Nykredit afdelinger til tops

Nykredits hedgeafdeling, MIRA, er netop kåret som én af de bedste i Norden.

Nykredits hedgeafdeling, MIRA, fik en 2. plads til prisuddelingen Nordic Hedge Awards, som blev afholdt i Stockholm i går. Prisen blev tildelt i kategorien Best Nordic Fixed Income Hedge Fund. 

Prisoverrækkelsen arrangeres af det anerkendte nordiske ratingbureau, Hedge Nordic, som på baggrund af dybdegående analyser af Nordiske Hedgefonde først nominerer og siden kårer Nordens bedst-performende afdelinger. 

MIRA var desuden nomineret i kategorien Best Nordic Hedge Fund Overall, og også Nykredits afdeling KOBRA, var nomineret i kategorien Best Nordic Fixed Income Focused Hedge Fund. 

Stærk performance – både på kort og længere sigt

Både MIRA og KOBRA er kommet stærkt ud af det første kvartal i 2017, med et afkast på henholdsvis 5,6 pct. og 3,9 pct. efter omkostninger. På tre års sigt har MIRA givet et afkast på 22,5 pct. og KOBRA har givet et afkast på 24,1 pct. 

MIRA og KOBRA tilbydes til blandt andet Porfolio Investor-kunder og kunder med en Individuel Investingsaftale. Afdelingerne har givet et attraktivt risikojusteret afkast og er et godt supplement i balancerede porteføljer, da afkastet under normale markedsforhold har lav korrelation til traditionelle aktivklasser som aktier og obligationer. 

Strategien bag hedgefondene

MIRA og KOBRA bygger videre på Nykredit Asset Managements kompetencer inden for forvaltning af realkreditobligationer. Porteføljemanagerne udnytter avancerede kvantitative værktøjer og mange års erfaring til at identificere rentespænd mellem forskellige dele af rente- og obligationsmarkedet. 

Ved hjælp af finansiel gearing sammensættes en portefølje med et attraktivt afkast/risiko forhold, hvor afkastpotentialet ikke afhænger af det absolutte renteniveau. Strategien benytter desuden finansielle instrumenter til at beskytte mod kurstab som følge af rentestigninger. KOBRA fokuserer på rentetilpasningsobligationer, mens MIRA’s primære investeringsunivers er konverterbare realkreditobligationer med længere løbetider.