Hvad rager amerikanske skattesatser os?

Hvad rager det os, hvad amerikanske virksomheder betaler i skat? En hel del, siger chefstrateg Frederik Engholm, som dog ikke forventer, at det seneste udspil til amerikansk skattereform får nogen stor, langsigtet effekt.

Forslaget om en ny skattereform, som i sidste uge blev stemt igennem i det amerikanske senat, er den mest omfattende skattereform i USA i 40 år og vil sænke skatten for amerikanske virksomheder fra et af de højeste niveauer i OECD til én af de laveste.

Men vi er endnu et stykke fra en endelig godkendelse, siger chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm, og reformen risikerer at bære præg af hastværk, der stik mod hensigten kan gøre det amerikanske skattesystem mere kompliceret på en række punkter.

- Skattereformen var én af Donald Trumps store valgløfter, og efter hans nederlag i forhold til reform af Obamacare har han haft hårdt brug for en succes, der viser, at han kan omsætte løfter til handling. Men fordi den er så vigtig for ham, kan reformforslaget være blevet skyndet igennem. Flere iagttagere har peget på, at reformen kan komme til at udmønte sig i dårligt og knudret lovarbejde, siger Frederik Engholm. 

I mange år har virksomhederne faktisk siddet med store opsparinger, renterne har været lave og de har tjent flere penge, og alligevel har de holdt sig tilbage. De har manglet lysten til at investere, og det er langt fra sikkert at skattereformen kan ændre på det.

Frederik Engholm

Usikker langsigtet effekt

Reformforslaget, der vil sænke selskabsskatten fra i dag 35 procent til 20 procent, vil samlet give skattelettelser for op i mod 6.000 milliarder dollars, som dog modsvares af stramninger og afgiftsforhøjelser på 4.500 milliarder dollars.

Og både stramninger og skattelettelser i USA kan have direkte betydning for danske investorer.

- Danske Vestas faldt otte procent på én dag, da man som led i skattereformen diskuterede at fjerne en støtteordning til bl.a. vindmøller. Det er et eksempel på, hvordan selv små delelementer af en aftale kan få efterdønninger helt andre steder i verden, når vi taler om skatteomlægning i verdens største økonomi, siger Frederik Engholm.

Han vurderer, at skattelettelserne på kort sigt kan løfte særligt amerikanske aktier, fordi virksomhederne får mere mønt på bundlinjen, som de kan sende retur til deres aktionærer, men at en del af denne effekt allerede er afspejlet i de aktuelle aktiekurser. Om skattereformen også har en langsigtet effekt, er han derimod mere usikker på, fordi det vil kræve, at virksomhederne øger deres investereringer. Og det er slet ikke sikkert, siger Frederik Engholm.

- I teorien burde skattereformen kunne få flere virksomheder til at investere i USA og få amerikanske virksomheder til at investere mere, fordi de får flere penge på bundlinjen. Men i mange år har virksomhederne faktisk siddet med store opsparinger, renterne har været lave og de har tjent flere penge, og alligevel har de holdt sig tilbage. De har manglet lysten til at investere, og det er langt fra sikkert at skattereformen kan ændre på det. Samtidig kommer den sent i opsvinget, hvor ledigheden er historisk lav, og hvis du ikke tror, du kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft, vil du som virksomhed generelt være tilbageholdende med at investere i udvidelse af virksomheden, siger Frederik Engholm. 

Danske Vestas faldt otte procent på én dag, da man som led i skattereformen diskuterede at fjerne en støtteordning til bl.a. vindmøller. Det er et eksempel på, hvordan selv små delelementer af en aftale kan få efterdønninger helt andre steder i verden, når vi taler om skatteomlægning i verdens største økonomi

Frederik Engholm

Finanspolitik og pengepolitik på kollisionskurs

Han vurderer derfor, at skattereformen kan ende med at have en meget lille effekt, og skulle den omvendt virke efter hensigten, kan reformen føre til løninflation, hvilket vil påvirke virksomhedernes overskud negativt og samtidig gøre det sværere for den amerikanske centralbank at dosere sin pengepolitik. Den finanspolitiske lempelse – via skattereformen – kan blive modsvaret af en pengepolitisk stramning fra centralbanken, men de økonomiske estimater vil blive vanskeligere at tolke, og det vil blive sværere for centralbankchefen at vide, hvilke håndtag, der skal drejes på, siger Frederik Engholm.

Med godkendelsen i det amerikanske senat er et forslag til ny skattereform godkendt i både senatet og repræsentanternes hus, de to kamre af den amerikanske kongres. Det er dog to forskellige forslag, der er stemt igennem, og kamrene skal nu blive enige om et fælles forslag, baseret på de to allerede godkendte forslag, som de forventer, kan blive stemt igennem begge steder. 

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Aktier | 5 min

Det skal du være opmærksom på, hvis du vil handle aktier i sommeren

Bevæger du dig ud på aktiemarkedet i sommerperioden, skal du være opmærksom på, at der særligt i år er flere faktorer, der kan bidrage til aktieudsving, siger chefporteføljeforvalter.
Økonomi | 4 min

Troen på fremtiden dominerer den amerikanske regnskabssæson

De positive udmeldinger står i kø, som vi nærmer os halvvejen i den amerikanske regnskabssæson: Resultaterne slår forventningerne, tech-selskaberne er endnu ikke ramt af normalisering, og krisens største tabere øjner håb.
Rådgivning | 3 min

Tre gode råd: Sådan gør du dine investeringer sommerklar

Ferien er booket, og sommertøjet fundet frem, men har du også klædt dine investeringer på, så de kan klare sig selv i sommervarmen? Her kommer tre gode råd til at gøre dine investeringer og privatøkonomi sommerklar.