Køb lithium, hvis du tror på elbiler

Der er kendte reserver af lithium til 150 år med dobbelt så højt forbrug som i dag, men udvindingen kan ikke holde trit med efterspørgslen.

Mobilmastodonten Nokias storhed og fald er en påmindelse til alle investorer om, at selv de største selskaber kan blive fanget på det forkerte ben af skiftende teknologi og efterspørgsel. I 2006 havde Nokia en markedsandel på 40 procent på et område, som stod over for en rivende udvikling. Men selv hvis du som investor havde fanget, at mobiltelefonen var en tingest, der var kommet for at blive, kunne du være kommet slemt af sted, hvis du havde sat penge på den finske gigant som din eneste hest.

Og det er netop den udfordring senioranalytiker i Nykredit William Eduard Jørgensen forsøger at imødegå, når han anbefaler, at du som investor interesserer dig for grundstof nummer tre i det periodiske system, lithium, hvis du tror på elbiler og en stadig større udbredelse af mobiltelefoner, bærbare computere, kameraer, spillekonsoller og batteridreven elektronik generelt. 

Udbuddet kan ikke følge med

For det kan være vanskeligt at afgøre, om det er den ene eller den anden batteriproducent, der bliver morgendagens vinder, men hvis efterspørgslen efter lithium-batterier fortsætter, vil prisen på lithium også stige.

Der er sådan set lithium nok i verden, men lithium tager lang tid at udvinde, og da der hidtil ikke er investeret tilstrækkeligt i nye produktionsfaciliteter, vil der opstå flaskehalse med et udbud af lithium, der ikke kan matche efterspørgslen.

William Eduard Jørgensen

Der er sådan set lithium nok i verden, men lithium tager lang tid at udvinde, og da der hidtil ikke er investeret tilstrækkeligt i nye produktionsfaciliteter, vil der opstå flaskehalse med et udbud af lithium, der ikke kan matche efterspørgslen. Og det kan give kraftige prisstigninger, siger senioranalytiker William Eduard Jørgensen. 

Han fortæller, at der sidste år blev produceret cirka 36.000 tons lithium, men at selskabet Lithium Americas vurderer, at der allerede i 2028 kan være en global efterspørgsel på op imod 600.000 tons. Og da det tager op imod to år at udvinde lithium i etablerede produktionsanlæg og op imod 10 år at anlægge nye miner, vil det forventede udbud i mange år være markant lavere end den forventede efterspørgsel. 

Der er ingen rentable alternativer til lithium-batterier i dag, og selv hvis et alternativ skulle opstå, ville den have svært ved at vinde indpas i bilindustrien, hvor der i disse år investeres massivt i netop lithium

William Eduard Jørgensen

Omstillingen fra fossile brændstoffer mod fornybar energi skaber øget behov for lagring af energi, måske mest tydeligt i den igangværende omstilling fra benzin- og diesel til el-drevne biler. Og der er ingen rentable alternativer til lithium-batterier i dag, og selv hvis et alternativ skulle opstå, ville den have svært ved at vinde indpas i bilindustrien, hvor der i disse år investeres massivt i netop lithium, siger William Eduard Jørgensen. 

Kontrollerer 85 procent af markedet

Han fortæller, at markedet forventer et samlet salg af elbiler i 2017 på 1,1 millioner enheder, hvilket vil være en stigning på 45 procent i forhold til året før. Den produktion alene vil lægge beslag på en tredjedel af den årlige lithium-produktion, og fortsat vil elbiler blot udgøre lidt over én procent af den samlede, globale bilpark. Stiger salget af elbiler så meget som bilproducenterne selv forventer, vil efterspørgslen efter lithiumbatterier – og altså råstoffet lithium – stige så meget desto mere.

Men alt peger på en stærkt stigende efterspørgsel på lithium i mange år fremover, hvilket i så fald vil gavne de mineselskaber, der udvinder råstoffet.

William Eduard Jørgensen.

Om det bliver det ene eller det andet bilmærke eller den ene eller den anden batteriproducent, der løber af med sejren, har vi ikke lyst til at spå om. Men alt peger på en stærkt stigende efterspørgsel på lithium i mange år fremover, hvilket i så fald vil gavne de mineselskaber, der udvinder råstoffet. Og det marked er drevet af få spillere, hvor kun tre selskaber kontrollerer omkring 85 procent af markedet, og hvor det af flere grunde er vanskeligt for nye selskaber at få en fod inden for. Så hvis man tror på en fremtid for elbiler og batteridrevne teknologi-produkter, kunne det måske være interessant at interessere sig for disse mineselskaber, siger William Eduard Jørgensen.

Chef for socialt ansvarlige investeringer i Nykredit, Søren Larsen, er grundlæggende enig i analysen om lithum-metallets rolle i den igangværende grønne omstilling. Men han påpeger, at man samtidig skal holde tungen lige i munden, når man investerer i fx minedrift, hvis man samtidig er interesseret i at investere socialt ansvarligt.

For selv om Lithium-batteri-teknologien er fantastisk, kan der være problemer i udvindings- og produktionsprocessen, og forurening er en reel risiko, man som investor må forholde sig til, og som vil have både miljømæssige og selskabsspecifikke konsekvenser, påpeger han.

Relaterede Artikler

Aktier | 5 min

Investering i den virkelige verden

Med et gigantisk vingefang på 154 meter producerer 67 havvindmøller i Nordsøen nu strøm til 400.000 tyske husstande. Fortjenesten går til investorer i blandt andet Nykredit Invest, som er medejer af vindmøllerne.
Aktier
Økonomi | 5 min

De lovede os flyvende biler...

Den teknologiske udvikling er eksponentiel. Men hvad betyder det, og hvordan investerer man i en verden, der forandrer sig med accelererende hastighed? Nykredits Lotte Månsson har været til fremtidskonference i New York.