Investering i aktier vs. mursten

Boligkøb er en god langsigtet investering, siger vi. Men er det nu også rigtigt?

Boligprisstigninger trækker overskrifter og får boligejere til at føle sig mere formuende, men man skal passe på med at satse på boligen som den eneste sikre vej til en god pensionstilværelse, advarer chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm.  På den lange bane kan boligprisudviklingen nemlig være ganske beskeden, og flere steder har udviklingen lige frem været negativ, selv når man måler over tyve eller tredive år, siger han.

Han har sammen med kollegaer i Nykredit lavet en sammenligning af boligpriser og aktiekurser siden 1992, der viser at danske boligpriser – i gennemsnit – er steget cirka 200 procent de seneste 25 år svarende til en tredobling, mens danske aktier i samme periode er steget næsten 1000 procent, eller næsten fem gange så meget.  

Tager man højde for inflation, altså at en krone i dag er mindre værd end en krone i 1992, er danske boligpriser steget med 100 procent mens danske aktier er steget med knap 600 procent.

Og mens aktiekursstigningerne har gavnet danske aktionærer uanset, hvor i landet de har bosat sig, har boligprisstigningerne været meget ujævnt fordelt. I og omkring landets største byer har prisstigningerne været markante, mens flere danske byer har lavere boligpriser i dag end i 1992, når man korrigerer for inflation. 

Visse steder i Danmark, særligt i Nordsjælland og omkring de store byer er boligpriserne steget betragteligt, men i andre dele af landet er priserne faktisk faldet.

Chefstrateg i Nykredt, Frederik Engholm

- Visse steder i Danmark, særligt i Nordsjælland og omkring de store byer er boligpriserne steget betragteligt, men i andre dele af landet er priserne faktisk faldet.  Ved aktieinvestering kan du sprede din risiko over forskellige selskaber, sektorer og lande, mens et boligkøb set med investeringsbriller afhænger af den økonomiske udvikling i lige præcist det lokalområde, man har valgt at bosætte sig. Hvis boligen har været den primære pensionsopsparing, vil en pensionist i Hirtshals i dag have langt lavere levestandard end pensionisten i Gentofte, selv hvis de som erhvervsaktive har haft samme løn og profession, siger Frederik Engholm.  

Han advarer dog imod at gøre pensionsopsparing til et spørgsmål om enten eller. Hans analyse viser nemlig, at aktier og mursten faktisk supplerer hinanden godt.

-      For de fleste mennesker er boligen ikke først og fremmest en investering, men et sted man bor, en ramme om familien og om hverdagen. Men det ændrer ikke ved at en formue i boligen tæller med i den samlede formue og kan bruges aktivt, når man planlægger sin pension. Og når vi ser på landsgennemsnittet er boligprisstigningen mere jævn end stigningen for aktier. Boligpriserne stiger ikke lige så hurtigt som aktier, men de falder heller ikke så kraftigt, når konjunkturerne vender. Aktier og mursten kan derfor supplere hinanden, siger Frederik Engholm. 

Boligpriserne stiger ikke lige så hurtigt som aktier, men de falder heller ikke så kraftigt, når konjunkturerne vender. Aktier og mursten kan derfor supplere hinanden.

Chefstrateg i Nykredt, Frederik Engholm

Aktiekurserne dykkede kraftigt omkring årtusinde-skiftet og igen fra 2007-2009 under finanskrisen. I den første periode oplevede Danmark generelt stigende boligpriser og i den anden - fra 2007-2009 – faldt boligpriserne mere moderat end aktier, når man ser på udviklingen på landsplan. Det store merafkast for aktier skyldes i høj grad prisudviklingen siden 2009. 

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Formue | 8 min

Fem ting du bør overveje inden årets udgang

Vinteren er over os, julen nærmer sig og skatteåret 2022 lakker mod enden. Men inden vi når så langt, anbefaler vi, at du forholder dig til fem ting – der kan nemlig være mange penge at spare.
Investering | 5 min

Sælger du ud af dine investeringer? Det kan give bagslag

Uroen på de finansielle markeder kan give lyst til at sælge ud af porteføljen for at undgå yderligere tab. Nykredits formueekspert Jeanette Kølbek opfordrer til at tænke sig om en ekstra gang, inden der trykkes på salgsknappen. Det er nemlig svært at time markedet, og du kan gå glip af den næste optur, hvis du sælger ud nu.
Formue | 4 min

Tysk overenskomst fører næppe til lønspiral i Europa

En ny overenskomst for den tyske metalindustri lover stigende lønninger i de kommende år. Aftalen kommer dog ikke til at presse lønningerne voldsomt op i hverken Tyskland eller resten af eurozonen, vurderer Frederik Romedahl Poulsen, senioranalytiker hos Nykredit.