Tænk på skatten før nytår

Året går på hæld – og verden raser hastigt videre. Det er nu, du bør overveje en række punkter i forhold til din skat, pension og investeringer, såfremt du vil komme bedst muligt i mål for 2017. Vi har samlet nogle vigtige punkter nedenfor.

Ønsker du at høre om dine muligheder, er du velkommen til at tage fat på din Private Banker.

Optimer din skat på aktier

Aktieindkomst op til 51.700 kr. (for ægtefæller 103.400 kr.) beskattes i 2017 med 27% og med 42% herudover.

Hvis du som privat aktionær har modtaget udbytte eller realiseret gevinster på dine aktier i løbet af 2017, kan du muligvis få fordel af at realisere et kurstab på andre aktier inden årets udløb. Det skyldes, at du kan trække realiserede kurstab fra realiserede kursgevinster, inden der afregnes skat. Omvendt kan det være en fordel at realisere gevinster nu, hvis din aktieindkomst ikke allerede har passeret 51.700 kr. Hvis du fortsat tror på selskabet, kan du efterfølgende købe samme aktier igen.

Få fuldt udbytte af pensionsmulighederne i 2017

  • Betaler du topskat, kan du minimere din skattebetaling ved at indsætte på en ratepension. I 2017 kan du maksimalt indsætte 53.500 kr. på din ratepension. Indbetalinger herudover kan ske på Livslang Pension – hvor fradragsretten normalt fordeles over 10 år.
  • Er du virksomhedsejer, kan du fortsat indsætte op til 30% af årets overskud på en pensionsopsparing og få fuldt fradrag i topskatten – det skal blot være på Livslang Pension. Ud over fradrag får du også fordel af den lavere afkastbeskatning på pensionsmidler.
  • Aldersopsparing. Selvom der ikke er fradrag for indbetalinger på en aldersopsparing, er det en god idé at indbetale det maksimale beløb. Det skyldes, at afkastet på en aldersopsparing bliver beskattet langt lempeligere end afkastet af frie midler. I år kan du indsætte op til 29.600 kr. Og det kan meget vel være sidste år.

Tænk gaver som en del af formueplanlægningen

Det kan være en god ide at tænke gaver ind som en del af formueplanlægningen. Hvert år kan forældre, bedsteforældre og oldeforældre give gaver til børn, børnebørn og oldebørn uden at betale afgift, hvis gaven holder sig under visse beløbsgrænser. Beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver i 2017 er 62.900 kr. Også svigerforældre kan give gaver til svigerbørn uden afgift. Her er beløbsgrænsen for 2017 22.000 kr. Det kan blive til store summer, hvis man starter i god tid.

Betal personlig restskat før årsskiftet

Så undgår du betaling af dag-til-dag renten som beregnes af indbetalinger i 1. halvår 2018. Dag-til-dag renten udgør 1,7 % p.a. – og den er ikke fradragsberettiget.

2017 er sidste år med håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget giver i 2017 mulighed for at foretage et ligningsmæssigt fradrag for henholdsvis håndværkerudgifter på op til 12.000 kr. årligt pr. person og serviceydelser/ hushjælp på op til 6.000 kr. årligt pr. person. Håndværkerfradraget gælder med visse begrænsninger også arbejde på fritidsboliger. Det er en betingelse for fradrag i 2017, at arbejdet er udført inden årets udløb. Det er herudover et krav, at betalingen sker senest den 28. februar 2018. Betalingen skal foretages elektronisk, og indberettes til SKAT.

Sidste chance for at afvikle sikkerheder

Hvis du benytter VSO, og havde stillet sikkerhed i VSO aktiverne for privat gæld den 10. juni 2014, skal du være opmærksom på, at opsparing i VSO foretaget i perioden 11. juni 2014 til udgangen af 2017 vil blive genbeskattet i 2018, med mindre sikkerheden i VSO aktiverne er afviklet inden udgangen af 2017.

Relaterede Artikler

Pension | 5 min

Kvinder sparer for lidt op til pension

Kvinder fik højere afkast på aktier end mænd i oktober, og sådan skulle det gerne blive ved. For kvinder går tidligere på pension og lever længere end mænd. Men deres pensionsopsparinger halter gevaldigt efter.
Pension | 5 min

Seks råd til en god pensionsopsparing

Hvornår ønsker du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, og hvad er dine drømme? Pensionsekspert i Nykredit, Camilla Schjølin Poulsen, ser nærmere på, hvad du bør få styr på, hvis du vil have økonomisk frihed som pensionist.
Pension | 3 min

Danske pensionister lever længere end deres ratepensioner

Danske mænd og kvinder lever nu mere end 20 år som pensionister i gennemsnit men får kun deres ratepensioner udbetalt over 10 år. Mange kunne således have gavn af en mere velovervejet plan, siger pensionsekspert i Nykredit.