Store forskelle i danskernes formuer

Du har mere end 40 procent af din formue i din bolig og endnu mere opsparet som pension. Resten har du investeret i aktier eller placeret på en indlånskonto i banken. Hvis du altså er som gennemsnittet. Er du det?

Der er store regionale forskelle på, hvor i Danmark formuerne hober sig op, og hvordan de er sammensat. På Fyn og på Bornholm, hvor formuerne er lavest, udgør pensionsopsparingerne mere end halvdelen af den samlede formue, mens københavnske familier har godt 50 procent af formuen i mursten og cirka 40 procent som opsparet pension. Det viser en gennemgang af danskernes formuer og opsparing, som Nykredit har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. 

Danskerne har generelt store friværdier og pæne pensionsformuer, men de færreste af os er klar over, hvor meget fx boligformuen fylder i forhold til pensionsformuen.

Seniorøkonom i Nykredit, Jeppe Borre

I Nordsjælland, hvor gennemsnitsformuerne er størst - godt og vel det dobbelte af niveauet for Fyn og for Bornholm – har familierne den meste ligelige fordeling af formuen på tværs af aktiver med cirka 40 procent af formuen placeret i bolig, 40 procent i pension og knap 20 procent i aktier og andre frie midler. Til sammenligning er blot fem procent af den samlede formue i Nordjylland og Vestjylland sparet op i frie midler.

Vigtig fordeling

Ifølge seniorøkonom i Nykredit, Jeppe Borre, er det en god ide med en bred sammensætning af formuen, og det er vigtigt, at man har en nogenlunde ide om, hvordan familiens formue er sammensat af friværdi, pensionsopsparing og frie midler. Fordelingen kan have betydning for hvilke økonomiske valg og løsninger, der er bedst for den enkelte.

- Danskerne har generelt store friværdier og pæne pensionsformuer, men de færreste af os er klar over, hvor meget fx boligformuen fylder i forhold til pensionsformuen. Når friværdierne vokser, føler vi os rigere, men spørgsmålet er, hvad vi kan bruge den følelse til? Det kan i hvert fald være en sovepude, hvis vi tror, at vores friværdi alene kan sikre os en magelig pensionstilværelse. En bred opsparing giver fleksibilitet og mulighed for bedre at vælge optimale løsninger, og samtidig bliver man mindre sårbar for påvirkninger af ét aktiv, fx hvis friværdien falder som følge af boligprisfald, siger Jeppe Borre.

En lav gæld vil alt andet lige gøre det nemmere at blive boende i boligen, når vi går på pension.

Seniorøkonom i Nykredit, Jeppe Borre

Vil gerne være gældfri

Han peger på, at mange boligejere har en ambition om at blive gældfrie, når de går på pension, dels for at kunne undgå renteudgifter og dels for at have en friværdi at tære af, efterhånden som behovet måtte opstå.

- En lav gæld vil alt andet lige gøre det nemmere at blive boende i boligen, når vi går på pension. Men vi skal stadig kunne betale boligskatter, afgifter, vand og varme og almindelige leveomkostninger. Så det er vigtigt også at sikre sig en pensionsopsparing, der kan give tilstrækkelige løbende udbetalinger. Hvis fx boliggælden allerede er lav, mens fx pensionsopsparingen halter lidt, kan det måske være en god ide at skrue ned for afdragene og op for pensionsindbetalingerne, siger Jeppe Borre.

Kan ikke leve af mursten

Han anbefaler, at man starter med at danne sig et overblik over, hvordan formuen er fordelt i forhold til mursten, pensionsopsparingen og frie midler.  Ud over skattemæssige hensyn er det vigtigt at være på det rene med, hvor let tilgængelig formuen er. Mursten kan være en fornuftig del af den samlede formueportefølje, men for at sprede sin risiko, bør man sikre sig en balance mellem mursten og andre aktiver, fx værdipapirer.

Ved at investere gennem fx en investeringsforening kan du sprede din risiko over sektorer og selskaber over hele verden. Din boligformue er derimod afhængig af den økonomiske udvikling i Danmark og i lige præcis dit lokalområde. Hvis der er fraflytning fra din bopælskommune kan det påvirke din boligformue markant, men den økonomiske udvikling i en enkelt kommune eller et enkelt land vil næppe påvirke din pensionsopsparing, siger Jeppe Borre.

Læs også: Huspriserne stiger i hele landet

Jeppe Juul Borre

Tidligere chefanalytiker i Totalkredit

Ekspert i renteforhold og obligationstyper samt fordele og ulemper ved omlægning, op- og nedkonvertering, kurser og bagvedliggende obligationer.

Kom godt videre

Valg af lånetype er afgørende

Boligen er for langt de fleste den største post i budgettet, men samtidig en vigtig knap, du har at justere på, hvis du har behov for at ændre din økonomiske situation.

Styr på pensionen hele livet

En god pension pension giver dig tryghed gennem hele dit liv og sikrer din familie, hvis du bliver syg eller dør.

Så meget er dine penge være værd

Mange undlader at investere deres opsparing, fordi de er nervøse for at tabe penge, men omvendt tænker de færreste over, at de faktisk taber penge på, at pengene står kontant.