Investering i den virkelige verden

Med et gigantisk vingefang på 154 meter producerer 67 havvindmøller i Nordsøen nu strøm til 400.000 tyske husstande. Fortjenesten går til investorer i blandt andet Nykredit Invest, som er medejer af vindmøllerne.

Det er ikke nogen almindelig dag på kontoret for investeringsdirektør i Nykredit, Peter Kjærgaard. Som så mange gange før er han i færd med at se en investering efter i sømmene, men han er iklædt tørdragt, sikkerhedssko og redningsvest, ikke slips og skjorte, og det er ikke en obligation, en aktie eller en strategi, han skal se efter i sømmene, men en vindmøllepark.

Sammen med otte andre institutionelle investorer er han tidligere på dagen stævnet ud i helikopter fra en lille lufthavn i det nordlige Holland, og nu – efter 90 minutter over åbent hav i den tyske del af Nordsøen – skyder en skov af vindmøller pludseligt op af vandet under dem. Mølle efter mølle, 67 i alt, hver med et vingefang på 154 meter, der forsyner 400.000 husstande med strøm, og som genererer et stabilt, årligt afkast til investorer i bl.a. Nykredit Invest.

For vindmølleparken er ejet – delvist – af fonden Nykredit Alternativer, som siden 2014 har givet investorer mulighed for at investere i fysiske aktiver som supplement til aktier og obligationer for at sprede den samlede risiko og skabe et bedre langsigtet afkast. Og dermed ejes vindmøllerne af de investorer, der har Nykredit Alternativer i deres portefølje.

Håndgribeligt

Hvide koncentriske trykbølger breder sig i havoverfladen, da helikopteren lægger an til landing på servicefartøjet, hvor al mandskab bor, når de arbejder med drift og vedligehold af parken, og hvor Peter Kjærgaard nu ved selvsyn kan beskue det projekt han og de øvrige investorer besluttede at opføre med en sidste, endelig godkendelse i juni 2015, og som nu står færdigt og producerer strøm flere måneder før tid.

De er ikke alene langt fra land. De er også langt fra den verden af slips, strategimøder, analyser og prospekter, som normalt lægger beslag på de fleste af deres vågne timer. Dette er den såkaldt virkelige verden med skumsprøjt, vind, enorme naturkræfter og imponerende menneskelig ingeniørkunst. Og det er alt sammen håndgribeligt på en måde som aktier og obligationer aldrig bliver det, selv ikke for en investeringsdirektør, der er skolet i værdipapirer. 

For tre år siden begyndte vi at tilbyde investering i fysiske aktiver som supplement til aktier og obligationer. I tillæg til din eksisterende portefølje kan du blive medejer af en vindmølle eller et betalingsanlæg, og det vil sprede din risiko og give dig et højere forventet afkast på lang sigt, når risikoen regnes med.

Investeringsdirektør i Nykredit, Peter Kjærgaard

- For tre år siden begyndte vi at tilbyde investering i fysiske aktiver som supplement til aktier og obligationer. I tillæg til din eksisterende portefølje kan du blive medejer af en vindmølle eller et betalingsanlæg, og det vil sprede din risiko og give dig et højere forventet afkast på lang sigt, når risikoen regnes med. Vindmølleparken, Veja Mate, i Nordsøen var det første projekt, vi besluttede at investere i og samtidig et projekt, som skulle opføres helt fra bunden. Derfor var det også helt specielt at komme ud og se det og helt fysisk at mærke suset fra vingerne, siger Peter Kjærgaard tilbage på kontoret i slips og jakkesæt.

Langsigtet investering

Han fortæller, at vindmølleparken ligger godt 100 kilometer fra kysten i den tyske del af Nordsøen, og at de 67 vindmøller har en samlet kapacitet på 402 MW, som via en transformerstation og mere end 100 kilometer kabel transporteres ind til det tyske fastland, hvor strømmen afsættes efter faste, statsgaranterede tariffer.

På papiret var det en god investering, og nu hvor parken er færdig før tid og møllevingerne producerer grøn, fornybar energi for fuld kraft, ser afkastpotentialet endnu bedre ud, end det oprindeligt gjorde på papiret. Retten til at drive vindmølleparken løber til 2042 og frem til 2030 kan strømmen afsættes til faste priser.

- I modsætning til en aktie i fx et vindmølleselskab, kan man ikke købe og sælge sin investering i en vindmøllepark fra den ene dag til den anden. Men for en langsigtet investor er der en gevinst i form af et højere, forventet afkast, og samtidig giver vindmølleparken et stabilt årligt afkast lige som vi kender det fra obligationer. Noget tilsvarende gælder, når vi investerer i betalingsanlæg eller fx telemaster i Spanien. Alternative investeringer er på den måde et rigtig godt supplement til aktier og obligationer i en portefølje, fordi det spreder den samlede risiko samtidig med at man som investor får en præmie for at være langsigtet og være villig til at binde sine penge i en længere periode, siger Peter Kjærgaard.

I modsætning til en aktie i fx et vindmølleselskab, kan man ikke købe og sælge sin investering i en vindmøllepark fra den ene dag til den anden. Men for en langsigtet investor er der en gevinst i form af et højere, forventet afkast, og samtidig giver vindmølleparken et stabilt årligt afkast, lige som vi kender det fra obligationer.

Investeringsdirektør i Nykredit, Peter Kjærgaard

Han forklarer, at investeringen i Veja Mate-vindmølleparken er sket gennem afdelingen Nykredit Alternativer, som siden etableringen i 2014 har givet tilsagn til seks infrastruktur-fonde, som har investeret cirka én milliard kroner i infrastruktur-aktiver over hele verden. Investeringen i Veja Mate-vindmølleparken blev endeligt besluttet i juni 2015 og er sket gennem fonden Copenhagen Infrastructure II, som i 2014 fik tilsagn fra Nykredit Alternativer.

Peter Kjærgaard........ er på tur med helikopteren

Relaterede Artikler

Vores filosofi

Det er vores opgave at få din formue til at vokse. Det gør vores erfarne specialister ud fra tre grundlæggende principper: robust, ambitiøst og ansvarligt.

InvesteringsGuiden

InvesteringsGuiden tager udgangspunkt i dine ønsker, behov og erfaring og giver dig et overblik over, hvordan du fx kan fordele din investering på forskellige typer værdipapirer.

Hvad er en investeringsforening?

Hovedtanken bag Nykredit Invest - og investeringsforeninger generelt er, at flere investorer samler deres midler i en forening. Det giver en række fordele for dig som investor.