærkbar effekt i finansmarkederne.

Kinesisk vækst: De seneste 18 måneder har Kina ikke haft nogen betydelig markedseffekt. Vækstbekymringer, som fyldte fra midt-2015/start-2016, forsvandt, da myndighederne skruede op for stimulansen og fik væksten løftet. Sidste efterår blev lempelser afløst af nye stramninger, og væksten har gradvist tabt pusten igen. Med vækstindikatorer som PMI-indekset (erhvervstillid) under 50, har vi nået niveauer, hvor yderligere tab af højde vil bekymre.

Anklagerne mod Trump og hans administration om magtmisbrug og sammensværgelse med russerne kan også forstyrre markedsroen.

Frederik Engholm

Italiensk valgudskrivelse: Vi venter først, at det kommende italienske parlamentsvalg bliver afholdt i 2018. Men i givet fald vil valget sandsynligvis blive udskrevet i slutningen af dette år. Italiens politiske landskab er broget, og en stærk position til Grillos femstjernebevægelse samt på det seneste fremgang til højrenationalistiske Lega Nord minder om, at her ligger nok den væsentligste trussel mod euroens overlevelse og dermed den finansielle stabilitet i Europa.

Trump: Anklagerne mod Trump og hans administration om magtmisbrug og sammensværgelse med russerne kan også forstyrre markedsroen. Undersøgelsernes igangsættelse satte aktier under pres, og belastende beviser/vidnesbyrd kan skabe så meget støj, at det vanskeliggør Trumps muligheder for at føre realpolitik, herunder levere de lovede skattelettelser. Markedets forventninger er dog i dag moderate. Pludselig medvind til en større skattereform vil være en klar overraskelse, og det ville sende renter og dollaren markant i vejret.
Andre ting vil naturligvis påvirke 2. halvår – ikke mindst de såkaldte ”unknown unknowns”

Brexit: Forhandlingerne er endelig kommet i gang, men med en mere presset May på den ene side af bordet end ventet for bare måneder siden. Brexit har uden tvivl langsigtede negative væksteffekter særligt for briterne, men for markedet er det ingen stor sag. Forhandlingerne ventes alene at have afgørende effekt på pund, britiske aktier og renter.

Tysk forbundsdagsvalg: Det tyske valg til september har næppe nogen nævneværdig markedsmæssig betydning. Merkel er kæmpe favorit til at bevare magten, og selv hvis Schultz vinder, er linjen i grove træk den samme. Markedsrelevansen ses snarere i kølvandet på valget, for først efter det indenrigspolitiske spil er afgjort, kan en nyvalgt tysk kansler i fællesskab med præsident Macron optegne visioner for fremtidens Europa.

Andre ting vil naturligvis påvirke 2. halvår – ikke mindst de såkaldte ”unknown unknowns”; altså ting, som vi i dag slet ikke kender til, men som pludselig viser sig afgørende.

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Økonomi | 5 min

Mere inflation end vi har bedt om

Be careful what you wish for! Efter flere års forgæves jagt på inflation kan stigende priser pludseligt blive et problem for centralbankerne, hvis en handelskrig samtidig får væksten til at gå i stå.
Investering | 3 min

Morningstar kårer Nykredit Invest som Bedst til Aktier og Obligationer

Nykredit Invest er kåret som bedst i Danmark i fire ud af otte kategorier i en prisoverrækkelse, som uafhængige Morningstar står bag. Kåringerne inkluderer prisen som Bedst til Aktier og Obligationer.
Aktier | 3 min

Chefporteføljeforvalter: handelskrig vil få de finansielle markeder til at vende på en tallerken

En amerikansk told på stål og aluminium vil isoleret set ikke påvirke chefporteføljemanager Morten Gregersens porteføljer.